اصول

ایمان به الوهیت خداوند

آموزش عقاید اسلامی(ایمان به الوهیت خداوند)

فصل سوم: ایمان به الوهیت خداوند

انسان مسلمان په «الوهیت» خداوند بر گذشتگان و آیندگان ایمان دارد، که هیچ معبود و مستعانی بجز او مشروعیت و حقانیت ندارد. واین ایمان بر اساس دلایل نقلی وعقلی زیر و قبل از هر چیزی بر مبنای هدایتخداوند استوار است، زیر هر کس را که خداوندهدایت نماید، هدایت یافته و هر کس را که او گمراه گرداند، رهنمای دیگری نخواهد یافت، واین خود انسان است که با عملکرد خویش زمینه هدایت یا گمراهیش را فراهم میسازد.

 دلایل نقلی:

  • شهادت خداوند وملائک و دانشمندان بر الوهیت خداوند و یگانگی او در فرمانروایى و فریادرسى، آنگونه که قرآن در سوره آل عمران می فرماید: « شهدالله انه لا اله هوو الملائکه و اولوالعلم قائماَ بالقسط، لا اله الا هو العزیز الحکیم » (آل عمران: ۱۸). « خداوند گواهی می دهد که معبود و مستعانی بجز او حقانیتت ندارد، و او ) در امور آفریدگان خود دادگری می کند، و فرشتگان و صاحبان دانش گواهی می دهد جز او فرمانراو و فریادرسی مشروعیت ندارد، و او تواناست و کارهایش به جاو به موقع است ».
  • خداوند در بسیاری از آیات قرآن به این حقیقت اشاره می نماید، و برای مثال می فرماید: « والهکم اله واحد، لااله الا هو الرحمان الرحیم » ( البقره:۲۵۵). « و خداوند شما خداوند واحدی است که هیچ فرمانرواو فریاددرسی بجزاومشروعیت ندارد، واوست مهربان مهر ورز».  همچنین می فرماید: « هو الله الذی لااله الا عالم الغیب و الشهاده،هوالرحمان الرحیم، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس…» (الحشر: ۲۲) «خداوند کسی است که بجز او فرمانروا و فریادرسی مشروعیت ندارد. وازجهان آشکار وجهان آگاه است، ومهربان و مهرورز است، خداوند کسی است که بغیر ازاو فرمانروا وفریادرسی حقانیتندارد، ومالک ومقدس است… ».

۲- پیام پیامبران و دعوت مردم از طرف آنها به پذیرش الوهیت و فرمانبرداری وعبادت خالصانه تنها ازخداوند، حضرت نوح می فرماید: «یا قوم اعبدوالله مالکم من اله غیره » (الاعراف: ۵۹). « ای طائفه من خداوند را فرمانبرداری کنید! زیرا معبودو مستعانی بغیر از او برای شما شایسته نیست». و پیامپرانی همچون هود و صالح و شعیب و نوح خطاب به مردم عصر خومی فرمودند:  « یاقوم اعبدوا الله مالکم ومن اله غیره ». «ای مردم تنها خداوهد رافرمانبرداری کنید و هیچ فرمانروا و فریادرسی به غیر ازاو برای شماوجود ندارد». و حضرت محمد در تشهد نماز مدام می فرمود: « گواهی می دهم که هیچ معبود و مستعانی بجز الله مشروعیت ندارد، و تنها و بی شریکاست.» 
دلایل عقلی:

  1. اثبات خداوندی پروردگار خداوند لازمه اش پذیرش «الوهیت» و فرمانروایى و فریادرسی اوست.پروردگارى که زندگی و مرگ و بخشش و محروم گردانیدن و سود و زیان در اختیار اراده اوست، شایسته عبادت وفرمانبرداری آفریده های و مستحق آن است که او را به عنوان فرمانروا و فرمانبرداری و فریادرسی نمایند ، بزرگ و مقدس شمارند، و امید و هراسشان تنها از او باشد.
  2. باتوجه به اینکه همه موجودات آفریده خداوند هستند، بدین معنی که خداوندآنها را پدید آورده و روزی آنها را فراهم گردانیده و امور زندگی و احوال و اوضاع آنها را او اداره می نماید، چگونه معقول و صحیح است که یکی از ناتوان او را بعنوان اله و فرمانروا و فریادرس بپذیرد، پس با توجه به اینکه هیچیک از آفریده ها ارزش و توان» الوهیّت را ندارند »الوهیت حقیقی و راستین تنها از آن خداوند خواهد بود.
    ۳. برخورداری خداوند از صفات و ویژگیهایی مطلق و نا محدود مانند: قدرت و توانایی، بزرگواری و برتری، مهربانی، و محبت، ریزبینی و آگاهی، زمینه ساز آن است که دلهای انسانها همرا با محبت و عشق، و اعضایشان با اطاعت و فرمانبرداری فرمانروایی و الوهیتش را بپذیرند.

منبع : کلیات اسلام
مولف: ابوبکر جا بر الجزایری

مترجم: عبدالعزیزسلیمی

 

نمایش بیشتر

ســــۆزی میــــحڕاب

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن