اصول

قدردان این دو نعمت «شنیدن» و «خواب» باشیم!

دو نعمت ارزنده  نعمت های خدا

نعمت های خدا بر انسان بسیارند به سبب بسیار بودن نعمتهای خدا هیچ کس نمی تواند آنها را شمارش کند ؛ از جمله بزرگترین نعمتهای که خدا به واسطه آن بر انسان منت نهاده، نعمت وجود وآفرینش انسان از نبود وعدم است  خدای متعال می فرماید [یا ایهاالناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون](سوره البقره ۲۱)ای مردم ، خدای خود رابپرستید،آنکه شما را وکسانی را آفریده است که پیش از شما بوده اند، تا خود را بدین وسیله پاک سازید وراه پرهیزگاری در پیش گیرید

خدای پاک و متعال به اندیشه و تفکر در آفرینش وجودمان به ما دستور داده است تا آن اندازه ی سرسام آور از نعمت هایی که خدا به انسان بخشیده درک کند و او راعبادت کند وشکرگزار بر انواع نعمت های او باشد که خداوند به او ارزانی داشته است  .

خدای متعال می فرماید[قل هو الذی انشاکم و جعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون] (سوره الملک۲۳)خدا کسی است که شما را از عدم آفریده است وبرای شما گوش و چشم و دل درست کرده است. که وسیله کار وسعادت شما هستند اما شما این نعمت ها را کم تر سپاسگزاری می کنید

” نعمت خواب”  

یکی دیگراز نعمات خدای پاک و متعال بر انسان آن است که خواب را برایش آفریده و آن را مایه آرامش جسم قرار داد تا بعد از خسته شدن استراحت کند و به وسیله آن مقداری آرامش و نشاط به او بازگردد و به کارهای دیگر در زمینه دینی و دنیوی اقدام نماید .

خدای متعال می فرماید[و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا](سوره الفرقان:۴۷)این خدا است که برای شما شب را همچون پوشش و خواب را مایه آرامش و آسایش و روز را هنگام بیداری و جنبش وتلاش و کوشش نموده است

 خدای پاک و متعال به انسان چنین نعمتی داده ، جهان هستی را درست کرد در حالی که تیره و تاریک می شود و زندگی در آن آرامش می گیرد تا خواب برای انسان لذیذ و شیرین شود وبه دنبال خستگی ورنج فراوان زندگی استراحت کند و این نعمت ، ارزش وبهاء آن را تنها کسی درک می کند که خواب زده ومضطرب باشد.

هیچ کس بی نیاز از خواب نیست و زندگی بی خواب معنی ندارد ؛ بخاطر برگشتن نشاط وعملیات حیاتی که داخل مغز انسان اتفاق می افتد خواب برای او لازم و جزوضرورت های زندگی است.

خدای متعال در شماری از آیات قرآن ما را به تامل و تفکردر نعمت خواب و آنچه در آن تجلی پیدا می کند تشویق کردند خواب یکی از انواع نعمات بزرگ خدا بر انسان است. 

خدای متعال می فرماید[الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیه والنهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یومنون] (سوره النمل:۸۶)مگر نمی بینند که ما شب را تاریک ساخته ایم تا در آن بیارامند و روز را روشن نموده ایم تا در آن به تلاش پردازند قطعا در این نشانه های دال بر وجود قادر متعال است برای مردمانی که ایمان می آورند.

 در فرموده خدای متعال تامل کن که می فرماید[و من آیاته منامکم باللیل والنهار و ابتغاوکم من فضله ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون](سوره الروم:۲۳)واز نشانه های قدرت و عظمت خدا، خواب شما در شب و روز است و تلاش و کوششتان برای کسب و کار و بهره مندی از فضل خداقطعا در این دلائلی است برای کسانی که گوش شنوا داشته باشند 

” نعمت شنیدن”  

شنیدن یکی از نعمت های خدای متعال بر انسان است تا بوسیله شنیدن صداها جهان خارج را بشناسد. یکی از حواس پنجگانه ای که انسان را بر یادگیری و فهمیدن اشیاء یاری می کند شنیدن است ؛  حس شنوائی یکی از ابزار شناخت است و از ماه چهارم کار حس شنوائی که هنوز جنینی درشکم مادر است شروع می شود و آن وقت شنیدن صداهای خارج برایش ممکن است ؛ همینطور دستگاه شنوائی بر حفظ تعادل انسان موثر است .

پاک و منزه است خدای که انواع مختلفی از نعمت ها را به ما داده است .خدای متعال می فرماید[و لقد مکناهم فیما ان مکناکم فیه وجعلنا لهم سمعا و ابصارا و افئده فما اغنی عنهم سمعهم ولا ابصارهم و لا افئدتهم من شیء اذ کانوا یجحدون بآیات الله وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون](سوره الاحقاف:۲۶) ما قوم عاد را از امکاناتی برخوردار کرده بودیم که چنین امکاناتی را به شما نداده ایم ما بدیشان گوش ها وچشم ها ودل هائی داده بودیم که در درک ودید و تشخیص واقعیت ها آنان را قوی تر از دیگران می کرد اماگوش ها و چشم ها و دل هایشان سودی بدانان نبخشید چرا که آیات خدا را تکذیب می کردند و چیزی ایشان را فرو گرفت که مسخره اش می دانستند و آن عذاب خدا بود

بر مسلمان لازم است که شکر نعمت های خداوند را  ادا کند و خدا را ذکرو شکر و فرمانبرداری و به زیبائی عبادت کند وایمان داشته باشد که تمام نعمت ها از طرف خداونداست و هیچ شریک و همتائی ندارد و همه مدح و ثناها برای الله است درهمه اوقات واحوال؛ همچنین لازم است مسلمان از خداوند درخواست کمک و یاری کند و او را به فریاد بخواند که هر نعمتی را که به او داده برایش نگه دارد.

همانطور که پیامبر(ص) در دعاهایش به ما یاد داده آنجا که فرمود:

خدایا از زوال نعمت به تو پناه می برم.

خدایا از بازگشت عفو و گذشتت به تو پناه می برم.

خدایا از کیفر ناگهانی اعمال به تو پناه می برم.

خدایا از همه خشم تو به تو پناه می برم.

  منبع : سایت رسول الله

 مترجم:رسول بایزیدی

از طريق
رسول بایزیدی
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن