اصول

بندگی در برابر الله و  آزادگی در برابر همه!

 

تعریف بندگی:همه می دانیم رسالت انسان درجهان آفرینش هستی،بندگی بدون قید و شرط در مقابل خالق فرمانروا است و همه جوانب مختلف انسان را در برمی گیرد ؛ زندگی فردی،اجتماعی،عبادات و تاثیرآن برروح وجسم و از همه مهم تر آزادگی انسان است.

خداوندمتعال،درعبادات و بندگی،سرافرازی و سعادت و رستگاری دنیا و آخرت را برای ما به ارمغان می آورد و مهر تایید آن آیه ٧٢سوری احزاب می باشد……

امانت سنگین (بارتکلیف) را بر زمین و اسمان و کوه ها عرضه کردیم که پس ازبرداشتن سرباز زدند و از آن هراسناک شدند ولی انسان آن را برداشت.

و این بندگی مسولیتی است که خداوند متعال انسان را برای آن آفرید و از روح خود در او دمید و او را مسجود ملایک ساخت که در آیه ٢٩سوره ی حجرمی فرماید:پس وقتی او را درست کردم و از روح خود در او دمیدم به فرشتگان گفتم که پیش او به سجده بیافتند.

و این گونه بود به انسان عزت و احترام بخشید آن هم در مقابل انتظاربندگی.

انسان به وسیله ی بندگی درحقیقت به روح خودتعالی می بخشد و اثرات مطلوب آن رادرهمه جوانب مختلف زندگی خویش مشاهده خواهد کرد و اگر غیر از این باشد با روح منافات خواهدداشت و دچار مشکلات زیادی می شود.

نمونه ی بارز آن عبادت است که اگر آن را به طرز صحیح و طبق دستورات الهی به عمل آوریم مایه ی آرامش روح و دل و خوشبختی انسان می شود و افکار انسان از هجوم تفکرات مخرب در امان خواهدبود.

انسان فقط کالبدمادی نیست که می بینیم و احساس می کنیم و تنهاخوردن و آشامیدن نیست که موجب زنده ماندن و رشد و ترقی می شود ، بلکه حقیقت انسان گوهرنایاب و گران بهای وجودش که روح است و به وسیله ی آن لباس پرافتخار اشرف مخلوقات را بر تنش پوشانده شد و تجلی یافت .چنان که بدن را برای بقا و تداوم حیاتش نیازمند آب و غذا است،روح نیز برای ادامه رشد و تکامل اش نیازمند غذای ویژه خویش است که عبارت است از:راز و نیاز باخدا و تقرب جستن به ذات اقدس او.

و این هدف تحقق نمی یابد مگر به وسیله ی عبادات و پیوند محکم با خداوند و آن چنان نیرو و توان برای او فراهم می کند که همواره ادامه دارد و پایان نمی پذیرد. قلب انسان همیشه نسبت به پروردگارش احساس نیاز می کند و جز با ارتباط تنگاتنگ با وی،چیزدیگری این خلا را پر نمی کند.

بدون شک جامعه ای که از افراد و خانواده های فرمانبردار دستورات الهی تشکیل شود،جامعه ای سالم،مطیع فرمان خدا و وظیفه شناس و متعهد به شمار می رود و همه این دستاوردها، ارزشمند و مفیداندو بدون شک ثمرات شیرینی همچون ،آزادی،برابری،برادری،صلح و آشتی ، امنیت و آرامش را به دنبال خواهد داشت.

که مطلب مورد بحث ما بیشتر آزادی است. بنابر این با ارزش ترین دستاورد این بندگی آزادی است، آزادی از بندگی و اسارت غیرخدا ، یعنی اینکه انسان تنها از یک فرمان روای قادر ، توانا، علیم وحکیم اطاعت کند و از همه قوانین بشری که نتیجه آن سرگردانی و استثمار است رهایی پید اکند.

آیه ٢٩سوره ی زمر (خداوند مثلی زده است مردی است که چند ارباب ناسازگار در مالکیت او شریکند و هر یک او را به کاری می گمارند و مردی است که تنها یک فرمانبردارد آیا  این دو یکسانند….

و این آزادی درونی انسان ارزشمندترین و اصیل ترین نوع ازادی به شمار می رود که انسان را از قید و بند الهه های متعدد و خواسته ها و سلیقه ها و اوامر گوناوگون آنان در امان می دارد.  

تهیه کشیدامحمودی

برگرفته :کتاب شناخت اسلام

نمایش بیشتر

شیدا محمودی

@ استان آذربایجان غربی - اشنویه @@ نویسنده ، شاعر و مترجم @ فعال مدنی و اجتماعی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن