خانواده

بیست اندرز طلایی برای تو خواهر مسلمان


برادر وخواهرایمانی، این اندرزها را با جان ودل بشنو ومطمئن باش که درصورت عملی کردن انها اضطراب وناامنی های زندگی روزانه ات به آسایش واحساس امنیت ودل خوشی تبدیل خواهد گشت و عملا احساس خوشبختی عجیبی وجودت را فرا خواهد گرفت ،امیدوارم برایت سودمند باشد.
۱-
اگاه باش که توبه را به تاخیر نیندازی ومدام ارتباطت را با خداوند مهربان آبدیت وبه روز نگه بدار،چون از موعد مرگت باخبر نیستی که اگربدون توبه مرگ را دریابی به فرموده قران ازجمله ظالمان خواهی بود.[ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون][انانی که توبه نمیکنند ازجمله ظالمان خواهند بود.]حجرات/۱۱
۲-
مواظب باش درموارد چشم وهم چشمی ومدل بازاری به دام گنه کاران نیفتی وفریب آنان را نخوری چون براستی خداوند بزرگ ،شما را ارج نهاده وکرامت بخشیده است ، تو بزرگتر از آنی که ازجمله چهارپایان قرار بگیری .[ان هم الا کالانعام بل هم اضل][اینان به چارپایان می مانند بلکه از آنان هم پایین ترند]فرقان/۴۴
۳-
سعی کن رسول اکرم{ص} سرمشق شما باشد وازسنت ایشان تبعیت کنی واز هرانچه به دین وایمانت زیان میرساند دوری گزینی.[وما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا][هرانچه پیامبر{ص}انجام داده وبدیشان داده ایم آن را دریابید وانجام دهید و هر آن چیزی که از آن نهی کرده دوری گزینید.]حشر/۷
۴-
درهرحال و هرجا یاد و ذکر الله را فراموش مکن و همیشه زبانت را با ذکر آراسته کن ؛ چون همچنانکه کفه ترازوی اعمالت را به نفعت سنگین خواهد کرد شما را نیز از شر شیاطین مصون می نماید .[فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون][ اگر مرا یاد کنید شما را یاد خواهم کرد مرا سپاس نمایید وکفران نورزید.]بقره/۱۵۲
۵-
ازحضوربیش ازاندازه دربازارها پرهیزکن ودر هنگام حضور، مطابق فرمان خدا و رسولش رفتار کن وازچشم هایت محافظت بکن.
۶-
همیشه به دنبال کسب علم ودانش باش و دانایی خودت را بیفزا چون بدین وسیله ناهمواری های زندگی را پشت سر خواهی گذاشت ودرجاتت را دردنیا وقیامت ارتقا خواهد داد وبا علم مسیر ورود به بهشت برای مومن هموار می شود .رسول اکرم{ص} میفرماید:هرکسی مسیریادگیری علم را درپیش بگیرد خداوند راه رسیدن به بهشت را نیز برایش هموار خواهد کرد.صحیح جامع الصغیر البانی
۷-
ازغرور وتکبرپرهیزکن چون غرورموجب غضب خداوند واز بین رفتن اعمال صالح خواهد شد وعامل رفتن به دوزخ می باشد وخداوند متکبران را دوست نمی دارد.[ان الله لا یحب کل مختال فخور][براستی خداوند متکبرمغرور را دوست نمی دارد]لقمان/۱۸
پیامبر{ص}می فرماید :ایا شما را ازاهل دوزخ باخبر کنم؟هرکسی که سنگدل وبخیل ومتکبر باشد.امام بخاری ومسلم
۸-
تا می توانی ازمال ودارایت بذل وبخشش داشته باش تا بدینوسیله به الله نزدیک ترشوی واز بار گناهانت کاسته شود.رسول اکرم{ص} می فرماید:همانطور که آب ، آتش را خاموش می کند صدقه نیز گناهان را پاک می کند.امام احمد وترمذی
۹
از گفتگو و کلامت مواظبت وسعی کن بیشترگوش کنی تا اینکه حرف بزنی چون تا کلام بیشترباشد لغزش نیز بیشتر خواهد شد. پیامبر{ص} فرموده:هرکس به خدا و روز آخرت ایمان دارد سخن خوب بگوید یا سکوت اختیار کند.امام بخاری
۱۰-
هیچگاه ازرحمت خداوند ناامید مشو وهمیشه با امید زندگی کن وبدان که یأس کفراست.(انه لاییأس من روح الله الاالقوم الکافرون)(براستی به غیر ازکافران کس دیگری ازرحمت خدا ناامید نخواهد شد.)یوسف ۸۷
۱۱-
از افشا نمودن گناه خود و دیگران بین مردم خوداری کن چون باعث تشویق دیگران به گناه خواهد شد.(ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والاخره والله یعلم وانتم لاتعلمون)(براستی کسانی که دوست دارند بین مومنان گناه وفاحشه شایع شود در دنیا واخرت به عذاب دردناک گرفتار خواهند شد خدا اگاه است وشما نمیدانید.)نور/۱۹
۱۲-
هرگزبه دروغ شهادت مده چون براستی صفتی زشت وناپسند میباشد وگناهی نابخشودنی است وباعث ویرانی بنیان اجتماع خواهد شد.خداوند درقران کریم می فرماید:(واجتنبوا قول الزور)(ازشهادت دروغ بپرهیزید)حج/۳۰
۱۳-
هیچگاه خودت را درحرف زدن و لباس پوشیدن و رفتار،به جنس مخالف شبیه مسازچون بشریت امروز در این گرداب گیرکرده واین درحالی است که پیامبر رحمت ازچنین پدیده شومی نهی کرده است ومی فرماید:لعنت وشرم برکسانی باد که خود را به جنس مخالف تشبیه میکنند وعلایم انان را برخود جاری میسازند.امام بخاری
۱۴-
اگاه باش ازدعوت و آشنا کردن مردم با دینت واسلام عزیزشرم نداشته باشی واز کسانی باش که به این دین حنیف افتخار می کنند مبادا دینداریت را ازدیگران پنهان کنی چون هر چه کنی همانی که قران وعده آن را داده است که می فرماید:(وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین) (اگرمؤمن باشید پیروزوسرفرازخواهید شد.)ال عمران/۱۳۹
۱۵-
هرگزبدون حاجت دست نیازبه سوی دیگران درازمکن وسربارمردم مباش. پیامبردراین مورد میفرماید:هرکس بدون اینکه نیازمند باشد دست تکدی به سوی دیگران دراز کند درروز قیامت با زخمی برصورتش وخدشه ای بران محشور خواهد شد.امام احمد
۱۶-
تلاش کن انسانی صادق در گفتارورفتار باشی صداقت به کشتیی میماند که هرکس بران سوار شود اورا به سرمنزل مقصود یعنی بهشت میرساند.(والذین امنوابالله ورسله اولئک هم الصدیقون)(انانی که به خدا ورسولش ایمان دارند انان راستگویانند.) حدید/۱۹ رسول اکرم(ص) میفرماید:صدق ارامش وامنیت ولی دروغ شک ودودلی می باشد.ترمذی
۱۷-
ازغیبت کردن دیگران دوری واجتناب کن چون صفتی زشت وقبیح است وقرآن آن را به خوردن گوشت برادرتشبیه می کند وسزای قیامت را به دنبال دارد.پیامبر(ص)می فرماید:ایا می دانید غیبت چیست؟طوری از برادرت یاد کنی که دوست نداشته باشد.مسلم
۱۸-
همیشه برلبانت لبخند باشد چون مسلمان نباید ترشرو باشد وبدان که خوشرویی خیر وخوشی را به ارمغان خواهد آورد.رسول اکرم(ص) فرمودند:تبسم ولبخندت بر روی برادروخواهرمسلمانت برایت صدقه می باشد.ترمذی
۱۹-
مرگ را هرگز فراموش مکن تا به گناه الوده نشوی وبدان که(کل نفس ذائقه الموت)ال عمران /۱۸۵هر نفسی مرگ رامی چشد،ورسول اکرم (ص) می فرماید:مرگ ، آخرت را به یاد می آورد.
۲۰-
برنمازهایت مواظبت داشته باش و آن ها را از یاد مبر(والذین هم علی صلواتهم یحافظون)مؤمنون / ۹ آنانی که برنمازهایشان محافظت می کنند ساکنان همیشگی بهشت هستند.

از رسول الله (ص) سؤال شد:چه عملی ازهمه اعمال بهتر است ؟ فرمودند: نمازسروقت بهترین اعمال می باشد.متفق علیه
فریدون محمد

ترجمه :محمود خالدی زاده

نمایش بیشتر

محمود خالدی زاده

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : امام جماعت مسجد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن