تربیت فرزندانخانوادهدعوت اسلامی

رهنمودهایی برای یک زندگی موفق(بخش اول)

با دیگران اینگونه رفتار کن

بدون شک هر انسانی نیازمند آداب و روشی خوب و زیبا برای معاشرت کردن با مردم است:

۱- بدان که بیشتر مردم با ای کاش و خیالات، روز را سپری می کنند نه با عقل و منطق و واقعیتی که در آن هستند و لمس می شود.

۲- بدان که بیشتر مردم عیب خود را نمی بینند، لباس زیبا و جذاب به تن می کنند، به همین خاطر به گمراهی کشیده می شوند.

۳- عده زیادی از مردم در این عصر و زمانه ی ناجور و آشفته، هر چیزی که به آنها گفته می شود را باور می کنند، ولی من تنها چیزی را باور می کنم که با سند و مدرک همراه باشد.

۴- طبیعتی است که همه انسان‌ها مانند هم هستند، اما آداب ها و روش هایی که به ارث برده اند، متفاوت می باشد.

۵- سارق، فکر می کند که همه مثل او دزد هستند، پس منتظر نباش که همه تو را خوب درک کنند.

۶- بدان که همه با نسخه یک پزشک  خوب نمی شوند، یا همه با یک عصا نمی توانند راه بروند.

۷- اگر یک نفر بدن تحقیق به دنبال کس دیگری راه بیفتد، مرتکب خطا می شود و فردی که با کسی رفت و آمد نمی کند و دنبال هیچ کسی نیست، بیشتر مرتکب خطا می شود، پس بهتر است این ها مشخص کنند که با چه کسی یا کسانی رفت و آمد می کنند؟

۸- با مردم خوبی کن که دلشان را بدست می آوری، چون ما بندۀ خوبی هستیم.

۹- کسی دوست تو است که از تو طرفداری کند و کم و کاستی و عیب هایت را می پوشاند.

۱۰- از خوبی های دوستانت بین مردم سخن بگو.

۱۱- از پند و نصیحت و دلسوزی کردن نسبت به دیگران در تنهایی کوتاهی مکن.

۱۲- از کسانی که دوستشان داری، محافظت کن اگر چه کنارت نباشند.

۱۳- مغبون ترین مردم کسی است که به دنبال رفیق بی عیب باشد که البته هیچ وقت چنین انسانی پیدا نمی شود.

۱۴- به عهد و پیمانی که می بندی، پایبند باش.

۱۵- انسانی بخشنده باش و تا بخشنده تر باشی، به مردم نزدیک تر و نزدشان عزیزتر خواهی بود.

۱۶- به اهداف و آرزوهایت نمی رسی مگر زمانی که بر مشکلات و گرفتاری ها غلبه نکنی و بدان کسی که اراده و همت قوی داشته باشد، می تواند از آزمایشات الهی سربلند بیرون بیاید.

۱۷- بدان که مشکلات و گرفتاری‌هایی که برایت پیش می آید و از آن‌ها می ترسی، در آخر به خیر و خوشی تبدیل می شود که بیشتر مردم غافلند از اینکه بعد از هر مشکلی، گشایش و فرحی است و در اینجا یاد می گیریم که اگر با وجود بی تجربگی و ناپخته بودن، صبور باشی و به فکر درد و رنج مردم باشی، به انسانی واقع بین تبدیل می شوی و از همه مهم تر به خداوند بزرگ نزدیک تر می شوی و با وجود ناتوان بودنت به او پناه می بری.

۱۸- بعضی وقت‌ها خداوند دری را به رویت می بندد و درهای دیگری را می گشاید، (گر ز رحمت بندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری) پس تو نباید فقط به درهای بسته فکر کنی.

۱۹- اگر احساس کردی که مردم از تو دور می شوند‌، تنها به فکر نزدیک شدن به خداوند باش.

۲۰- حتی تو خواب هم فکر نکنی که مردم فرشته هستند و یا می توانند برایت مانند یک فرشته باشند.

۲۱- از خصوصیات انسان موفق در زندگی، داشتن اخلاق پسندیده در زندگی است.

۲۲- بسیار محترم و پاک و امانت‌دار باش، چون انسان این لیاقت را دارد و نباید از آن بی بهره باشد.

۲۳- اگر بین تو و مردم به اندازه یک نخ باریک رابطه باشد، نباید آن را قطع کنی.

۲۴- اگر برای بخشیدن ، چیزی در اختیار نداشتی، دارای اخلاق خوب و نیکو و خنده رو باش.

۲۵- مانند کسی نباش که از قله کوه به مردم نگاه می کند، این جور انسان ها مردم را کوچک می پندارند، درحالی که خودشان نیز در نزد مردم کوچک و بی اهمیت اند.

۲۶- از کوچک و بزرگ، دانا و نادان چیزهای مفید یاد بگیر، به نظرهایشان اهمیت بده، شاید بعضی وقت‌ها نظرات آنها باارزش تر از نظرات تو باشد.

۲۷- وقتی که صفات مثبت یک نفر را می بینی، بدان که که او کردار و صفات خوب دیگری دارد که در ظاهر دیده نمی شود.

۲۸- بیشتر مردم که در کارهایشان موفق نمی شوند ،به دلیل پایبند نبودن به آن و نداشتن اراده ی کافی است، نه اینکه توانایی آن را ندارند.

۲۹- هیچ وقت کارهای – هرچند کوچک – را که انجام می دهی، بی ارزش و کم اهمیت مپندار.

۳۰- مواظب باش که هیچ وقت خود و مردم را با شاید و باید فریب ندهی، همیشه واقع بین باش.

۳۱- هیچ وقت از خودت و حرف ها و کردار و دینداریت متعجب نباش و فکر نکن که با همین مسلمان بودنت، بدون اعمال نیک درهای بهشت به رویت گشوده می شود.

۳۲- همیشه به این فکر کن که کارهایت چقدر برای خداوند بوده و چقدر در فکر مردم بوده ای و توانسته ای ارتباط محکمی بین خداوند و مردم برقرار کنی. هرچقدر اعمال خوب انجام دادی، به همان اندازه انتظار پاداش داشته باش.

۳۳- از افراط و تفریط بپرهیز و بی احساس هم نباش و هیچ چیزی را بزرگ تر از خودش نشان نده، هر چیزی را به اندازه خودش ببین.

۳۴- تلاش کن که عادل و بخشنده باشی. مسؤلیت خودت را در برابر مردم چگونه ادا کردی، به همان اندازه هم انتظار پاداش داشته باش. بدان، کسی که هیچ رحم و عدالتی نداشته باشد، نباید انتظار هیچ خوبی را هم از کسی داشته باشد.

۳۵- برایت مهم نباشد اگر کسی نتوانست تا آخر مسیر، تو را همراهی کند، از او دلگیر نباش؛ چون توانایی‌ها حد و مرزی دارند و نظرات در حال تغییر می باشند و کسی که زمانی توانسته در همه حال با تو باشد، در همه مراحل همراهیت می کند.

۳۶- با مردم مثل آتش معامله کن، از همه سود و منفعت به دست بیاور و نگذار که تو را بسوزانند.

۳۷- سعی کن در کار کردن عدالت را رعایت کنی، یعنی کارت را به موقع و به خوبی تمام کنی، چون چگونه کار کردند به تو سود می رساند، نه چقدر (چه وقت) کار کردن.

۳۸- بدان که تأمین نیازهای مردم به تنهایی کافی نیست، بلکه شریک بودن در خوشی و ناخوشی هایشان مهم است.

۳۹- بدان که انسان‌های ناپاکی وجود دارند که به آنها اعتماد و باور هم می شود، برای همین نه به همه کس اعتماد کن و نه به چشم خیانتکار به همه نگاه کن.

۴۰- زیانمندترین انسان کسی است که هیچ دوستی نداشته باشد و از آن هم زیانمندتر کسی است که دوستش را از دست داده باشد.

۴۱- بیشتر از مردم، از خودت شرم و حیا کن،  کسی که از خودش شرم نمی کند، خودش را کمتر از مردم می داند.

۴۲- ملامت و سرزنش مردم هیچ سودی به تو نمی رساند و نه به آن کسی هم که به او طعنه می زنی و او را ملامت می کنی.

۴۳- بدان که به یک روش فکر کردن، همیشه منفعت ندارد، انسان با متفاوت بودن زیبا است؛ یعنی متفاوت فکر کردن، نباید دلیل کینه و نفرت نسبت به کسی باشد که مانند تو نیست.

۴۴- با مردم ارتباط برقرار کن و آمیخته شو و هیچ وقت فکر نکن که از مردم بی نیاز هستی و به کسی احتیاج نداری، یا  نیازی به تلاش و کوشش برای ادامه زندگی نداری.

۴۵- نسبت به کسی حسودی نکن در برابر چیزهایی که به آن نرسیده ای، چون با این کار وجودت را نابود می کنی و در آخر هم به آن نمی رسی و خوبی‌هایت از بین می روند.

۴۶- به مردم علم را بیاموز و بدان که آموزش دهنده، مانند شهید شناخته نشده بین مردم است که برای سود و منفعت مردم می میرد و زنده می ماند.

۴۷- خوب باش و از نفس خود محافظت کن، که مردم همه نسبت به تو خوب می باشند.

۴۸- بیشتر از دختری شرم و حیا داشته باش که نسبت به دختر بودنش شرم و حیا ندارد.

۴۹- اگر به اقبالی که در دنیا داری راضی باشی، از همه بالاتر هستی و بدون داشتن پول و ثروت، در ردیف پادشاهان و انسان‌های ثروتمند قرار می گیری.

۵۰- اگر با مردم با خوشرویی و محبت و احترام برخورد کنی، از محبوب ترین انسان ها در بین مردم می شوی.

۵۱- زود وعده نده و اگر وعده دادی، در به انجام رساندنش مصمم باش.

۵۲- به خود اعتماد داشته باش و بدان که اعتماد به نفس را باید خودت در وجوت بکاری، خودش بوجود نمی آید و کسی آن را به تو نمی بخشد.

۵۳- بدان که انسان با راستگویی و درستکاری در زندگی، به آن چیزی که می خواهد می‌رسد.

۵۴- هیچ کاری را با شک و تردید انجام نده، کارها را با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس انجام بده، چون مردم به همه چیز بدبین هستند.

۵۵- رازهای خود را مخفی نگه دار، ضعیف ترین انسان کسی است که نتواند رازهایش را پنهان نگه دارد.

۵۶- سعی کن اشتباهات خود را گردن دیگران نیندازی، انسان عاقل به اشتباهش اعتراف کرده و تلاش برای رفع اشتباهش می‌کند.

۵۷- همیشه به کردار و اعمال انسان‌ها نگاه کن، نه به حرف ها و گفته هایشان.

۵۸- به کردار و اعمال خودت رسیدگی کن و به دیگران کاری نداشته نباش.

۵۹- بدان که هر کس به انسان‌های عالم و دانا نیازمند است، پس تو باید تلاش کنی که دانا و راهنمای خوبی باشی و رهرو عالم خوبی هم باشید.

۶۰- از هم نشینی با انسان‌های نادان دوری کن و با انسان‌های وارسته نشست و برخاست کن و بدان کسی از زبان مردم در امان نیست.

۶۱- اگر کسی به کمک تو احتیاج داشت، بدان که خدا تو را دوست داشته، پس در رفع نیازهایش به او کمک کن.

۶۲- اگر چیزی را ندانستی و نفهمیدی، سؤال کن که سؤال کردن نشانه دانایی و فهمیدن است.

۶۳- فقیری و تنگدستی و نداری خودت را پیش کسی بازگو نکن، حتی اگر تشنه و گرسنه سر روی بالش بگذاری و بخوابی.

آماده کردن: طاهر عثمان وه رتی
ترجمه: ناهید ایران
سوزی میحراب

ناهید ایران

استان آذربایجان غربی - مهاباد مترجم فعال دینی

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا نظرات خود را با حروف کوردی یا فارسی تایپ کنید
نظرات حاوی مطلب توهین آمیز یا بی احترامی به اشخاص ، عقاید دیگران، و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی شود
نظرات پس از تائید منتشر می شود
بستن