ادیاناندیشه

شکاف های عمیق و بزرگ در داروینیسم(۲-۱)

داروینیسم

داروینیسم یکی از تاثیرگذارترین مفاهیم مدرنیته در اندیشه بشری بوده که در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ….. اثرات نامطلوبی بر حیات بشری گذاشته است. به جرات می توان گفت آن چه این مفهوم را جهانی نموده نه بعد علمی و قوت استدلالی آن بلکه بیشتر ابعاد غیر علمی و استخدام این مفهوم توسط اربابان قدرت و ثروت در راستای نوعی اهداف دنیوی بوده است. داروینیسم از همان ابتدا توسط افکار مادی و الحادی در راستای نفی دینداری و خداوند مسخر و به نوعی پرچمدار جبهه غیردینداران گشت. بسیاری از محافل علمی و بیولوژیست ها و انسان شناسان و دانشمندان رشته های مختلف علوم تجربی در پناه این مفهوم نوعی آرامش و هویت برای خویشتن کسب کرده اند که هر نوع تشکیک را مترادف با نوعی بحران هویت و سلب ارامش برای خویشتن می دانند و این مهم سبب گشته تا قوانینی در کشورهای مختلف با افکار امانیستی در راستای جلوگیری از ورود تحقیق گونه به حریم داروینیسم به تصویب رسیده و با محققانی که با دیده تردید به فرگشت نگاه می کنند به شدت برخورد و حتی جایگاه علمی و کرسی دانشگاهی ایشان سلب می گردد. جدا از اشکالاتی که بر فرگشت وارد است وجود شکاف هایی در مسیر تحول موجودات زنده تکامل را با چالشی بزرگ مواجه نموده است. شکاف هایی که متاسفانه اغلب به دلیل عدم شناخت درست مخالفان این نظریه و همچنین زیرکی موافقان آن نادیده انگاشته می شود. قبل از پرداختن به این شکاف های عمیق و بزرگ ذکر چند نکته را لازم و ضروری می بینم.
……. عده ای از دانشمندان، فرگشت را به دلیل این که سه ویژگی مهم و بارز و برجسته نظریات علمی مبنی بر آزمون پذیری، مشاهده پذیری و تکرار پذیری در مورد ان صدق نمی کند به هیچ وجه علمی به شمار نمی آورند و بر این باورند رواج فرگشت بیش از ان‌که مدیون ویژگی ها و شاخصه های علمی باشد به رجال علمی که در پرتو آن برای خویش هویتی ساخته اند وابسته و وامدار است.
……..در مورد منشا حیات و چگونگی به وجود آمدن موجودات زنده دیدگاه های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها فرگشت بوده که امروزه مقبول تمامی محافل علمی در جهان واقع شده است.
…….قبول فرگشت آن گونه که متاسفانه در جامعه القا می شود همیشه مساوی با بی خدایی نیست.
هر چند در کمال تاسف یکی از پناهگاه های الحاد و آتئیست ها نظریه فرگشت است و آتئیست ها جهت اثبات دیدگاه خویش مبنی بر نفی خالقی هوشمند فرگشت را در محافل علم می کنند ولی جمع کثیری از دینداران و باورمندان به خالق وجود دارند که در کنار باور به فرگشت خداوند را نیز به عنوان ناظر و ناظم قبول کرده و بدون وجود خالقی ناظر و ناظم روند تحول جانداران را غیر ممکن می دانند.
…… باور به فرگشت هر چند ممکن است خللی در گزاره ها و اموزه های کتاب مقدس ایجاد کند ولی به هیچ وجه اشکالی بر گزاره ها و ایات قران وارد نمی نماید؛ زیرا هر چند خداوند در آیات بی شماری به قضیه خلقت اشاره نموده است ولی در صورت اثبات صدرصدی نظریه فرگشت این امکان وجود دارد که مفسرین و دانشمندان علوم دینی در راستای هم نوایی آیات خلقت با فرگشت اقدام به تاویل ایات قران نموده و در راستای رفع تعارض در این زمینه جهد و کوشش نمایند. کتاب خلقت انسان دکتر سحابی جهدی بیهوده در این راستاست؛ زیرا آیات الهی را پیرو یک نظریه یا حتی فرضیه متزلزل علمی نموده که ممکن است آیندگان بر بطلان آن اقامه دلیل کنند‌.
و اما شکاف های فرگشت که به توضیح آنها خواهم پرداخت؛
شکاف اول؛ تبدیل عناصر غیر زنده به سلول زنده( پروکاریوت)
شکاف دوم؛ تبدیل سلول پروکاریوت به یوکاریوت
شکاف سوم؛ تبدیل سلول یوکاریوت به جانداران پرسلولی
شکاف چهارم؛ تبدیل جاندار پرسلولی به انسان
شکاف اول؛ تبدیل عناصر غیر زنده به سلول زنده
طبق دیدگاه فرگشت در جو آغازین زمین که شرایط برای حیات اماده بوده است یک سری عناصر مانند اکسیژن، نیتروژن، هیدروژن، کربن و …. تحت تاثیر انرژی های آن زمان مانند انرژی ماورای بنفش خورشید، انرژی حاصل از رعد و برق و اتشفشان ها در کف اقیانوس و بر بستر تخت سنگ ها با هم پیوند برقرار کرده و تبدیل به مونومرها یا واحدهای کوچک سازنده حیات شده اند. این واحدهای کوچک شامل آمینواسیدها، نوکلئوتیدها، مونوساکاریدها و ….. هم با هم پیوند برقرار کرده و تبدیل به مواد درشت الی و یا مولکول های زیستی شده اند. مولکول های زیستی شامل پروتئین ها، نوکلئیک اسیدها، لیپیدها و … هم در نهایت آرایشی خاصی پیدا کرده و در طی سالیان طولانی و‌متمادی تبدیل به اولین سلول زنده (پروکاریوت ) شده اند. بی شک شکاف بین یک عنصر غیرزنده تا یک سلول ساده زنده در نبود بسیاری از مولکول های لازم برای متابولیسم اعم از انواع انزیم ها آن قدر عمیق و بزرگ است که تنها اذهان مادی ان هم در سایه ی انواع و اقسام احتمالات می تواند این شکاف را پر نموده و جوابگوی سوالات بی شمار در این زمینه باشد. مقوله ی زمان در بسیاری از موارد راه فراری برای پاسخگویی به بسیاری از سوالات ایجاد شده در این زمینه برای مادی گرایان باز نموده است.
یکی از ایراداتی که توسط معتقدین به فرگشت بر باورمندان به طرح خلقت وارد می شود اعتقاد به پیدایش حیات از مواد غیرزنده است در حالی که خویشتن غافلند از این که چنین ایرادی بر فرگشت هم به طریق اولی وارد است. اگر در خلقت اراده ی خالقی هوشمند در این انتقال از غیرزنده به زنده ورود می کند معتقدین به فرگشت مجبورند این شکاف عمیق را از طریق تصادف و طبیعت کر و کوری پر کنند که خویش از نوع بی هویتی و نبود مبدا و معادی در رنج است.
حال سوال اصلی و اساسی اینجاست که چرا تبدیل یک سری عناصر غیر زنده که اصلا معلوم نیست چگونه پیدا شده اند به سلول زنده در این کره ی خاکی ان هم در سایه ی تصادف و احتمالات امکان پذیر است ولی تبدیل ماده غیرزنده( گل در قضیه ی حضرت ادم) به موجود زنده ان هم با دخالت خالقی قادر و توانا غیرممکن است.؟
لازم به ذکر است پیچیدگی و هوشمندی مولکولی چون DNA که یکی از مولکول های زیستی حیات آغازین است در حدی است که فردی همچون انتونی فلو را پس از سال ها الحاد و بی باوری وادار به اعتراف به وجود خالق می نماید.
سوال دوم در این زمینه این که تبدیل عناصر غیرزنده اشاره شده با ظرفیت های کاملا مشخص و معین به مونومرها (به عنوان مثال بیست نوع امینواسید موجود در پروتئین های بدن جانداران و یا چهار نوع نوکلئوتید موجود در ساختمان اسیدهای نوکلئیک(DNAو RNA )) و تبدیل انها به مواد و مولکول های زیستی موجود در بدن جانداران چگونه بدون دخالت خالق عالم و توانا امکان پذیر است؟
و چنین تبدیل هایی را چگونه می توان منتسب به تصادف کرد؟
در پایان ذکر این نکته را لازم می دانم که سوالات جزیی هنگام ورود به مراحل تدریجی حیات از عناصر غیرزنده به سلول زنده فراوان است که در اکثر موارد پاسخ به این سوالات در زیر عناوین زمان، تصادف و احتمالات مغفول واقع شده و نادیده گرفته می شود، بنابراین منتظریم تا معتقدین به فرگشت ضمن پاسخ گویی به سوالات فراوان کلی و جزیی که از همان آغاز متوجه خلقت تدریجی موجودات شده است این شکاف بزرگ و عمیق را جهت ورود به شکاف های بعدی و رفع انها از سر راه بردارند…

یوسف سلیمان زاده

                                                  ادامه دارد

برچسب ها

یوسف سلیمان زاده

@ استان کردستان - سقز @ نویسنده و فعال مدنی @ دبیر آموزش و پرورش

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا نظرات خود را با حروف کوردی یا فارسی تایپ کنید
نظرات حاوی مطلب توهین آمیز یا بی احترامی به اشخاص ، عقاید دیگران، و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی شود
نظرات پس از تائید منتشر می شود
بستن