قرآن و حدیث

قرآن؛ برنامه زندگی امان را بهتر بشناسیم

توجه به ویژگی های زبان قرآن

قرآن نام کتابی عربی است و باطل را از هیچ سمت و سویی بدان راه نیست ، در دوره ای بیست و سه سال وقت به وقت و پراکنده ، همگام با رویدادها و هماهنگ با حال و هنگام ها ، از جانب پروردگار حکیم بر پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرود آمده است ،آغازش  با سوره فاتحه و سوره ناس به اتمام می رسد.

تناسب بین این سوره فاتحه و ناس ( سوره فاتحه ؛ ای انسان پروردگارت مالکت و. حاکمت خدا است پس راه بندگان و راه بندگان راستین را از خدا بخواه تا از انسان های غضب شده و گمراه نباشی . ناس ؛ ای انسان پروردگارت مالکت حاکمت خدایت ومعبودت خدا است و خدا تو را دوست دارد و پناه انسان است پس بیدار و هوشیار باش از شر وسوسه ها خواه از جن باشد یا از انسان به درگاه خالق یکتا پناه ببر تا شامل نعمت آرامش و آسایش هر دو جهان باشی . و در هر دو سوره حروف غیر مکرر بیست و دو حرف است .

در اینجا باید اشاره کرد ،که بسیاری از کوردها به شنیدن کلمه عربی حساسیت پیدا کرده اند و برخی از نابخردان می گویند؛ که چون قرآن به زبان عربی نازل شده ،پس فقط برای اعراب آمده است ..!!

اما این حرفا و گفته ها بدون آگاهی از قرآن است، قرآن خود آنها را رد می کند چون هدایت و رحمت است و برای همه بشریت و بدون هیچ فرقی در میان انسان ها و رنگ و نژادی، اما اگر عرب هم آن را فقط به خود نسبت دهد و به آن افتخار کند آنهم دلالت بر کج فهمی آنهاست، چون قرآن برای خوشبختی و سعادت همه بشریت است ،و هر انسانی باید طعم این خوشبختی را بچشد و در تاریخ اسلام نیز به وضوع آمده است.

برای نمونه اگر نیم نگاهی به دوران پیامبر (درود و سلام خدا بر او باد )بیندازیم متوجه می شویم که چگونه اصحاب خود را بر اساس برادری و برابری تربیت کرده اند .

اگر تنها کلمه ای می شنیدند که کمترین بی احترامی  به افراد می شد خیلی دلخور و عصبانی می شدند با این که شخصیتی آرامی داشتند . اما در حال حاضر در قرن بیست و یک به روشنی نژاد پرستی و بی احترامی در میان مردم  به نام پیشرفته دیده می شود.

متاسفانه این بحث در این چند پاراگراف نمی گنجد اگر وقت بود با مدرک ثابت می کردیم ان شاالله برای مقاله ای دیگر.

یکی از نعمت های خداوند برای ما این است ، که مارا به حال خود رها نکرده است بلکه قرآن برای این فرستاده شده تا راهنمایی برایمان باشد.  و با فطرت پاکش به سوی پروردگار بر می گردد.

 

نام های قرآن کریم

خداوند بزرگ قرآن را با چند اسم نام برده است ، مجموع پنجاه و چند یا نود و چند کلمه ای که به عنوان ( اسماء و اسامی و نام ها ) برای آخرین کلام خدا ذکر کرده اند عموماً وصف قرآن هستند و علم شخصی نیستند ،که مشهور ترین آنان عبارتند از ؛

۱-  القرآن ؛((ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم)) براستی این قرآن برنامه هدایت به سوی بهترین راه روش است.

۲-  الکتاب ؛((لقد انزلنا الیکم کتبا فیه ذکرکم)) بدون شک ما کتابی نازل کردیم برای شما که یاداوری و سربلندی برای دنباله روانش.

۳- الفرقان ؛((تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا))والا مقام وماندگار کسی است که قرآن را بر بنده(محمد سلام خدا بر او باد) خود نازل کرده تا اینکه راستی و درستی هستی را نشان دهد، بیدار و هوشیار کند و  جهانیان را در همه دوران بشریت .

۴- الذکر  :(( انا نحن نزلنا الذکرو انا له لحفظون))ما قران را نازل کردیم و خود از ان محافظت می کنیم

۵- التنزیل((و انه لتنزیل رب العالمین))

براستی این قران از طرف پروردگار جهانیان فرستاده شده است.(برهان محمد امین)

اینم هم چند اسم از نام های قرآن . 

صفت های قرآن کریم

خداوند حکیم قرآن را با اوصاف ذیل توصیف کرده است . برای نمونه ؛

۱ –  النور که می فرماید ؛ ( یاایها الناس قد جاوکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا — پس ای مردم براستی از طرف خداوند ایات و نشانه های اشکاری نازل شده است(محمد پیغمبر صلی الله علیه وسلم)نور و روشنایی اشکاری برایش فرستادیم (که قران است —- سوره نساء آیه ۱۷۴ )

۲-  مبارک که می فرماید؛(و هذا کتب انزلنه مبارک مصدق الذی بین یدیه —  پس این (قرآن)کتابی مبارک است ،فرستادیم ،درستی کتاب های پیشین را ثابت می کند(خصوصا تورات و انجیل که انها هم از طرف خداوند نازل شده اند —  سوره أنعام آیه ۹۲ )

۳-  مبین که می فرماید:(جاوکم من الله نور و کتب مبین —  از سوی خدا نور و روشنی (که محمد پیامبرمان صلی الله علیه و سلم)همراه کتابی روشنگر(که قران است) به پیش شما امده است. سوره مائده آیه ۱۵٫ ).

۴- بشری که می فرماید:(مصدقا لما بین یدیه و هدی و بشری للمومنین —  قرآنی که کتاب های پیشین را تصدیق می کند و هدایت  (برای خوبی )و بشارت برای مومنان است. سوره بقره آیه ۹۷ )

۵ – عزیز که می فرماید:(ان الذین کفرو بالذکر لما جاوهم و انه لکتب عزیز — کسانی که قرآن را انکار می کنند بدانگاه که برای انان امده بی گمان قران کتابی ارزشمند و بی نظیر است. سوره فصلت آیه ۴۱ )

۶- مجید که می فرماید:(بل هو قران مجید –  ای کسانی که دشمنی با قرآن می کنید، این قران بزرگوار و عالیقدر است  و مژده رسان و بیم دهنده است – سوره بروج آیه ۲۱ ) . چون می فرماید:((بشیراو نذیرا))پس این قرآن مژده رسان و بیم دهنده است.

اگر به این نام و صفات دقت کنید بزرگی و عظمت قران برایمان نمایان می شود. 

ویژگی های قرآن :

۱- این قرآن فرو فرستاده پروردگار جهانیان است . جبریل آن را فرود آورده است بر قلب تو تا از جمله هشدار دهندگان باشی .

۲-گفته ها و معنیش از طرف خداوند است .  فرموده های پیامبر درود و سلام خدا بر او باد جزء قرآن نیستند

۳-همه قرآن به زبان عربی روشن  است چنانچه خداوند می فرماید؛ (کتب فصلت وایته قرءانا عربیا لقوم یعلمون —   کتابیست که ایات تفصیل و تبین شده است (ایمان و کفر ،حلال و حرام،خوبی و بدی … سوره فصلت آیه ۳)

قرآنی که به زبان عربی روان است  برای قومی است که اهل فهم و دانش باشند

و همچنین می فرماید:(هذا لسان عربی مبین) (این قران)به زبان عربی گویا و روشنی است. سوره نحل آیه ۱۰۳ ) .

۴-به شیوه ای درست و روشن به دست ما رسیده (قطعی الورد الینا) بدون کم و کاست بدون هیچ تغییری از طرف خداوند فرستاده شده و خداوند بزرگ می فرماید:(و اوحی الی هذا القرءان لانذرکم به و من بلغ —  پس  این قرآن به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که این قرآن به انها می رسد بدان بیم دهم … سوره انعام ۱۹ ).

۵-از آن مواظبت می شود از هر گونه تحریف و کم و زیاد کردن در آن چون خداوند می فرماید:(انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحفظون — ما خود قران را فرستادیم و خود ما پاسدار ان می باشیم — سوره حجر ۹ ).

در زمان رسول خدا درود و سلام خدا بر او باد سعی شده است و همچنین علم و تکنولوزی امروزی هم دستش کوتاه است از تحریف آن .

۶- خود کتاب قرآن معجزه است پس هیچ گفته ای نمی تواند همتراز و همانند آن باشد و هیچ کس توانایی آوردن حتی سوره ای را ندارد مانند قرآن و این از خصوصیت بارز قرآن است. چون خداوند می فرماید:(قل لئن اجتمعت الاونس و الجن علی ان یاتوا بمثل هذا القران لایاتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا —  پس ای محمد صلی الله علیه و سلم بگو به انان اگر همه مردمان و فرشتگان و گرد ایند (تلاش مداوم داشته باشند) همچنین قرانی بیاورند (به میدان) نمی توانند مانند ان را بیاورندو ارائه دهند اگر همه انها پشتیبان و مدد کار برخی دیگر شوند و هیچ کس توانایی آوردن لفظی از قران را ندارند — سوره إسراء ایه ۸۸ ). چون خود می فرماید:(الله نزل احسن الحدیث کتبا متشبها مثانی تقشعر منه جلود الذین بخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر لله —  پس خداوند جل و جلاله زیباترین و بهترین سخن را فرو فرستاده به نام قرآن (از لحاظ کاربرد و گیرایی الفاظ) بگونه ای زیبا وبجا بکار رفته و به شیوه های مختلف ومتفاوت تکرار شده است  لرزه بر اندام کسانی می افتد که از پروردگار خود می ترسند از آن پس پوست و دست هایشان و همه وجودشان نرم و اماده پذیرش خداپرستی می گردد  — سوره زمر آیه ۲۳ ).

و همچنین هیچ کس توانایی آوردن حکمی از احکام قرآن را ندارد چون می فرماید:(و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون —  چه کسی بهتر برای افراد معتقد بهترین حکم می کند  برای انان که وجدان بیدار و زنده ای دارند — سوره مائده ۵۰) . (برهان محمد امین) 

احکامی که در قرآن وجود دارند؛

آن احکامی که در قرآن کریم آمده اند سه دسته هستند.

۱ : آن احکامی که با عقیده در ارتباط هستند؛ عقیده و باور برای نمونه باور به خداوند،فرشتگان و کتاب های آسمانی و پیامبران و روز آخرت و ….

۲ : آن احکامی که با اخلاق و رفتار ما پیوندی دارند.

۳ : آن احکامی که با اعمال ما مرتبط هستند آنها هم به دو دسته تقسیم نمی شوند.

قسمت اول: عبادات آن اعمالی که با انسانها در ارتباط هستند با خدای بزرگ مانند نماز و روزه و زکات و حج

قسمت دوم:ارتباط انسانها با یکدیگر برای مثال :ارتباط میان ازدواج ،طلاق ،خرید و فروش،کشتن ، مرزها و سیاست دینی و خیلی چیزهای دیگرکه در قرآن از چشم هیچ قاری دور نخواهند ماند پس آنان که اسلام را فقط در ارتباط با خدا و بنده می دانند اگر آن را بس به این شیوه ببینند پس درست است و همینطوره  چون هر کاری انجام می دهیم باید مثل پرستش و عبادت نگاه بشود  و اگر منطورشان این باشد که تنها ارتباط انسان ها با خدا که می گویند فقط تنها تو نماز و روزه ات رو بخوان و بس اسلام و سیاست نیست .

این چیزیست که با دین اسلام سازگار نیست قرآن خود شاهد این راستی است اگر نگاهی به آن بکنیم این درستی برایمان روشن می شود آن ایاتی که از حکم و عدل و انصاف و رهبری بحث می کند درباره آن چه فکری می کنند .

اما خیلی روشن است تنها برای بهانه گرفتن و اشکال پیدا کردن در قرآنست .و فقط بخاطر آن  است که برایمان مهم است دانستن درباره علوم قرآنی.

نویسنده : عمر علی

آماده کردن و اضافات : عبدالله علی پور

ترجمه : ژیان ابراهیم پور

منابع:

١-قرآن را چگونه قرائت کنیم نویسنده ماموستا صلاح الدین محمدبهادین

٢-تیسیرعلوم اصول الفقه

٣-مباحث فی علوم القران

برچسب ها

ژیان ابراهیم پور

استان آذربایجان - سردشت مترجم

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا نظرات خود را با حروف کوردی یا فارسی تایپ کنید
نظرات حاوی مطلب توهین آمیز یا بی احترامی به اشخاص ، عقاید دیگران، و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی شود
نظرات پس از تائید منتشر می شود
بستن