اصول

قواعد محبت رسول خدا  صلی الله علیه وسلم  

قواعد محبت رسول خدا  صلی الله علیه وسلم    

   تالیف:عایض بن عبدالله القرنی             

محبت رسول خدا (ص)جزو عبادت هایی است که بر امت فرض است، وهمچنین نشانه وعلامت ایمان به حساب می آید ،که سبب نزدیک شدن به خدای یکتا می باشد.

درموردمحبت رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) مردم به سه دسته تقسیم می شوند:    

  گروه اول:کسانی هستند که محبت شدیدی طبق قرآن وسنت نسبت به آن حضرت دارند.                             

گروه دوم: کسانی هستند که در حق آن حضرت جفا کرده و از آن روی برتافته اند و با پیامبر خاتم ابراز دشمنی می نمایند.

 گروه سوم: کسانی هستند که درمحبت رسول خدا (صلی الله علیه وسلم) إفراط نموده و گاها راه درست را هم گم کرده اند و حتی ازدین خارج شده اند.

آنهایی که درحق رسول الله (صلی الله علیه وسلم)جفا کرده اند گروهی هستند که خدا بینایی اشان را خاموش و دل هایشان را کورکرده است، می پندارند که رسول خدا حامل پرچم شراست درجهان وتنها مسئول عقب ماندگی مسلمانان و جهان اسلام آموزه ها و پیرووی از آن حضرت می باشد! سخن بزرگی از دهان این یاوه گویان بیرون می رود ؛ آنان جز دروغ چیزی نمی گویند) الکهف ۵

آدم بی خردی می آید که آن پیامبر بزرگوار را مرتجع وعقب افتاده معرفی می کند ، آدمی که به قوم خود خیانت کرده، کسی که از جامعه شناسی ، روانشناسی  و امورتربیتی وعمرانی  اطلاعی نداشته و ندارد . ای کسی که این سخن زشت  بردهانت جاری می شود ؛ آیا گمان می کنی محمد (صلی الله علیه وسلم) در ارائه هدایت های آسمانی و ربانی به مردم تخصص و تعهد نداشته است ؟ درحالی که با بعثت وی مردم از تاریکی ها رهایی پیدا نموده  و به سوی روشنایی و نور راهنمایی شدند و از پرستش سنگ و درخت به پرستش خدای واحد رسیدند و از تنگنای دنیا به گشادگی دنیا وآخرت دست یافتند ؟!

کسانی که مرتکب چنین جنایاتی در حق پیامبر امت می شوند دنباله روانی اند هرچند خود را اهل پیشرفت معرفی نموده و درکشورهای اسلامی زندگی می کنند، این ها کسانی اند که صراحتا با رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) مبارزه می نمایند و قرآن وسنت را مورد استهزاء قرار می دهند و از طرق مختلف با پیروان محمد و بیداری اسلامی می جنگند!!

 بارها به آنان گفته ایم آیا جوانان بیداری اسلامی افراطی اند یا شما که که این گونه درحال ترویج فساد هستید؟؟

 شمایید که مواد مخدر را در جامعه ترویج داده و همچنین کتاب های استالین ومارکس و لینین را در بین جوانان پاک منتشر می کنید!

 و همچنین سرائیل را علیه مسلمانان یاری داده اید!

جواب این چرا ها بر همگان مبرهن و آشکار است!                              

گروه دوم: کسانی هستند که آنچنان درمحبت رسول خدا ( صلی الله علیه وسلم ) غلو و افراط کرده اند که به سبب آن از دایره موحدان خارج شده اند.

رسول خدا افتخارش این بوده که بنده خدا بود و صاحب هیچ نفع وضرری حتی برای خود نبوده است و تنها خدا را رازق و شافی می دانست.

گروهی از طایفه پسرعامرپسرصعصعه خدمت رسول خدا رسیدند و گفتند : تو سید و بزرگوارمایید، پیامبر (صلی الله علیه وسلم ) به ایشان فرمود : سید خدا است، بعد آنها گفتند: تو فاضل ترین مایید، رسول خدا این را تأیید نمود و فرمود:کاری نکنید شیطان شما را فریب دهد. (۱)            شخصی خدمت رسول خدا رسید و ازخشک سالی شکایت داشت و گفت : مال و سامانم همه نابود شد برایمان طلب باران کن ، قطعا ما به تو از خدا طلب شفاعت می کنیم ؛پیامبرخدا فرمود : وای برتو!!چه می گویی؟ سبحان الله و آن قدراین جمله را تکرار فرمود که اثرآن درصورت اصحاب مشاهده می شد و فرمود: وای برتو شأن و جایگاه خدا از این بزرگ تراست که شما می گویی (۲).

رسول خدا (ص) درمورد افراط درمحبت خود می فرماید:درمحبت نسبت به من زیاده روی نکنید، چنانچه مسیحیان درمحبت پسرمریم  غلو کردند، من بنده خدایم و شماهم بگویید:عبد و رسول خدا ) ۳

رسول الله درلحظات آخرمرگش می فرمود:خدایا قبرم را بتی قرارندهید که مورد پرستش قرارگیرد) ۴

آنها که درمحبت رسول خدا( صلی الله علیه وسلم) إفراط کردند ، راهی را در پیش گرفتند، که مسیر آن  بسوی خشم خدا است.

 شاعریمنی می گوید:شخصی که درمحبت خدا خیلی غلوکرده سر  قبرپیامبر آمد و درحال گریه از رسول خدا طلب مغفرت می کند و می گوید:ای رسول خدا ،ای کسی که درروزمحشر نام تو رمز و مقام است، گناهان پنجاه ساله ام را ببخشید!

سبحان الله ! چه کسی بجز خدا گناهان ما را می بخشد؟ و مریض ها را شفا می دهد؟

  ومشرکان به جای خدا معبودانی برای خود برگزیدند که چیزی نمی آفرینند و خودشان مخلوقند و مالک زیان و سود خود نیستند ونیزمالک مرگ وحیات و برانگیختن نیستند. (الفرقان:۳)

 وبه راستی که به تو وکسانی که پیش ازتو بوده اند وحی شد که اگرشرک آوری یقینا اعمالت نابود می شود و از زیان کاران خواهی بود فقط خدا را عبادت کن وازسپاسگزاران باش  الزمر:۶۶-۶۵

گروهی محبت رسول خدا را فقط  در سروده ها واناشید ومراسمات  خلاصه نموده اند ، که این کار کافی نیست .

 به شهرمدینه برو وببین درکنارمرقد رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) کسانی که نسبت به اسلام جاهلند چه کارهایی ناپسند و ناشایستی را مثل قبربوسی ومسح دیوارها و طلب مغفرت از روح پیامبر و. ..  انجام می دهند در حالی که رسول خدا مثل بقیه مردگان است و تنها تفاوتش این است بر زمین حرام گشته جسم آن حضرت را بخورد، آن بزرگوار درزمان حیات برای خود مالک چیزی نبوده است، بعد ازمرگش چطور برای دیگران می تواند نفع برساند و یا ضرری دفع کند؟!

بسیاری را می بینیم که ادعای حب رسوالله را دارند، درحالی که چیزی از قرآن وسنت نمی دانند وفقط به مسح وتبرک اکتفا می کنند وهمه کارهای بد و ناشایست را انجام می دهند.

 خدای متعال می فرماید:کسانی که می گویند قطعا مسیح پسرمریم ، خداست ، کافراند، درحالی که مسیح به بنی اسرائیل گفت:خدا را پرستش کنید پروردگارمن و پروردگارشما ، هرکس به خدا شرک ورزد قطعا بهشت بر وی حرام است و جایگاهش دوزخ است، ظالمان کمک ویاوری ندارند. (المائده:۷۲

 اما گروه سوم که پیرو سنت رسول خدایند ، گروهی هستند که خدا بینش آنها را روشن نموده و در نتیجه قلبشان آمادگی پذیرش حق را دارد ؛ آنان پیامبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم را دوست دارند ومی گویند: پیامبر بنده و رسول خدا وبهترین مخلوق خدا است ؛ و هیچ گاه مدعی این نبوده که آن حضرت صاحب نفع وضرر ومرگ وحیات است.

این گروه محبت رسول خدا را مانند سُرمه برای چشم و روح برای جسم می دانند.

در این مورد رسول خدا می فرماید: هیچ کدام از شما ایمان ندارد تا این که مرا از فرزند و پدر و مادر و همه مردم  بیشتر دوست نداشته باشد. ۵

پیروان راستین رسول خدا نسبت به آن حضرت محبت کافی و وافی دارند ، امام مالک به خاطر این که پیامبر (صلی الله علیه وسلم ) درخاک مدینه دفن شده است جهت احترام به ایشان درآن خاک سواربرهیچ الاغی نمی شده است.

 امام مالک درحال مدارسه احادیث کتابش (الموطأ)چندین مرتبه عقرب وی را نیش زد ؛ ولی به خاطراحترام به رسول خدا و احادیثش، مدارسه را قطع نفرمود و درهنگام سوال از وی که چهره ات تغییرکرده پس چرا تدریس را قطع نمی کنی؟ پاسخ داد:شرم می کنم به خاطرنفسم تدریس احادیث رسول خدا را قطع کنم!!

  سعید پسرمسیب در واپسین لحظات عمرش و درحالی که روی پهلو دراز کشیده بود درمورد حدیثی از وی سؤال می کنند او می گوید : برای نشستن کمکم کنید، گفتند :شما که مریض هستید، فرمود:چطوردرمورد حدیث رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) اظهار نظر نکنم در حالی که از من سوال شده است ؛ هرچند بر پهلوخوابیده ام !

 آری محبت رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) این است که وی را اطاعت و فرمانبرداری کنیم، سنت وشریعتش را تعظیم کنیم.

آنان که از راه وروش رسول الله پیروی نمی کنند، بهره ای ازمحبتش نبرده اند.

چطورپیروانش آن حضرت را دوست نداشته باشند، درحالی که حتی جمادات او را دوست دارند و برای فراقش گریه کرده اند؟!

و وقتی از طرف صاحبانشان مورد ظلم واقع می شدند برای شکایت پیش رسول خدا می رفتند…

درروزجمعه معمولا رسول خدا با تکیه دادن بردرخت خرما خطبه می خواند ، خانمی یا مردی از اهل مدینه خطاب به آن حضرت گفت:ای رسول خدا اگر اجازه دهید دیگر در کنار این درخت خطبه تخوانی و منبری برایت بسازیم؟ پیامبراجازه داد و برایش منبر ساختند، وقت جمعه که فرا رسید، پیامبر (صلی الله علیه وسلم ) بالای منبرشروع کرد به خطبه خواندن، ناگهان صدایی مثل صدای بچه ازدرخت خرما شنیده شد، بعد از شنیدن صدا، پیامبراز منبر پیاده شد، به آن تکیه داد و درخت خرما آرام گرفت پس پیامبر فرمود:علت گریه درخت این بوده که قبلا صدای ذکر می شنید، ولی اکنون آن را نمی شنود! ۷

عبدالله پسرمسعود روایت می کند که در مسافرتی با رسول خدا بودم او مقداری از ما دورشد، متوجه شدم که دو تا جوجه گنجشک همراه مادرشان آمدند ؛ دو جوجه گنجشک را گرفتیم، آن گنجشک دور جوجه هایش به پرواز در آمد (۹)، وقتی  رسول خدا برگشت، فرمود: کدام یک از شما این جوجه ها را اذیت کرده است ؟ جوجهخ ها را به مادرشان برگردانید.۱۰

 روزی پیامبرخدا (صلی الله علیه وسلم ) وارد مزرعه ی یکی ازاهالی مدینه می شود، شتری را دید، وقتی شتر رسول خدا را دید، ناله ای کرد و اشک ازچشمانش جاری شد، پیامبر(صلی الله علیه وسلم ) دستی بر چشمان شترکشید پس (۱۱)شتر ساکت و آرام شد، پیامبر فرمود: صاحب شتر کیست؟ جوانی ازاهل مدینه گفت:مال من است ، رسول خدا فرمود : دررفتار و تعامل با آن تقوی داشته باش، این شتر از شما شکایت دارد که وی را اذیت می کنید.۱۲

 این است محبت رسول خدا که شامل همه چیز شده است حتی حیوانات. بسیاری از مردم ادعای دوستی پیامبر را دارند درحالی که اصلا از راه و روشش پیروی نمی کنند!

 گروهی از یهود ادعای محبت خدا را داشتند و از راه پیامبر پیروی نمی کردند، خدا در مورد آنها این آیه را نازل فرمود:ای محمد به آنان بگواگرخدارا دوست دارید، باید از من تبعیت کنید، آنگاه خداوند شما را دوست می دارد و گناهانتان را می آمرزد قطعا خدا بخشنده ومهربان است.) آل عمران۳۱

محبت رسول خدا علائم و نشانه هایی دارد که به برخی ازآنها اشاره خواهیم کرد .

یکی ازعلائم محبت رسول خدا

حرکت  در راه وروش رسول خدا

 کسی که ادعای محبت رسول خدا را دارد درحالی که از او پیروی نمی کند، دروغ گواست و در روز قیامت به آن توجهی نمی شود وعذاب دوزخ در انتظار اوست .

لَقَدْ جَاءکُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِکُمْ عَزِیزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلَیْکُم بِالْمُؤْمِنِینَ رَؤُوفٌ رَّحِیمٌقطعا براى شما پیامبرى از خودتان آمد که بر او دشوار است‏شما در رنج بیفتید به [هدایت] شما حریص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است (۱۲۸).التوبه:۱۲۸

رسول خدا برای شماالگوی نیکی است.الاحزاب:۲۱

یکی دیگر ازعلائم دوستی نسبت به رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) عشق و شوق نسبت به او است که انسان را وادار به عمل کند، حتی اگرآن اتباع اذیت ها و ناراحتی ها در پی داشته باشد.

این محبت را اصحاب رسول خدا خوب فهمیده بودند، ازجمله ابوبکرصدیق، وقتی پیامبر را در سفرهجرت همراهی می کند، به خاطرحفظ  جان محمد (صلی الله علیه وسلم )  گاها درجلوش حرکت می کند و بعد می آید پشتش، به این هم دلش آرام نمی گیرد و می رود سمت راست و چپ پیامبر، این گونه خود را سپررسول خدا قرارداد.

ابن کثیردرتفسیرش ،از بن جریرطبری نقل می کند، ومی گوید:مردی ازاهل مدینه ملول و محزون خدمت رسول خدا رسید، پیامبر فرمود: چرا محزونید؟ گفت:درباره چیزی فکرمی کنم، پیامبرفرمود: آن چیست؟  آن مرد گفت:خدمتت می رسیم و شما را می بینیم و ملاقات می کنیم، ولی فردا (قیامت) شما با پیامبران جایگاهی دارید که به تو نمی رسیم، پیامبر (صلی الله علیه وسلم) چیزی نفرمود تا این آیه نازل شد:(هرآنکه خدا و رسول خدا را اطاعت کند، با کسانی خواهد بود که خدا برآنها نعمت فرو فرستاده است ، از پیامبران، راستگویان، شهداء وصالحان، که آن ها بهترین رفیقانند. ) النساء بعد پیامبر (صلی الله علیه وسلم ) کسی را دنبالش فرستاد واین مژده را به وی داد.۱۵                                                    پیامبر دست عمر پسرخطاب را می گیرد وعمرمی گوید:ای رسول خدا شما را از همه بیشتر دوست دارم به جز خودم، پیامبرفرمود:این هم درست نیست ، تا اینکه مرا از خودت نیز بیشتردوست داشته باشید، بعدعمر (رضی الله عنه) گفت: حالا تو را ازخودم هم بیشتر دوست دارم، پیامبر (صلی الله علیه وسلم ) فرمود:ای عمر حالا ایمانت کامل شد.۱۶

یکی دیگرازعلائم محبت نسبت به رسول خدا معترض نشدن نسبت به شریعت آن حضرت است و همچنین کم کاری نکردن نسبت به سنت های عملی رسول خدا .

دیگر ازعلائم محبت رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) زیاد صلوات فرستادن برآن پیامبراست.

ابی پسرکعب خدمت رسول خدا رسید، گفت:ای رسول خدا بسیار بر تو درود می فرستم، چه قدراز دعاهایم را برای تو قراردهم؟ فرمود :هر آنچه میل داری، گفتم :یک چهارم؟ فرمود: اگر بیشتر بفرستید بهتراست. گفتم: یک دوم؟  فرمود: هر آنچه میل دارید ،اگربیشترباشد بهتراست.  ابی گفت: همه دعاهایم برای شما، پیامبر فرمود:پس گناهانت بخشوده شده و حزن و اندوهت از بین رفته است.۱۷

این برخی ازعلائم محبت رسول خدا (صلی الله علیه وسلم ) بود. 

 ۱-روایت ابوداود (۲۵۴/۴رقم (۴۸۰۶ )

۲-رواه ابوداود (۲۳۲/۴رقم (۴۷۲۶)

 ۳ – بخاری (۱۴۲/۴)

۴ – رواه مالک درالموطأ(۱۷۲/۱رقم (۸۵)

۵-رواه بخاری (۹/۱) ومسلم (۶۷/۱رقم (۴۴)                                                                   ۶-رواه مسلم (۳۲۷/۱، ۳۲۸) رقم (۴۴۲)

۷-رواه بخاری(۱۷۳/۴)

۱۰-رواه ابوداود (۵۵/۳) رقم (۲۶۷۵)

 ۱۳-رواه ابوداود (۱۷/۱) رقم(۶۳)

۱۵-به تفسیر ابن کثیرنگاه کن (۴۹۵/۱)

۱۶-رواه بخاری (۲۱۸/۷)

 ۱۷-رواه الترمذی (۵۴۹/۴) شماره (۲۴۵۷)

۱۸-رواه بخاری (۱۴۵/۴)

  ۱۶-رواه ابوداود (۳۲۲/۳) شماره (۳۶۶۰) ۲-رواه مسلم (۲۸۸/۱) شماره (۳۸۴)          

   منبع: سایت شبکه الالوکه.

ترجمه:حسن علی پور – مهاباد                           

نمایش بیشتر

حسن علی پور

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : امام جماعت مسجد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن