ادبیاتمناجات

مناجات(کوردی هه ورامی)

مناجات بسیار زیبا به زبان هه ورامی

 باعث وجوود  جه ماه تا ماهی

ده لیلی  اثبات صنعی ئیلاهی

 ضیای بیناییم، نوور   چه مانم

سرمایه ی حه یات دین و ئیمانم

 من ویم  مزانوو  بی ئه مریم  که رده ن

اطاعه ی فه رمان  عه بدیم  نه به رده ن

 عومرم  سه راپا  غه رق  غه فله ته ن

زاد  ئاخرم   بار   خه جله ته ن

 به لام  مشیو  تو  وه  فه ضله که ی ویت

کرده ی  من  نه بو  به هانه  په ریت

 اغماض  که ی  جه گرد  نابه کاری  من

جه روو  سیایی و به د   کرداری ی  من

 په ی  من  کافی یه ن  ئه ی  گرد  انفعال

بو   به   ره حم  ویت  بکه ره م  پامال

 مه دیه وه  تومار  کرده ی  ویه رده م

بدیه وه  زه ر دی ی  روخسار  ئاوه رده م

 هه رچه ن  شایسته ی  عه فوت  نه داروون

رووی  شه رمندگی  وه  ده رگات  ماروون

 جه به حری  که ره م  بی به شم  مه که ر

شه ری نه فسانی  جه راگه م  لابر

 تا به فه ضلی  ویت   بوانیمه وه

جه ده س  هه وای  نه فس  بسانیمه و ه

 به لکم  جه ی ئاخر  په ی  ویم  فکری که م

ته دارک  په ی چه ند  ته زبیح  ذکری  که م

شعر از مولوی کورد  (تاوگوز )

 بیان عزیزی /پاوه

 

ادامه دارد….

برچسب ها
نمایش بیشتر

بیان عزیزی - پاوه

استان کرمانشاه - پاوه مترجم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن