جوانانمناسبت ها

نکته هایی ظریف اندر «ماه رمضان»  

ماه مبارک رمضان در روزدوشنبه ماه شعبان درسال ۲ هجری برمسلمانان فرض شد

 رمضان یعنی بهار قرآن و شادابی قلب واخلاص باخدا

ماه مبارک رمضان باکلام خدا مناسبت خاصی داره ؛ زیرا تمام کتابهای آسمانی دراین ماه نازل شده اند چنانچہ قرآن دراین ماه ازلوح المحفوظ به آسمان دنیا آمده وآنگاه برحسب نیاز درمدت بیست و سه سال برپیامبر اسلام نازل شد

 صحیفه های حضرت ابراهیم علیه السلام دراول یاسوم این ماه نازل شد

تورات درششم رمضان به حضرت موسی علیہ السلام عطا شده است

انجیل دوازده یاسیزده رمضان به حضرت عیسی علیہ السلام عطا شده است

 -*رمضان بزرگترین ومهم ترین دانشگاهی است که جهت ثبت نام هزینه ندارد

@مؤسس آن ! خالق هستی

 @معلمان آن ! پیامبران الهی

رمضان ، اردوگاهی است که قوای درونی انسان رابرای ربانی شدن مهیا می کنند چون افسران آن ازبهترین ها هستند ، بزرگ ترین رازش این است که کلاسی است در قلب اجتماع ، ومعلم و مربی آن حضرت محمد صلى الله علیه وسلم  است ،کلاسی را به فرمان خدا مدیریت می کند

رمضان یعنی، پیکاری درونی جهت آماده شدن، برای پیکارهای سخت بیرونی ، رمضان کلاس آموختن است، کلاسی درقلب اجتماع، شاگردانش همه مردم ، مردمی که باید آگاه شوند ازبند جهالت ها، وباید بیدارشوند ازافسوس رؤیاها وغفلت ها.

و چه زیباست برسر خوان کرم کریم کارسازنشستن، واز برکات وثمرات آن همراه با اهل ایمان بهره جستن، وتوشه تقوی برگرفتن، وچه زیباتر است متقی شدن و متقی ماندن.

واین ممکن نیست مگربا ثبت نام کردن وفارغ التحصیل شدن از مدرسه رمضان.

رمضان ، ماه ربانی شدن ، ماه آشتی باخداوند عز وجل، ماه قرآن، ماه تجدید پیمان بندگی ، ماه از تنبلی و سستی ها جدا شدن وبه کمال ها ملحق گشتن.

رمضان فرصتی برای دست یابی به زندگی بهتر درهردوجهان.

@ آیا می دانی در این ماه میهمان چه کسى هستى؟

 از امشب میهمان کسی هستی که معبود جهانیان است و عفوکننده گنهکاران است.

از امشب سر سفره ضیافت الهى نشسته اى ، روزهای پر برکت و دعاهاى روزانه  همه و همه مائده هاى آسمانى این «شهرالله » است و تو مهمان این بزم معنوی هستى، این مجال گذرا را باید مغتنم شمرد چرا که تو را فرا خوانده اند تا به قدر تشنگى و توان و در حد ظرفیت وجودى از این «چشمه رحمت » بنوشى و جامه تقوا بپوشى و در راه عبودیت خدا بکوشى.

@باید اندیشید که با چه آمده اى و با چه بازمى گردى؟

و کدام تغییر حالت و خصلت و عادت را از این «ماه خودسازى » به ارمغان خواهى برد؟

کمى در کوچه پس کوچه هاى روح خویش بگرد… خودمانى بودن با خدا هم موهبتى است.

کسى نیست که بشنود، خودت هستى و خدایت.

ماهها انتظار مى کشیدى که باز هم «ماه خدا» فرا رسد و دست نیاز و پاى طلب، به این آستان و این سوى ، برآورى و بکشى.

براى فرا رسیدن دوباره «شبهاى قدر» لحظه شمارى مى کردى.

هنوز لذت اشک ریختن ها و تضرع هاى شب هاى «احیاء» در کام جانت باقى است و طراوت معنویت بار آن همخوانى و همنالى با انبوه خداجویان عاشق و صادق، هنوز هم چون نسیمى خوشبو، فضاى جانت را معطر ساخته است.

امسال نیز رمضان همان حال و هواى معنوى را دارد زیرا رحمت الهى همیشه جارى ست ، امسال هم، این فرصت به تو داده شده است که از تاملات رمضان، شبهاى سرنوشت ساز قدر، لحظات نورانى و عرفانى سحر، حالات خوش جلسات دعا و قرآن ، حضور قلب نماز شب و دیگر برکات این ماه بزرگ استفاده کنی و در عید فطر عیدى بگیری. پس قدرش را بدان

 @ ماه رمضان، نگهدارنده از عقاب است و باز دارنده از عذاب

پیامبر اکرم (صلی الله علیه وسلم) :ماه رمضان، ماه خداى عزوجل است که در آن پاداش کارهاى نیک دو برابر مى شود و گناهان زدوده مى شود .ماه رمضان، ماه برکت و افزایش است. ماه رمضان، ماه بازگشت و ماه توبه است، ماه آمرزش گناهان و مغفرت است، ماه آزادى و رهایى از جهنم و دستیابى به بهشت است.

 رمضان ، درواقع بهار است دراندیشه های مردم، وعید فطرش، نوروز است، دربیدارشدن مردم، وجشنش، جشن انقلاب است، دربرانگیختن مردم، که نوروز جشن انقلاب است، دربرانگیختن طبیعت، پس رمضان روخدا آفرید، تا انسان را زنده سازد، خدائے کے بهار را آفرید، تاطبیعت رازنده کند، که بهار، از شاخه های خشک، گلهای سرخ می شکوفاند و رمضان، ازتن های اسیر، اندیشه های آزاد می خروشاند.

 الله سبحانه وتعالى در قرآن کریم می فرماید :شهر رمضان الذی أنزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى و الفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا أو على سفر فعده من أیام أخر یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر و لتکملوا العده و لتکبروا الله على ما هداکم و لعلکم تشکرون ﴿۱۸۵

 ماه رمضان [همان ماه ] است که در آن، قرآن فرو فرستاده شده است، [کتابى ] که مردم را راهبر، و[متضمن ] دلایل آشکار هدایت، و[میزان ] تشخیص حق از باطل است. پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد، و کسى که بیمار یا در سفر است [باید به شمارهء آن،] تعدادى از روزهاى دیگر[را روزه بدارد]. خدا براى شما آسانى مى خواهد و براى شما دشوارى نمى خواهد؛ تا شمارهء[مقرر] را تکمیل کنید و خدا را به پاس آنکه رهنمونیتان کرده است به بزرگى بستایید، و باشد که شکرگزارى کنید. (۱۸۵)

 راز و ارتباط روزه ماه مبارک رمضان به وسیله نزول وحی الهی برسرور کائنات حضرت محمد صلى الله علیه وسلم دراین آشکار است

– نکته ها وپیام این آیه

رمضان ازماده < رمض > به معنای سوزاندن است البتہ نه سوزاندنی کے دود و خاکستر به همراه باشد.

وجه تسمیه آن ازآن جهت هست که در رمضان، گناهان انسان سوزانده می شود.

@ماه رمضان ، ماه نزول قرآن

تنها ماهی است که نامش درقرآن آمده وشب قدرنیز دراین ماه آمده

 رمضان ، ماه مهمانی خالق حقیقی جل جلاله

در رمضان ، مؤمنان همگی با کارت یاأیهاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام  به میهمانی خداوند متعال دعوت شده اند.

 @این مهمانی الهی چند ویژگی دارد.

 میزبان ، خالق هستی ، میهمانی را شخصا ترتیب داده است.

*زمان ومکان پزیرائی ، ماه رمضان

  کے اولش رحمت .  وسط آن مغفرت. آخر آن پاداش.

 وسیله پذیرایی ، نزول قرآن، همراه با نزول ملائکہ ، استجابت دعا، لطافت روح، و دوری از دوزخ

 چگونگی پذیرائی ، درشب قدر نیاز یک سال میهمانان تأمین می شود، همراه بانزول ملائکہ درشب جهت مزیین کردن آن مجلس وخدمت به میهمانان

 غذای پذیرایی مهمانان در این ماه مبارک ویا شب ، غذای روح جهت رشد معنوی ، قرآن زیباترین غذای آن

-این میهمانی هیچ سنخیتی با مهمانی های دنیوی نداره.

خداوند عز وجل وغنی وخالق وباقی وعزیز وجلیل، میزبان انسان های جاهل ، فقیر، وفانی، ومخلوق وذلیل می شود. و می فرمایند : من دعاهایتان رامستجاب میکنم و. ….

@ اما آداب مهمانی

شرط آن فقط تحمل گرسنگی نیست  بلکہ از : دروغ، حسادت ، نمامی، سخن چینی و…….خودداری کند

 پیام این آیه

ارزش رمضان ، به نزول قرآن هست

پس ارزش انسان میتواند به اندازه نفوذ قرآن در دلهای انسان باشد

( الذی أنزل فیه القرآن)

 عسر وحرج ، واجبات را ازدوش آدم برمی دارد . لایرید بکم العسر

 *روزه زمینه ساز هدایت انسان وسپاسگذاری اوست

روزه ماه مبارک رمضان یک خانه تکانی وانقلاب درونی است

رب العالمین روزه را برای عذاب وانتقام گیری بر انسان فرض نکرده است بلکہ بمنظور بیداری روح وسلامتی بدن و اراده، وقدرشناسی نعمت اللہ متعال وتسلیم درمقابل فرمان او تعیین شده. چرا که منظور وهدف واقعی از فرض کردن روزه این است که انسان به وسیله آن تحت تربیت بارگاه الهی قرار گیرد وسرتاسر زندگی خویش را تبدیل به عبادت کند تالیاقت وشایستگی مقام ومکانی کے به آن بخشیده روپیداکند.

اسلام درعبادات خود تنوع به کار برده ، مثلاً نماز ، ذکر، زکات و حج همه اینها با حرف ویا عمل انجام می شوند ویا آمیخته از هردو

ولی روزه برعکس آنها رازی است بین خالق و مخلوق هیچ کس نمی تواند به معنای واقعی آن پی ببرد مگر اینکه خودش آن را بیان کند

روزه اگر چه بظاهر یک عمل منفی هست ولی درواقع یک عمل بسیار زیبا و مثبت است . (همانند گندم کشاورزان که بذر را زیر خاک له می کنند که ظاهراً عملی منفی هست که چی دروقت خود از آن بهره خواهند گرفت) شکی نیست که خالق هستی فرمان آن بی حکمت وفلسفه نیست. ماه رمضان عزت نفس وتزکیه روح است

رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم میفرمایند : صوموا تصحوا ؛ روزه بگیرید سلامت خواهید شد.

پیام این حدیث برای ما !

پاکسازی وخانه تکانی درداخل بدن ، یکی از رازهای بزرگ و حکمتهای روزه تصفیه وپاکسازی وتخلیه کامل وجاروکردن انبارهای موجود درداخل بدن روزه دار است و تقریباً بمثابه یکنوع خانه تکانی وشستشوی درونی می باشد.

چنانکه می دانیم دربدن انسان انواع انبار ومخزن ومحل وجا برای پس مانده کردن توشه وذخیره جهت یاخته ها موجود است و این مواد ذخیره شده، هم اگر خارج از حد در این انبار ها بمانند پوسیده وفاسد شده سمی خواهند گردید که اگر دفع نشوند وکشته نشون این سم ها به سلولها وبافتهای اعضای بدن ضرر فراوان میرسانند ، حال اینکه جز باروزه کشتن کامل آنها ممکن نیست.

پس مکتب رسول الله صلى الله علیه وسلم بهترین آزمایشگاه است

روزه بدن روزه دار را پاکسازی کرده وخانه تکانی می نماید، میکروبها را از بدن زائیده وسموم ومواد زائد رانابود ساخته و همه رابیرون می ریزد.وانبارهای آن را تمیز جارو زده کرده ، همانند شستشوی دست و صورت وأطراف خانه و تمیز کردن البسه ، واستحمام وغیره ک همه بخاطر کشتن ونابود کردن مواد آلوده وزائد سمی است؟

پس چقدر زیبا فرمودند رسول الله : فعلیک بالصیام فإنه لا مثل له

 پس روزه ، نوعی تزریق میکروب گرسنگی درخود جهت پیشگیری از تأثیرات بعدی آن است .

*رمضان را بشناسیم

ماه رمضان ماهی بسیار مبارک و فرخنده ومقدس، ماه خیر و احسان وفضل وبرکت بوده وپیش خداوند بسیار محترم وبا ارج است

عنوان سیدالشهور یکی از القاب آن بوده در آن مضاعف ودعوات درآن مستجاب می شود.

الله سبحانه وتعالى میفرمایند :یا أیها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم لعلکم تتقون ﴿۱۸۳

 اى کسانى که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانى که پیش از شما[بودند] مقرر شده بود، باشد که پرهیزگارى کنید.

پیام ونکته های آیه

تقوی ، به معنای خویشتن داری از گناه است. بیشتر گناهان، از دوریشه غضب و شهوت سرچشمه میگیرند. ودرواقع روزه جلوی تندی های این دوغریزه را می گیرد ولذا سبب کاهش فساد وافزایش تقواست.

خطاب زیبا ، گامی برای تأثیر گذاری پیام آیه است ؛ یا أیها الذین آمنوا

روزه یک عبادت باستانی است وبرملت های پیشین هم از حضرت آدم علیہ السلام تا خاتم الانبیاء علیہ السلام واجب بوده ویک أمر عمومی وبسیار کهنه است ، وقدمت آن دلالت بر اصالت آن می کند و آن یک پدیده نوظهور بی اساس نیست ؛ کتب علیکم الصیام کما کتب على الذین من قبلکم ، روزه موجب تقوی وپرهیزکاری است ؛ لعلکم تتقون .

در این ماه رازها و اسرار وحکمت ها و براهین قوی ومهم تر ومحکم تری وجود دارد که یقیناً با پیشرفت علم ودانش همه بر ملا خواهد شد

در رمضان شب مبارکی هست که شب نزول اولین سری از قرآن مجید بوده بنام ؛ لیلهالقدر ؛ یعنی شب حرمت و احترام.

آقای گلشن کردستانی دراین مورد چنین می سراید.

ناگهان غار حرا پرنور گشت

                رازگاهی رشک کوه طور گشت

کوه نور این روشنی را تازه دید

              پرتوی بی حد وبی اندازه دید

آسمان افزون بر او تابیده بود

            تاب مهر وماه را پس دیده بود

دید چون گیتی چنان شد روشن

          موج زن دریای نور از دامنش

 

شبی که درآن فرشتگان درگاه الهی برزمین نازل شده وبه مسلمانان شب زنده دار در آن شب درود و سلام می فرستند ودرآن شب رحمت و عطوفت برکات خدا را در دنیا توزیع می کنند.

انسان در همان آغاز آفرینش، مخلوقی است که آمادگی واستعداد شکوفایی ورشد رادارد . أو همچون دانه یا هسته ونهالی است که درصورت فراهم شدن شرایط وزمینه ی مناسب برای رشد، می تواند رشد کند وکامل شود. واین ممکن نیست جز در دانشگاه رمضان .

تهیه و نگارش : عبدالله علی پور

 

برچسب ها

عبدالله علی پور

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - نقده @ شغل : دعوتگر دینی و فعال اجتماعی - مدیر کانال تلگرامی @sozimihrab

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

لطفا نظرات خود را با حروف کوردی یا فارسی تایپ کنید
نظرات حاوی مطلب توهین آمیز یا بی احترامی به اشخاص ، عقاید دیگران، و مغایر با قوانین کشور منتشر نمی شود
نظرات پس از تائید منتشر می شود

همچنین ببینید

بستن
بستن