اصول

پرسش وپاسخ شرعی

1 )سۆزی میحراب : آیا می توان نماز فرض را دو بار خواند؟
ماموستا سیدمصطفی: کسی نمازش را تنها خوانده است سنت است آن را با جماعت تکرار کند . همچنین برای کسی که نماز را به جماعت خوانده است سنت است که باری دیگر آن را با جماعت بخواند.

2 )سۆزی میحراب : آیا کسانی که به هر دلیل در نماز جمعه شرکت نمیکنند باید نماز ظهر را تا برپا شدن نماز جمعه به تأخیر اندازند ؟
ماموستا سیدمصطفی:  کسانی که به دلیل داشتن عذری از شرکت در نماز جمعه خودداری کرده اند ، چنانچه امید بر برطرف شدن عذر را دارند سنت است تا مأیوس شدن از شرکت در نماز جمعه ، نماز ظهر را به تأخیر اندازند.

3) سۆزی میحراب :  کسی که هنگام تشهد (تحیات) نماز جمعه به جماعت برسد چند رکعت نماز می خواند؟
ماموستا سیدمصطفی:  کسی که بعد از رکوع آخر نماز جمعه به امام جمعه اقتدا کند باید نیت نماز جمعه را بیاورد ولی بعد از سلام امام برخیزد و چهار رکعت نماز با همان نیت بخواند.

4) سۆزی میحراب:حکم اقتدا ی کسی که نماز واجب می خواند به کسی که در حال خواندن نماز سنت است چیست؟

ماموستا سید مصطفی : اقتدای کسی که نماز واجب می خواند به کسی که مشغول نماز سنت است،همچنین اقتدای کسی که در حال ادای نماز است به کسی که در حال قضای آن است ونیز اقتدای کسی که نمازش بانماز امام متفاوت است(مثلا اقتدا در نماز ظهر یا مغرب به عصر یا صبح )وعکس همه ی این موارد جایز است ولی سنت ترک آن است، جز در مورد موضوع سؤال(1) بدیهی است مأمومی که نمازش از نماز امام کوتاه تراست بعداز اتمام نماز هم می تواند نیت مفارقت کرده وسلام بدهد وهم می تواند، بعداز تشهد تا تمام شدن نماز امام منتظر بماند وبعداز سلام او سلام بدهد، به استثنای نماز مغرب که بعداز تشهد، نیت جدایی آورده وسلام می دهد.

5) سۆزی میحراب:آیا جایز است بیشتر از یک نمازجماعت در یک مسجد برگزار شود؟

ماموستا سید مصطفی : مسجدی که دارای امام دایمی بوده ومطروق(بر سر راه آمدورفت واقع)نیست، اقامه ی نماز جماعت در آن مسجد ، چه قبل یا بعداز امام و چه همزمان با او مکروه می باشد ، مگر با اجازه از امام مسجد. بدیهی است در صورتی که مسجد، امام راتب نداشته باشد یا با برگزاری بیش از یک جماعت موافقت کند یا این که مسجد برسر راه مسافران و افراد تازه وارد واقع است یا این که امام حاضر نیست و بیم از دست رفتن فضیلت اول وقت یا فوت نماز می رود، در این صورت ها تعدد نماز جماعت یا اقامه ی آن بدون اذن امام راتب،بدون کراهت جایز است.

6) سۆزی میحراب:حکم امامت کسی که به سن بلوغ نرسیده است چیست؟

ماموستا سید مصطفی :اقتدای بالغ به کودک جایزاست مشروط به اینکه به سن تمییز رسیده باشد،ولی اولویت به امام بالغ است.

7) سۆزی میحراب:حضور زنان در نمازهای جمعه و جماعت چه حکمی دارد؟

ماموستا سید مصطفی:شرکت زنان در نمازهای جمعه وجماعت در صورت موافقت شوهر ومشروط به اینکه از آرایش واستعمال خوشبوکننده ها بپرهیزند سنت است،ولی به اندازه ی شرکت مردان برآن تأکید نشده است.بدیهی است حضور زنان با جمال چشمگیر، با کراهت همراه است.

8)  سۆزی میحراب:آیا نیت قصر وجمع نماز در ابتدای سفر لازم است؟
ماموستا سید مصطفی : خیر ؛ بلکه آنچه لازم است نیت قصر است در ابتدای هردو نماز ونیت جمع است در اثنای وقت نماز اول ، برای جمع التأخیر ودر اثنای نماز اول برای جمع التقدیم.
9)  سۆزی میحراب:دست زدن به جنس مخالف ( زن به مرد و بالعکس) در چه سنی وضورا نقض می کند؟
ماموستا سید مصطفی :سنی برای این مطلب تعیین نشده بلکه کتاب های فقهی برای هردو جنس رسیدن به حد اشتها را تعیین نموده اند که حد اشتها در کودکان مختلف ، متفاوت است.
10)  سۆزی میحراب: بناها وفضاهای پیرامون مسجد چگونه به مسجد تبدیل می شوند؟
ماموستا سید مصطفی :این اماکن با نیت اهل حل وعقد روستا یا محله به مسجد مبدل شده واحکام مسجد بر آنها جاری می شود.
11) سۆزی میحراب: با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما سروران گرامی یک سوال داشتم. که چرا بلال حبشی اذان را آشکارا گفت پیامبر اذان رانگفت؟باتشکر( قمری)
ماموستا سید مصطفی : ظاهرا منظور سؤال کننده این است که چرا خود پیامبر(ص) برای اولین بار یا در ادامه، مسؤلیت اذان گفتن را به عهده نگرفت؟ در پاسخ به این سؤال، علما دلایل گوناگونی را ارائه داده اند مانند:الف- پیامبر(ص)نمی توانسته در کنار مسؤلیتهای سنگینی که داشت، به کنترل اوقات ووظیفه ی اذان هم بپردازد ب- در صورتی که پیامبر(ص)شخصا می گفت: حَيَّ عَلَى الصَّلَاه براساس آیه ی شماره63 سوره ی نور که می فرماید: « کسانی که با فرمان او مخالفت میکنند، بترسند ازاین که به بلا یا عذاب دردناکی گرفتار آیند!» هرکس دعوتش را اجابت نمی کرد ممکن بود دچار عقوبت شود ج- کسانی غیر او مانند عمر بن خطاب وعبدالله بن زید و… خواب اذان را دیده بودند پس مناسب تر آن بود که آن را به غیر خودش واگذار کند و… .

12) سۆزی میحراب:سلام کردن چه آدابی دارد؟وسنت است چه کسی اول سلام کند؟
ماموستا سید مصطفی:سلام کردن سنت است واز آداب آن اینکه مستحب است سوار برپیاده،کسی که در حال راه رفتن است برنشسته ،گروه کمتر بر بیشتر ،کوچکتر بر بزرگتر، سلام کند ودر صورت تساوی شرایط ، هر کسی زودتر سلام کند ثواب بیشتر را به خود اختصاص می دهد. اگر از گروهی ، تنها یکی سلام کرد سنتِ سلام درحق همه متحقق میشود،هر چند بهتر است همه سلام کنند.

جواب سلام هم فرض کفایی است بدین معنی که اگر از جمعی ، یک نفر جواب سلام را بدهد به جای بقیه قابل قبول است ؛ هر چند بهتر(وبه نظر بعضی واجب)است همه جواب بدهند.

صیغه های سلام عبارتند از: سلامٌ علیکم،السلامُ علیکم،السلام علیکم ورحمة الله،السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. در جواب سلام این صیغه ها را به کار می بریم: علیکمُ السلام،وعلیکمُ السلام،علیکم السلام ورحمة الله وبا زیاد کردن «وبرکاته».

جواب سلام باید یا برابر باشد با اصل سلام  یا بیشتر از آن.

سلام کردن بر افراد زیر مکروه وناپسنداست:موذن،مقیم،نمازگزار،شخص فاقد سترعورت،در حال وضو گرفتن،در حال قضای حاجت،درحال استنجا،در حال خواب،در حال چرت زدن،استحمام،کسی که لقمه در دهان دارد،بر حاجی که در حال لبیک گفتن است،برخطیب(سخنران)،برقاری قرآن،ذکر ودعا و…

ودر هر جاکه سلام دادن مکروه است جواب به آن نیز واجب نیست.اگر دو نفر همزمان به همدیگر سلام کردند،جواب بر هردو واجب است. (برای بقیه ی آداب سلام به منابع مربوطه مراجعه شود)
13) سۆزی میحراب:آیا بوق زدن و دست بلند کردن و«الو» گفتن هنگام تلفن و…،سنت سلام کردن را بجا می آورد؟
ماموستا سید مصطفی:سلام و جواب آن با اشاره ی دست و سر و امثال آن مانند بوق زدن و…یک عرف است و جای سلام شرعی را نمی گیرد مگر همراه با تلفظ به سلام وجواب، ولو اینکه طرف آن را نشنود. گفتن «الو» در ابتدا ی مکالمات تلفنی که از کلمات«hello،hullo،hallo» گرفته شده وبه معنای درود وسلام است، چون هدف از آن آغاز مکالمه است، باز نمی تواند جای سلام شرعی را بگیرد و لذا طرفین بعد از گفتن آن، به همدیگر سلام میکنند.
14) سۆزی میحراب:آیا جایز است مرد بر زن سلام کند؟
ماموستا سید مصطفی:سلام کردن زن ومرد محرم، بر همدیگر وجواب آن، مانند سلام مرد بر مرد است وسلام کردن مرد بر زن نامحرم هم مشروع است، مگر در صورتی که زن ، محل اشتها باشد وبیم وسوسه شدن وشیفتگی از هردو طرف یا از یک طرف، برود که در این صورت سلام کردن و جواب آن مکروه و به نظر بعضی حرام می باشد.

15) سۆزی میحراب: آیا سلام کردن مسلمان برمشرک وکومونیست جایز است؟
ماموستاسیدمصطفی :قبل از پاسخ به این سؤال به بیان چند ادب دیگر از آداب سلام مبادرت می شود:سلام دادن در راهها وبازار پر ازدحام بر بعضی افراد خواهد بود.اگر دونفر که به همدیگر سلام داده اند با زمان یا فاصله ی کمی همدیگررا ترک وبعد ملاقات کردند، باز سلام و جواب برای آنان مشروع می باشد.سلام کردن هنگام ترک مجلس نیز سنت است. سلام برکودک نیز سنت است ولی جواب بر او واجب نیست.سلام فرستادن برغایب، توسط نفر یا نامه ی معمولی یا پیامک وجواب آن در حکم سلام دادن به حاضر است.در صورتی که وارد خانه ی خود یا خانه دیگر یا مسجدی شدیم که کسی در آن نبود با این عبارت، بر خود ودیگران سلام می فرستیم: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.بدیهی است که این سلام جواب لازم ندارد.
در پاسخ به سؤال باید گفت:سلام کردن بر هیچ مشرکی مانند یهودی،مسیحی،مجوسی، بت پرست و…وبرهیچ کافرومرتدی مانند ماتریالیست،مارکسیست،نیهیلیست و…جایز نمی باشد. صحیح ترین رأی فقهی مبتنی است بر اینکه مستحب ، سلام نکردن است بربدعت گذار،فاسق و کسی که مرتکب گناه کبیره  شده واز آن توبه نکرده است. برخی از صاحب نظران گفته اند به سلام آنان هم جواب داده نمی شود. اما رأی مقابل رد وبدل سلام را با این افراد مستحب می داند.هرکس بر ظالمی وارد شد وبیم داشت که اگر سلام نکند ضرری متوجه وی سازد،می تواند سلام کند ولی از کلمه ی «السلام…» که یکی از نامهای زیبای خدا است،خدارا را قصد می کند ودراین صورت معنی «السلامُ علیکم» می شود:خدوند مراقب شما است.
16) سۆزی میحراب: در چه موارد ومکان هایی سلام کردن مکروه و یا حرام است ؟
ماموستاسیدمصطفی: پاسخ این سؤال از پاسخ های قبل روشن است.اضافه می شود که هرگاه بر قاری قرآن سلام داده شد،جواب بر او واجب است وباید بعد از جواب، قرائت را با استعاذه(گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) ازسر بگیرد.
17) سۆزی میحراب: آیا سلام کردن به زبان کُردی و محلی جایز است؟
ماموستاسیدمصطفی:سلام دادن وجواب آن با هرزبانی جایز است.
18) سۆزی میحراب:آیا این مقوله صحت دارد که سلام کردن سنت است وجواب دادن آن واجب ؟
ماموستاسیدمصطفی:بله،توضیح بیشتر در سؤال شماره12.
19)  سۆزی میحراب: سلام کردن در جاهایی که مطمئنیم آن را جواب نمی دهند چگونه است؟
ماموستاسیدمصطفی:در این صورت نیز سلام کردن سنت است وچنانچه عمدا جواب داده نشد بهتر است که شخص سلام شده را حلال کند.

20) سۆزی میحراب: ماموستا جان سلام بفرمائید حکم حرکات اضافی در نماز چیست ؟
ماموستا سید مصطفی: وعلیک السلام!حرکات اضافی چنانچه از جنس نماز باشد، مانند اضافه کردن رکوع یا سجود،اگر عمدی باشد مبطل است واگر از جنس غیر نماز باشد مانند:گام برداشتن،مرتب کردن لباس،اشاره کردن در جواب سلام،دفع کسیکه از جلوش عبور میکند،گذاشتن وبرداشتن کودکی که در آغوشش است و… تا دوحرکت مبطل نیست،اماسه حرکت وبیش از آن، اگر پی درپی باشد مبطل و اگر با فاصله ازهمدیگر باشد،نماز را باطل نمی نماید ولو بیش از سه حرکت باشد.اضافه میشود که حرکات خفیف مانند: حرکت لبها،ابروان،پلکها،زبان،انگشت بدون حرکت کف دست،زیاد هم باشد مبطل نیست.
21) سۆزی میحراب: تلاوت قرآن در نماز از روی مصحف چگونه است ؟
ماموستا سید مصطفی : تلاوت از روی قرآن،نماز را باطل نمی کند ولواینکه آن را ورق بزند،بلکه اگر سوره حمدرا ازبر نداشته باشد واجب است که از روی مصحف بخواند.اما نگاه کردن به نوشته های دیگر در حال نماز،مانند نوشته های نصب شده بر دیوار، مکروه است.
22) سۆزی میحراب: صدقه دادن همسر خانواده بدون اطلاع و اجازه شوهر چه حکمی دارد ؟
ماموستا سید مصطفی: صدقه دادن زن از مال شوهر بدون اجازه ی او اگر بداند که راضی است،جایز بوده وقسمتی از پاداش برای او خواهدبود ودر غیر این صورت ممنوع است.پاسخی که ارائه شد راجع به حالتی است که کل مال ازآن شوهر باشد، اما در صورتی که زن هم در کسب آن دخیل باشد، مانند زنانی که در جامعه ی فقر زده ی ما همگام باشو هران خود به کارهایی که نه شرعا ونه قانونا به عهده ی آنان نیست، می پردازند، مانند کارهای دامداری،کشاورزی،باغداری،آجرپزی و… قضیه متفاوت بوده وطبق فرموده ی قرآن:(زنان هم از نتیجه ی زحمات خود برخوردارند النساء/32)در این صورت زن میتواند از درآمدش که با مال شوهر مختلط است، بدون اذن واجازه ی او به احسان وصدقه بپردازد وکل پاداش را به خودش اختصاص دهد.والله اعلم!

23) سۆزی میحراب: نماز خواندن در “چه قه خانه”ی مسجد چه حکمی دارد ؟
ماموستا سید مصطفی: “چه قه خانه“ ی مسجد یا همان «رحبه» برای اقتدا به امام،فضیلت نماز، ممنوع بودن ماندن در آن برای جُنُب وحائض در حکم مسجد است. تنها امتیاز آن در این است که سرو صدا راه انداختن در آن ممنوع نیست مگر در صورت ایجاد تشویش برای نمازگزار.
24) سۆزی میحراب:نماز خواندن در مکان های تاریک چگونه است؟
ماموستا سید مصطفی: نماز خواندن در مکان های تاریک بدون اشکال است، مشروط به اینکه جهت قبله معلوم باشد وهیچ گونه خوفی که به نماز لطمه بزند، بر نمازگزار مستولی نشود؛بلکه نماز خواندن درمکان تاریک در صورتی که به خشوع واخلاص بیشتر بینجامد، بر مکان روشن ارجح است.

25) سۆزی میحراب: حکم اخذ وام با درصدهای مختلف از چهاردرصد گرفته تا بیست درصد و … چیست؟
ماموستا سید مصطفی: هیچ شکی در حرمت خوردن ربا ودادن آن وهمچنین در گناه همکاری با رباخواران وحتی ربا دهندگان وجود ندارد و این امور به هدف جلوگیری از بوجود آمدن طبقات اقتصادی که ویژه ی اقتصاد آزاد وجهان سرمایه داری است،در مجموع قرآن وسنت،مُصّرح ومورد اتفاق علما است.

اما آنچه مورد اختلاف است،مصادیق ربا واینکه چه معامله ای ربوی است وچه کسی و با چه عذرهایی می تواند اقدام به معامله ی ربوی – از جمله  دریافت وام از بانک هایی که با موازین اسلامی اداره نمی شوند- بنماید؟ تعدادی از علمای معاصر معتقدند که چنانچه بهره ی پرداختی جهت کارمزد دریافت شود ،ربا تلقی نمی گردد.

همچنین برخی از علما عقیده اشان بر این است که اگر بهره، برابر با نرخ تورم یاکمتر از آن باشد،ربا محسوب نمی گردد .

عده ای نیزضرورت لازم برای جواز اقدام به دریافت وام بانکی را در  عصر کنونی همان ضرورت خطر مرگ برای حلال بودن خوردن حیوان مردار، نمی دانند ؛ بلکه نیاز به اعتبار برای هزینه ی ازدواج،مسکن مناسب،سرمایه ی کسب وکار را نیز ازجمله ی ضرورت هایی دانسته که أخذ وامِ بابهره مباح می گرداند.

برخی براین باورند که چون فلسفه ی تحریم ربا که قبلاً به آن اشاره شد،در بسیاری از مواردِ دریافت وام ، متحقق نمی شود، بنابراین نمی توان تمامی موارد دریافت وام را ربوی دانست.

لذا نظر پاسخ دهنده – با استفاده از آرای علمای معاصر که بعضاً در مسائل فقهی یا حد اقل در اقتصاد متخصص هستند – براین است که:

اولاً نمی توان همه ی موارد دریافت وام های بانکی را در شرایط حاکم برنظام پولی ایران،مصداق دخالت در یک معامله ی ربوی دانست.

ثانیاً درحد توان از گرفتن وام هایی که بهره ی آنها عنوان کار مزد ندارد، خودداری شود.

ثالثاً به تحقیق بیشتر در این زمینه پرداخته وآخرالامر از خودمان استفتا کنیم وآنگاه تصمیم نهایی را اتخاذ نماییم.

رابعاً سعی شود از وام هایی استفاده گردد که بهره ی آنها کمتر است.
26) سۆزی میحراب: حکم ضمانت وام های مذکور در سؤال قبل چیست ؟
ماموستا سید مصطفی: در صورتی که دریافت وام با بهره، به هر دلیلی جایز باشد، ضمانت کردن آن هم بدون اشکال خواهد بود. به پاسخ سؤال قبل مراجعه شود!

27) سۆزی میحراب: نظرتان در باره حدیث “لولاک لولاک لما خلقت الافلاک ای پیامبر اگر تو نبودی جهان هستی نیز به وجود نمی آمد ”چیست ؟
ماموستا سید مصطفی: عبارت فوق را اهل فن،حدیث موضوع دانسته اند وبرخی گفته اند ضعیف است.
28) سۆزی میحراب: آیا صدقه دادن در ماه مولود (ربیع) نسبت به سایر ماه ها اَفضَل است؟
ماموستا سید مصطفی: افضلیت صدقه در ماه رمضان ، شب وروز جمعه و…وارد شده اما برای افضلیت آن در ماه ربیع الاول، حدیث و یا روایتی وارد نشده است.

29)  سۆزی میحراب: باسلام خدمت شما استاد گرامی چندتا سوال داشتم از محضرتان:آیا گوش دادن به موسیقی درست است یا نه؟
ماموستا سید مصطفی: وعلیکم السلام! آواز و موسیقی در قدیم و جدید، در میان علما مورد اختلاف بوده وهست؛ تعدادی از صاحب نظران هم آواز وهم موسیقی را تحت هر شرایطی حرام دانسته، حتی برخی مدعی اجماع در این زمینه شده اند. عده ای نیز گفته اند: مکروهند به کراهت تحریمی.

کسانی که آنها را حرام می دانند، هم به قرآن( سورة لقمان الآية 6) وهم به تعدادی احادیث استدلال کرده اند.

در مقابل این علما، دسته ای دیگر ،هم آواز وهم موسیقی را که بدور از مفاسد جانبی باشند، مباح دانسته اند. دلیل این دسته هم روایاتی است که از قول وتقریر رسول خدا رسیده است.این دسته در مورد استدلالات دسته ی اول گفته اند:دلالت کلمه ی «لهو» (سرگرمی)در آیه ی 6 سوره ی لقمان بر حرمت آواز کافی نیست زیرا همه ی سرگرمی ها حرام نیستند واحادیث مورد استناد آنان به درجه ی صحت نرسیده اند.

از جمله ی علمای قدیم که آواز وموسیقی را مباح دانسته اند می توان به امام محمد غزالی طوسی و ابن حزم اندلسی، و از علمای معاصر، می توان به مرحوم محمد غزالی مصری ودکتر یوسف قرضاوی اشاره کرد.
متخصصین فن موسیقی می گویند نه فقط شعر و آواز بلکه هر قطعه موسیقی نیز دارای محتوی وحامل پیام خاصی است ؛ بنا براین  ، هردو، بسته به محتوایی که دارند و الهامی که می بخشند حکم آنها تغییر می کند وحکم شعر یا آوازی که در مورد صداقت،وفاداری،امانتداری،میهن دوستی،شجاعت،گذشت،وحدت تقویت روح و… سروده ویا خوانده می شود، با آوازی که در جهت مخالف این افکار واخلاق،بحث می کند باید متفاوت باشد.این است که در برخی از منابع شافعیه آمده است: چنانچه دو پزشک مسلمان متعهد بگویند علاج یک بیماری جز از طریق گوش کردن موسیقی امکان پذیر نیست، باید به قول آنان عمل کرد.

ناگفته پیدا است آهنگ های محرک به گناه، یا مبتذل و بی محتوا، یا دارای پیام ومحتوای غیر انسانی مانند اکثر آهنگ های غربی، آهنگ هایی که در کنار پیاله و شراب یا در تشویق رقص و پایکوبی نامحرمان باهم، سروده می شوند،حرام ونامشروع می باشند.
30)  سۆزی میحراب: در بعضی از سرود های اسلامی به مناسبت ماه ربیع الاول فرد خواننده سرود برای ابراز علاقه و محبت خود نسبت به پیامبر (ص) از کلماتی همچون «یا رسول الله، یا حبیب الله و…» استفاده می کند آیا خواندن این سرود ها مشکلی دارد؟
ماموستا سید مصطفی:خیر اشکالی ندارد چون در این گونه موارد نه شاعر ونه سراینده، قصد استغاثه از رسول خدا(ص) وبه فریادخواندن اورا ندارد بلکه اورا صدا زده ومورد خطاب قرار می دهد و به تعبیری اورا استحضار می نماید.
31)  سۆزی میحراب: استفاده از آلات موسیقی به شیوه درست برای اهنگ های اسلامی چه حکمی دارد؟
ماموستا سید مصطفی:جواب این سؤال از پاسخ سؤال شماره ی(29) روشن است.

32)سۆزی میحراب: آیا حضور زنان درمسجد برای اقامه نماز جمعه و عید و تراویح جایز است ؟
ماموستا سید مصطفی: حضور زنان اعم از زن شوهردار یا بیوه یادختر،در مسجد برای انجام عبادات وکارهای ضروری دیگر جایز است،به شرط رعایت حجاب،پرهیز از آرایش واستعمال عطور،عدم اختلاط با غیر محرم وامین بودن از مفاسد اخلاقی.در صورتی که گمان فتنه برود باید با اذن اولیا باشد. برای توضیح بیشتر به سؤال(7) مراجعه کن!
33)سۆزی میحراب: آیا حضور زنان درمسجد برای کلاس قرآن یا احکام – تدریس یا فراگیری- جایز است ؟
ماموستا سید مصطفی: به پاسخ سؤال قبل مراجعه شود!

34) سۆزی میحراب: آیا حضور زنان قاعده درمسجد برای تدریس قرآن و احکام یا فراگرفتن آن یا “سه ره خوشی” جایز است ؟
ماموستا سید مصطفی:این مسأله مورد اختلاف است؛جمهور علما آن را ممنوع می دانند ولی تعدادی از جمله مالکیه ماندن زن قاعده را در مسجد، به هدف تعلیم وتعلم جایز می دانند،زید بن ثابت از اصحاب،داود مزنی و ابن حزم ظاهری و… نیز به آن رای داده اند.

دکتر یوسف قرضاوی هم رأی جواز را ترجیح داده است.

بعضی از مجامع فقهی نوشته اند:زن حائض نباید به قرآن دست بزند اما می تواند آن را از بر یا از روی مصحف-بدون دست زدن- برای تعلیم وتعلم،بخواند.

 اضافه می شود که اجتماع در مجلس ترحیم و خواندن فاتحه به همین منظور(سه ره خۆشی) آنچنان که امروز معمول است، عادتی است وارداتی نه یک حکم دینی یا استنباطی.

35 )سۆزی میحراب: آیا تدریس قرآن یا فراگیری آن توسط خانم های قاعده – در مدرسه یا خارج آن – جایز است؟
ماموستا سید مصطفی: تکرار سؤال شماره (34)است به پاسخ آن مراجعه شود.
36 ) سۆزی میحراب:زیارت قبور و کعبه برای خانم ها با چه شرایطی صحیح است؟
ماموستا سید مصطفی:زیارت قبور برای زنانی که با حجاب وبدون آرایش بیرون بروند و از جزع و بی تابی بپرهیزند، جایز وبرای زنانی که مقاومت ندارند و زیارت قبور تاثیر منفی بر آنان خواهد گذاشت، مکروه است. بدیهی است زیارت قبرستان برای زن قاعده یا زائو بدون اشکال است،منتهی چنین زنانی نباید قرآن و از جمله سوره ی حمد و توحید را بخوانند.

ضمنا زیارت اموات باید به هدف یادآوری مرگ وروز آخرت ودعا برای مردگان باشد نه اهدافی چون درخواست از آنان ودیگر امور نامشروع.

زیارت کعبه هم در ضمن مراسم عبادت حج وعمره انجام می پذیرد که از جمله شرایط حضور در مسجد الحرام این است که زنان باید از عادت ماهیانه پاک باشند.

38) سۆزی میحراب:حکم شرعی ختنه ی دختران چیست؟
ماموستا سید مصطفی :ختنه ی دختران که به اهداف طبی، اجتماعی وزیبایی انجام داده می شود مورد اختلاف است؛برخی از علما آن را واجب واکثریت آن را مستحب می دانند.

39)سۆزی میحراب:حضور زنان در بیرون از خانه و ادارات دولتی چگونه است ؟ آیا کارکردن خانم کارمند با یک کارمند مرد در یک اتاق، “خلوت”با نامحرم محسوب نمی شود ؟
ماموستا سید مصطفی :دین اسلام کارو تلاش برای زندگی را با توجه ساختمان وقدرت بدنی،وضعیت روحی وروانی،نقش در تولید مثل وتربیت فرزندان،تأثیر وتأثر در رابطه با دیگران و…تقسیم واساسا کار خانه را به زن وکار بیرون را به مرد واگذار کرده وتأمین هزینه های زندگی زن را به عهده ی مرد گذاشته است ودر صورتی که مرد در قید حیات نباشد خویشاوندان زن عهده دار تأمین مایحتاج زندگی زن خواهند بود وچنانچه خویشاوندی در میان نباشد این وظیفه را حکومت اسلامی انجام خواهد داد.براین اساس لازم نیست زن به کار در بیرون از خانه بپردازد ودر صورت ضرورت زن می تواند بارعایت شرایط زیر، کار در بیرون از خانه، از جمله در ادارات دولتی را عهده دار شود:1- اجازه گرفتن از ولی(شوهر یا اولیای دیگر) 2- رعایت حجاب اسلامی 3- پرهیز از کاهای حرام برای نمونه خلوت با نامحرم 4- لطمه نزدن به حقوق شوهر وفرزندان5- تناسب کار با توان جسمی و روحی او.نمونه هایی از کار زن در خارج از خانه،در قرآن و سنت رسیده است مانند:1- کار دامداری دختران حضرت موسی (علی نبینا وعلیه الصلاة والسلام)2- همکاری اسماء دختر ابوبکر صدیق(رض)با شوهرش زبیر درکارهای کشاورزی و دامداری به علت اشتغال زبیر به امر جهاد3- شرکت کردن زنان در امورات جنگی.در خاتمه به یاد داشته باشیم که نود در صد زنان غرب که با تطبیق قوانین غیر آسمانی خانه را ترک وبه میادین کار رفته بودند، پشیمان شدند اما وقتی که همه چیز را از دست داده بودند.

40)سۆزی میحراب:آرایش زنان ، حدود و شرایط آن چیست ؟ آیا تراشیدن ابرو ویا کوتاه نمودن آن برای خانم ها صحیح می باشد؟
ماموستا سید مصطفی :گرچه انسان، دراوج زیبایی آفریده شده است،اما به او اجازه داده شده که زیبایی های کسبی را نیز بر زیبایی های طبیعی بیفزاید، به ویژه به جنس زن بیش از مرد اجازه داده شده که در خودآرایی وزینت خود بکوشد،اما در عین حال این امر محدود به حدود وشرایطی است که باید رعایت گردد:زنان در زمینه ی پیرایش می توانند لک وخال،موهای روییده بر محل سبیل،ریش وهرشیئ غير طبيعي را از صورت خود بردارند ومیتوانند ابروان خود را مرتب واصلاح کرده وبه حد طبیعی برگردانند، اما نمی توانند شکل آنها را با کندن یا تراشیدن وجایگزین کردن چیزی از جمله قلم،رنگ یا…تغییر دهند، زیرا بر دست اندرکار تغییر شکل ابروان،لعنت شده است.در زمینه ی آرایش نیز می توانند از انواع کرمها،رنگها،سرمه ودیگر فراورده های طبیعی یا صنعتی در صورت خود استفاده کنند،مشروط به اینکه از نظر طبی زیان آور نباشند. زنان می توانند موهای سفید سررا با انواع رنگ حتی با رنگ سیاه با اجازه شوهر تغییر رنگ دهند. همچنین از حنا و…در دست و پای خود استفاده کنند ولاک به انگشتان خود بزنند اما باید موقع غسل یا وضو آن را بردارند،زیرا لاک مانع رسیدن آب به انگشتان می شود.ضمنا آرایش وزینت زنان جایز است که فقط پیش افراد محرم مانند ،پدر،برادر،عمو،دایی و… یا در میان زنان مسلمان، نشان داده شود وبرای رفتن به میان نامحرمان،جایز نیست. از جمله آرایشهای حرام می توان به تاتو یا همان خال کوبی روی قسمتهای مختلف پوست بدن و در ابرو هم انجام می شود، اشاره کرد که در احادیث بر استاد یا خواهان تاتو لعنت فرستاده شده است، زیرا هم منجر به ایجاد تغییر در آفریده های خدا می گردد وهم از نگاه پزشکان زیان آور است و تحقيقات گسترده نشان مي دهد كه تاتو مي تواند يكي از روشهاي انتقال هپاتيت به خصوص هپاتيت نوع C باشد.همچنين كساني كه خال كوبي مي كنند ۹ برابر بيشتر از ساير افراد، در معرض خطر ابتلا به هپاتيت C قرار دارند، در حالي كه در افراد بدون خال كوبي اين بيماري بسيار كمتر ديده مي شود.

41) سۆزی میحراب:حکم دستکاری کنتور گاز و برق و … به منظور کاستن از کارکرد آن از دیدگاه شریعت اسلام؟
ماموستا سید مصطفی :جایز نیست.

41) سۆزی میحراب:حکم دستکاری کنتور گاز و برق و … به منظور کاستن از کارکرد آن از دیدگاه شریعت اسلام؟
ماموستا سید مصطفی :جایز نیست.

42) سۆزی میحراب: حضور در تالار عروسی با چه شرایطی درست است ؟ آیا حضور در آن با “اضعف الایمان” که تغییر قلبی است تضاد ندارد؟
ماموستا سید مصطفی:حضور درهرمجلس ومحفلی در صورتی جایز است که منکری در آنجا وجود نداشته باشد واگر باشد بتوانیم آن رابا دست یا زبان تغییر دهیم یا حد اقل از آن بکاهیم.حضور در تالارهای عروسی با وجود منکراتی چون: اختلاط زنان و مردان نامحرم،رقص وپایکوبی،آوازوموسیقی نامشروع،آلودگی صوتی،پول دادن به آوازخوان،اسراف در مصرف،مشروبخواری و…در حالی که هیچ گونه تأثیری در کاستن آن نداشته باشیم وفقط در مرحله ی انکار قلبی«ضعیف ترین درجه ی ایمان»بمانیم،جایز نیست.برای توضیح بیشتر به مقاله ای تحت عنوان«حکم فقهی رفتن به تالارهای عروسی» موجود در سایت اصلاح وب مراجعه شود.

43)سۆزی میحراب:آیاپول های زیر میزی که بدون دریافت رسید و فاکتور- مثلاً – به پزشک معالج پرداخت می شود را می توان “رشوه” دانست؟ حکم آن ؟

ماموستا سید مصطفی:گرفتن پول زیرمیزی حرام است،خواه همراه با فاکتور ورسید باشد یا خیر چون خلاف شرع و قانون بوده ومشمول تعرفه ی پزشکان نمی باشد ورشوه به حساب می آید و رسول خدا (ص) در حدیث صحیح بر رشوت خوار ورشوت دهنده، لعنت فرستاده است.البته دادن رشوت برای رسیدن به هدفی مشروع یا دفع زیان وضرر ازمال ونفس ویا در راستای حفظ دین وآبرو،چنانچه جز از طریق رشوه امکانپذیر نباشد،جایز شمرده شده است وفقط گرفتن آن حرام می باشد.بدیهی است که ادامه ی چنین کاری – پرداخت پول زیرمیزی -جالب نمی باشد زیرا از یک سو کمک به معصیت است و رفته رفته به یک فرهنگ تبدیل می شود.

44)سۆزی میحراب: خرید و فروش وسایل آرایشی زنان چه حکمی دارد؟
ماموستا سید مصطفی:فروختن فراورده ها ووسایل آرایشی به کسانی که آنهارا در آرایش غیر شرعی(به پاسخ سؤال شماره40 مراجعه شود) به کار می برند حرام و کمک به معصیت است وبه کسانی که حدود شرعی را رعایت می کنند یا معلوم نیست چگونه از آنها استفاده می کنند بدون اشکال است، مشروط به اینکه مواد نجس مانند پیه ی خوک وغیره در آنها به کار نرفته باشد و ضمنا این فراورده ها برای جسم مضر نباشند.برخی از صاحب نظران گفته اند: گناه استعمال غیر شرعی این فراورده ها فقط به مصرف کننده بر می گردد نه به بازرگان و فروشنده. اما در هر حال خرید فروش این گونه وسایل به ویژه در عصر کنونی که آرایش و پیرایش در اغلب موارد جنبه ی غیر شرعی به خود گرفته است، حد اقل می توان گفت یک شغل شبهه دار است و نمی توان آن را در ردیف شغلهایی چون خرید وفروش مواد غذایی،دارو،مصالح ساختمانی، میوه فروشی و… قرار داد.

45) سۆزی میحراب:خودارضایی”استمناء”جایز است یاخیر؟ چه مضراتی دارد؟
ماموستا سید مصطفی :عمل خودارضایی به دلیل مضرات اجتماعی، حیثیتی،جسمی،روحی و…حرام می باشد( والذین هُم لِفروجِهِم حافظونَ اِلاّ عَلی اَزواجِهِم … فاِنَّهُم غَیرُ مَلومین وَ مَنِ ابتغی وراءَ دلکَ فاولئِکَ هُمُ العادونَ = مؤمنان کسانی هستند که عورت خود را محفوظ می دارند مگر از همسرانشان که در این صورت سرزنشی بر آنان نیست و کسانی که فراتر از این را بطلبند ، متجاوز به شمار می آیند) ولی تعدادی از علما – از جمله امام مالک و ابن حزم – آن را به منظور رهایی از ارتکاب زنا جایز شمرده اند.

46)سۆزی میحراب: پخش اذان با پخش صوت جایز است یا خیر؟
ماموستا سید مصطفی :پخش اذان از طریق دستگاههای برقی مانند رادیو،ضبط صوت،سی دی و…مسئولیت گفتن اذان را که یک فرض کفایی است از عهده ی نمازگزاران ساقط نمی کند ؛ زیرا این عمل ، یک تکلیف دینی است و به عهده ی مکلفین گذاشته شده ونیازمند نیت می باشد.البته اگر دریک شهر در بعضی از مساجد توسط انسان – مؤذن –  ودر بقیه، از طریق دستگاه، اذان پخش شود اشکالی ندارد چون پخش اذان در همه ی مساجد یک شهر،لازم نیست.

47)سۆزی میحراب: از آنجا که در بیشتر شهرها اذان ها با فاصله زما نی از بلندگوها گقته می شود گاهاً تا 15 دقیقه ، تکلیف ما برای افطار ،امساک یا نماز چیست؟
ماموستا سید مصطفی : گفتن اذان با فواصل زمانی، در یک شهر،امری است ناپسند ووظیفه ی علماست در رفع آن بکوشند.در شهرهایی که اشکال هنوز برطرف نشده است می توان به اولین اذان اعتماد کرد خاصه برای امساک، اما برای نماز و افطار احتیاط بیشتر در این است که تا آخرین اذان صبر کنیم مگر اینکه فاصله بسیار زیاد وغیر متعارف باشد.

48)سۆزی میحراب: ایا حضور در نماز جمعه فرض عین است یا کفایه؟ ( لطفاً دو اصطلاح مذکور را توضیح دهید)؟
ماموستا سید مصطفی  : فرض عین عبارت است از واجبی که همه باید آن را انجام دهند؛مانند دانستن احکام دینی در حد عادات و عبادات لازم،ادای فرایض روزه،زکات،حج،نمازهای پنجگانه،نماز جمعه،و…هرکدام با شرایط خودش.فرض کفایی هم به امر واجب ولازمی گفته می شود که بر تک تک افراد مکلف لازم نیست،بلکه اگر تعدادی آن را انجام دهند به گونه ای که هدف از وجود آن متحقق شود،به جای بقیه کفایت می کند؛مانند آباد نگاه داشتن بیت الله، اذان واقامه برای نماز جماعت،برگزاری نماز جماعت بنا بر برخی آرا، دانستن علوم وفنون لازم برای جامعه،و… .

49) سۆزی میحراب: آیا اقامه بیش از یک نماز جمعه در یک شهراشکال دارد ؟
ماموستا سید مصطفی :تعدد نماز جمعه بنا بر رأی برخی از علمای مذهب امام ابوحنیفه- رح- تا دو نماز جایز وبنا بر رأی راجح در این مذهب هیچ محدودیتی برای تعدد وجود ندارد.اما بر اساس رأی بقیه ی مذاهب، تعدد بدون عذر جایز نیست ودر صورت وجود عذر مانند عدم گنجایش یک مسجد برای همه ی نمازگزاران،وجود مشقت در مسیر رسیدن به مسجد جامع، وجود عداوت وعدم امکان اجتماع دو طائفه ی متنازع در یک مسجد و…تعدد بدون اشکال بلکه لازم می باشد.

50) سۆزی میحراب: آیا پرداخت زکات از درآمد حاصل از مغازه ، اجاره ، باغ و …. واجب است ؟
ماموستا سید مصطفی:مغازه محل تجارت است و زکات در اموال تجارتی واجب است و در صورتی که مجموع جنس دکان وپول حاصل از خرید و فروش،اعم از موجود ودیون قابل وصول،بعد از گذشت یک سال از شروع معامله به حد نصاب(معادل20 مثقال طلا)برسد5/2%آن باید به عنوان زکات پرداخت شود.زکات در اموالی که اجاره یا کرایه داده می شود مانند وسیله ی نقلیه،ساختمان اضافی، کارگاه، کارخانه،ظروف و…واجب بوده وراجح تر آن است5/2% از درآمد، بدون گذشتن سال برآن،پرداخت گردد.منظور از باغ میوه جات است که با حبوبات حکم مشترکی دارند.درمورد حکم زکات میوه جات وحبوبات درمیان علما اختلاف نظر وجود دارد:1- براساس رأی عبدالله ابن عمر وگروهی از سلف، زکات فقط در قوتهای چهارگانه شامل گندم،جو،مویز وخرما وجود دارد 2- به نظر امام مالک وامام شافعی زکات به حبوبات ومیوه هایی تعلق می گیرد که می توان آنها را ذخیره کرد وبه عنوان قوت مورد استفاده قرار داد 3- امام احمد بن حنبل گفته است زکات در حبوبات و میوه هایی واجب است که بتوان آنها را به صورت خشک شده ذخیره کرد ضمنا قابل کیل(پیمانه کردن)نیز باشند 4- آخرین رأی متعلق به امام ابوحنیفه است که بر مبنای آن زکات در تمامی آنچه مردم در زمین می کارند و از آن بهره برداری می کنند وجود دارد که این رأی أخیر، در قرآن و سنت بیشتر تایید شده وبا فلسفه ی تشریع زکات سازگارتر است.

51)سۆزی میحراب:اگر شخصی زمین یا ساختمانی را به نیت تجارت و سوددهی خرید وفروش کند،زکات آن چگونه خواهد بود؟
ماموستا سید مصطفی:زمین اگر به منظور ساختمان سازی واستفاده سکونت خریده شود زکات در آن واجب نیسن و اگر به هدف فروختن باشد دو صورت دارد: یکی اینکه خریدار شغلش معامله ی زمین است و برای خرید و فروش از هر فرصتی استفاده می کند که در این صورت خریدار تاجر وعمل وی تجارت به حساب می آید وباید پس از گذشت یک سال از شروع معامله ، زکات تجارت(5/2% ازکل جنس وپول بدست آمده) را بپردازد.صورت دوم این است که قصد خریدار معامله نیست بلکه زمین را به قصد اینکه هرگاه مشکلی پیش آمد یا قیمتش بالا رفت بفروشد،نگاه می دارد؛زکات چنین زمینی بر اساس نظر سه مذهب حنفیه، شافعیه وحنابله مانند صورت اول باید هر سال از قیمت زمین پرداخت گردد ولی مطابق رأی امام مالک زکات سالیانه لازم نیست بلکه هرگاه – ولو بعد از چند سال – فروخته شد زکات یک سال آن بر اساس آخرین قیمت پرداخت می گردد،البته رأی امام مالک بویژه برای افراد کم درآمد با سهولت دین ، بیش تر تطابق دارد ولی احتیاط بیش تر ، در رأی سه مذهب است.

52)سۆزی میحراب:اگر کسی زمینی را به این نیت بخرد که برای فرزند خرد سالش در آینده سرمایه باشد ویا تبدیل به مسکن نماید،لازم است سالانه زکات آن را بپر دازد؟
ماموستا سید مصطفی:خیر، لازم نیست ، مگر اینکه زمین را برای کودک به مسکن تبدیل و آن را اجاره دهد که در این صورت زکات آن را به عنوان سرمایه ی فرزند،به نیابت از او،از درآمد حاصل از اجاره، می پردازد، مشروط به اینکه “وجه الاجاره یک سال” به حد نصاب برسد وبا هزینه کردن آن در احتیاجات زندگی کودک از حد نصاب پایین نیاید.

53)سۆزی میحراب:اگر کسی طبقاتی ازساختمان خود یا ساختمان اضافی را کرایه بدهد، زکات بر او لازم است؟ آیا باید از خود کرایه زکات بدهد؟این زکات باید ماهانه باشد یا سالانه؟
ماموستا سید مصطفی:زکات در واحد یا ساختمان کرایه داده شده فرض است ودر صورتی که کرایه ی سالیانه ی آن به حد نصاب(قیمت 20 مثقال طلا) برسد وهزینه های زندگی(به سبب وجود درآمد دیگر یا زیاد بودن کرایه) آن را از حد نصاب پایین نیاورد،5/2% بابت زکات پرداخت می گردد وباید با وجود شرایط فوق ، زکات را در هر نوبت دریافت ماهیانه یا…می پردازد.

54)سۆزی میحراب:اگر شخصی به جای کرایه مبلغی را (مثلا 30 میلیون تومان)رهن بگیرد،زکات او چگونه خواهد بود؟
ماموستا سید مصطفی:باصرف نظر از جایز بودن یا نبودن این گونه معامله؛مبلغ رهن گرفته شده، به ملکیت رهن گیرنده در می آید وبه شرط رسیدن به حد نصاب و ماندن به مدت یک سال،زکات به آن تعلق می گیرد.

پرسش-و-پاسخ-شرعی

نمایش بیشتر

ماموستا سیدمصطفی محمودیان

@نویسنده و مترجم و شاعر و پژوهشگر @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : دعوتگر دینی و خطیب

نوشته های مشابه

‫44 نظر

 1. سلام لطفا درباره پانزدهم شعبان یا آنچه در میان برخی مردم سنی متداول است (جشن برات) سؤال داشتم . آیا نزد اهل سنت نیمه شعبان جایگاه و پایگاه خاصی دارد؟ ممنونم جوابی کامل و شافی به سوالم بر سایتتان منتشر نمایید
  ریبوار

 2. با اسلام نظر امام شافعی در مورد اجنه چیست؟ آیا اجنه وارد جسم انسان می شود؟ کسی که می گویند شخصی جن زده شده است واقعیت دارد و آیا خواندن رقیه درست هست؟
  خیلی ضروریه خواهشمندم جواب بدید

  1. با سلام خدمت شما دوست عزیز و گرامی در پاسخ سوال شما می گوییم
   اولا: مبحث اجنه یک مطلب فرا مذهبی است و باید نظر کلیه علمای سلف و خلف و فقها را جویاشد نه امام شافعی و غیره
   ثانیا : با مراجعه به سنت و سیره نبوی برای ما مشخص خواهد شد که در زندگی روزانه پیامبر و اصحاب بزرگوارش پدیده ای تحت عنوان « جن زدگی» مطرح نبوده و در میان مراجعه کنندگان به رسول الله جهت معالجه ، جن زدگان وجود نداشته اند!
   ثالثا: در قرآن از تاثیر مخرب و منفی اجنه آن هم فراتر از توان انسان ها سخنی به میان نیامده ؛ بلکه بیشتر از این بحث شده که آنان زیر سلطه پیامبرانی همچون سلیمان بوده اند.
   رابعا : بزرگترین مستند آن عده از جوانان مسلمان که در باب « جن زدگی» نظرات خاص و توهمانه ای دارند ، آن حدیث منسوب به رسول الله است که گویا آن حضرت فرموده اند : ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدماء که بیشتر علما و کارشناسان بر این باورند که سلطه اجنه و شیاطین بر انسان های معتقد و متوکل منتفی است و مفاد این حدیث بیشتر مربوط به وسوسه های شیطانی است.
   و……..

   1. جن زدگی و معالجه ی آن!
    در پاسخ دوست بزرگوار یوسف می گویم ، قبل از این که اصل موضوع را بررسی کنیم، لازم می دانم چند نکته ی کلیدی را در جهت تفهیم بهتر مطلب به صورت اختصار به عرض برسانم.
    کلمه ی جن در لغت به معنای ناپیدا ومستور و نامرئی است و دراصطلاح به عنوان مشخصه ای برای نوعی موجودات غیر قابل رؤیت به کار رفته است.
    کاربرد کلمه جنین برای نوزاد داخل شکم مادر نیز از این لحاظ بوده که غیرقابل رؤیت می باشد.
    جن نیز مانند انسان داری دو قوه ی عقل و اراده است واین بدان معناست که موجودی مکلف ودارای مسئولیت خاص به خود است((وما خلقت الجن و الإنس إلا لیعبدون)).
    جنس جن طبق نص صریح قرآن از آتش است ((وخلق الجان من مارج من نار )).
    جن ها نر وماده دارند و زاد و ولد می کنند، به صورت گروهی زندگی می کنند که آیات ۱ تا ۱۷ سوره جن بصورت روشن برخی از خصوصیات جنیان را بیان می کنند.
    توانایی پیمودن مسیرهای بسیار طولانی درعرض چند لحظه را دارا می باشند، اغلب اطراف آدمیان زندگی می کنند، برای کسب اطلاع بیشتر درمورد نحوه ی زندگی کردن و خصوصیات شان به تفسیر آیات اولیه ی سوره ی جن وداستان رسالت وحکومت حضرت سلیمان درسوره ی نمل مراجعه شود.
    اما درمورد اینکه آیا جن می تواند وارد بدن انسان شود باید گفت: به استناد قرآن و سنت و اجماع اهل سنت – به غیر از معتزله که عقل را بر نقل ترجیح می دهند – ورود جن به بدن انسان ثابت است ، خداوند حکیم درسوره بقره درمورد ربا خواران می فرماید: (رباخواران هنگامی که از قبرهایشان برمی خیزند به مانند کسی که شیطان (جن) با او تماس گرفته باشد دیده می شوند)
    امام قرطبی (رض) در تفسیر این آیه می فرماید : این آیه دلیلی روشن بر امکان واردشدن جن به بدن انسان است، سپس با نقل آراء بزرگانی چون ابن عباس (رض) و امام شافعی و… اجماع علمای سلف را نیز در این رابطه مدعی می شود.
    امام ابن تیمیه درمجموع الفتاوی نیز با استناد به آیات و احادیث فراوانی از جمله آیه ی مذکور و حدیثی از سنن نسائی که می فرماید: حدیث«شیطان (جن) در بدن فرزندان آدم جریان می کند ؛ همچنانکه خون در بدن جریان دارد» برصحت ورود جن در بدن انسان تأکید می کند.
    ایشان در ادامه می گوید: باید بدانیم که واردشدن جن به بدن انسان ها به خاطر عشق و یا بغض وانتقام است.
    سپس می فرماید: تنها راه خارج نمودن جن از بدن شخص جن زده با استفاده از رقیه ی شرعی – آیات و احادیث- ممکن خواهد بود ؛ آن هم به شرطی که کار درمان توسط افراد متدین و متعهد و متخصص (فاسئل به خبیرا) در مبحث جن شناسی صورت پذیرد ؛ چون درغیر این صورت از هر طریق دیگری، کار جن درمانی با شکست روبرو خواهد شد.
    پس براین اساس برای کار در این حوزه جهت حل مشکلات و پرسش های مربوطه براهل علم لازم است در حد توان توان افراد شایسته ای را تربیت وتعلیم نمایند تا شیادان وافراد سودجو به نام دین جرأت سوء استفاده از عقل های مردم را نداشته باشند.
    خلاصه باید گفت: شکی در واردشدن جن در بدن انسان و درمان آن توسط رقیه ی شرعی وجود ندارد، با این قید که اجازه ی کار در این حوزه را نباید به هرکس داد.
    والله أعلم بالصواب.

    ((وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین))

    تحقیقی از:عبدالواحد رحمت الله

 3. سلام. برای برقراری مودت و دوستی و محبت بین دو نفر که از هم رنجیده اند ایا دعایی از پیامبر ص در این زمینه وجود دارد؟ ممنون از پاسخگویی شما

 4. با سلام و عرض ادب. با تشکر از سایت خوبتون. سوالی داشتم. من جوانی هستم که مدتی قبل برای تصمیم گیری در مورد کاری که در دو راهی مانده بودم به خداوند مهربان توکل کرده و نماز استخاره را بر اساس انچه در حدیث
  امده است خواندم. شب هنگام موقع خواب در کمال تعجب خواب ان قضیه را دیدم و یه جورایی بین ان دو راه یکی به من نشان داده شد. فردای ان روز با توکل به خدا به ان راه عمل کردم. ولی متاسفانه هیچ جوابی نگرفته ام. من سعی کردم خالصانه و با تمام وجود توکل کرده و از خدا یاری بخواهم ولی تا کنون جوابی نگرفته ام. بسیار نگران و نا امید شده ام. به نظرتان احتمال دارد کیفیت نماز استخاره من مشکل داشته است.؟

 5. با سلام خدمت تمامی دوستان و دست اندرکاران این سایت موثر در یادگیری و مفاهیم دینی علی الخصوص بخش سوالات فقهی
  وبا آرزوی توفیق روز افزون خدمت استاد عالیقدر ماموستا سید مصطفی محمودیان در پاسخ دادن به این سوالات ان شاءالله خداوند پاداش او را بهشت فردوس عطا فرماید و با آرزوی طول عمر زیادتر از خداوند منان برای ایشان بتوانیم بیشتر و بیشتر از رهنمودهای ایشان استفاده کنیم . والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته

 6. باسلام ببخشید وقتی در یکی از مساجد شهر اذان پخش خواهد شد ایا درست است که نماز خواند درحالی که هنوز نزدیک ترین مسجد محله خود اذان نگفته است این موارد در میدان استقلال به علت وجود چند مسجد که به همدیگر نزدیک هستند به وضوح دیده میشود؟و این در مورد روزه چه حکمی دارد؟
  باتشکر از سایت خوبتون ممنونم

  1. نظر به اینکه فاصله اذان ها کمتر از 5 دقیقه است اگر تا وقت شنیدن اذان محله اتان صبر کنید بهتر است والله اعلم

 7. با سلام من یه جوان 18 ساله هستم از هر نظر مرد هستم ولی هیچ تمایلی به زنان ندارم و بلعکس تمایل زیادی به مردها دارم
  ولی خوشبختانه خودم رو کنترل میکنم تا به عمل لواط دچار نشوم نماز میخوانم و تمام احکام دینی را انجام میدم
  ولی بعضی اوقات خسته میشم خواهش میکنم کمکم کنید من باید چیکار کنم؟؟چون میدانم از نظر شرع برای هر مشکلی راه حلی وجود داره این سوال رو ازشما کردم وحاظر نیستم به پزشک برم ممنون سریعا رسیدگی کنید

  1. اگر فرد تمايل فاعلانه داشته باشد كارش شيطانى و عملش لواط محسوب مى شود و سزاى خويش را دارد ولى اگر تمايلش مفعولاته باشد موضوع فرق مى كند و نيازمند مراجعه به مشاور و سپس به پزشك است

   1. باسلام
    اولا گفتم که من سعی میکنم دچار این کار نشو م
    وثانیا تمایلی مفعولانه دارم اما با توجه به اینکه باید پدر ومادر در جریان باشند
    نمیدانم موضوع را چگونه مطرح کنم چون شاید با یه چشم دیگه من را نگاه کنند
    خیلی وقت ها میخوام خودکشی کنم اما از ان جهت که از خدا میترسم سعی میکنم که خود را کنترل کنم اما واقعا خسته میشم کسی من را درک نمیکند فک میکنند من عصبی هستم البته حق هم دارم چون وقتی حال خودم رامیبینم که چرا خدا من را اینگونه افریده از همه چیز بیزار میشم و پریشانی میکنم

    ممنون از وبلاگ خوبتون واقعا عالیه

    1. دوست گرامی با یکی از مشاوران دلسوز به طور حضوری باید مشورت کنید این سفارش یکی از اساتید صاحب نظر در این باب است

 8. باسلام خواهش میکنم سریعا جوابم رابدهید
  ایا تغییر جنسیت برای افراد سکشوال درست است؟؟؟
  منظور ان دسته از افرادی است که به جنس مخالف اشتیاقی ندارند مثلا مردانی که از نظر جنسی مرد هستن ولی ازنظر فکری دارای طرز فکر زنانه هستن و احساس میکنند که زن هستن خواهش میکنم سریعا جواب بدهید ممنون {البته منظورم دوجنسه ها نیست}

  1. تغییر جنسیت
   فقه و فتاوی ۱۲ بهمن ۱۳۹۳ 0 صالح تُرشی ویرایش
   در کمیسیون افتای پزشکی اسلامی، واقع در الاففتای کشور کویت، سوالی بدین مضمون مطرح شد:
   دختری با خصوصیات زیر، تغییر جنسیت داده است؛ حال، حکم او از نظرگاه شرع چیست؟
   ۱-اعضای تناسلی زنانه را به طور کامل دارد، حتی صدای او نیز زنانه است.
   ۲- بعد از اینکه به حد بلوغ رسیده، همچون زنان عادات ماهیانه داشته است.
   ۳- تحلیل و آزمایش های هورمونی نشانگر آن است که او زن است.
   ۴- اما از لحاظ شکل ظاهر چون لباس و برآمدگی گلو ، مرد است .
   پاسخ: بر اساس آنچه در پرسش فوق آمد، باید گفت که فرد مذکور کاملاٌ زن است، لیکن مردانه می نماید و خود را به شکل مردان در آورده است. لذا کار وی از نظرگاه حکم اسلام، حرام و مستوجب عقوبت و تعزیر است و حتی پزشکی که کار تغییر را ایجاد داده است باید جریمه شود.
   در حدیثی مشهور که بخاری و دیگران روایت کرده اند آمده است: « خداوند لعنت کرده است، زنانی را که خود را به مردان و مردانی که خود را به شکل زنان در می آورند.
   منبع: احکام و فتاوای پزشکی معاصر( کمال روحانی)
   ارسال : صالح ترشی

 9. با سلام و درودی بزرگ بر شما که برای تحقق یافتن جواب سوالات زحمت میکشید خداوند شما را محفوظ گرداند.سایت سوزی محراب سرشار از مطالب مفید و متنوع است درود برآنانی که راه هدایت را در پیش میگیرند.

 10. باسلام و دعای خیر خدمت ماموستای گرامی،بعضی از دوستان فک کنم قوانین رو به خوبی نمیدونن این که هفته ای 3 الی4 سوال پاسخ داده میشه پس انقد نپرسید لطفا،با تشکر

 11. باعرض سلام وادب حضورزحمات کشان سوزی محراب وطول عمر پربرکت برای ماموستای عزیزکه به سوالات بنحو احسن وبه روز جواب میدهند.جزاکم الله خیرا

 12. حکم فقهی دریافت سود بانکی ازبانکها ازنظرامام شیخ محمدعبده(بزرگترین اسلام شناس ومصلح جهان اسلام دردنیای معاصر)وازنظر آیت الله مردوخ(بزرگترین عالم دینی کردستان ایران دردوره ی معاصر)مباح وجایز است واین دیدگاه ها کاملا مشهور ومعروف است (برای نمونه مراجعه کنید به کتاب رخصت ربا ی آیت الله مردوخ :1346 و نیز کتاب «تاریخ الاستادالامام «در3جلد نوشته ی محمدرشیدرضا:2006 قاهره /نظرشمادراین مورد چیست؟

 13. باعرض سلام ودعای خیر ، تا کی می خواهید جواب سوءالات را نگه دارید لا اقل مشخص کنید که چند روز یا هفته یا ماه پاسخ سوءالات جدید بر روی سایت می گذارید!!!

 14. سوزي ميحراب تحولي نو در عرصه ي تعليم و حل مسايل ديني كه به معضلي جدي از لحاظ عدم اگاهي ما نسبت به انها تبديل شده است به شمار مي ايد مسابلي كه حل انها چه بسا كه باعث ترقي دين مبين اسلام خواهد شد و شما كه اين رسالت را به عهده گرفته ايد اميدوارم كه خدا به شما در اين راه توفيق روز افزون عطا فرمايد.
  با تشكر

 15. باعرض سلام وتشکر از دست اندرکاران سایت سۆزی میحراب براستی که چنین سایتی که سرشار از مطالب مفید ومتنوع است برای مابسیار لازم است که هر سوالی داشتیم بدون دلهره در مورد صحت آن بهش مراجعه میکنیم.
  مخصوصابانهایت تشکر از استاد گرامی جناب ماموستا سید مصطفی محمودیان که در این بخش به سوالات جواب میدهند امیدوارم خدا شمارابرای ما نگه دارد.والسلام علیکم ورحمته الله وبرکاته

 16. با عرض سلام وخسته نباشید مسرورم از سایت خوبتان انشاا… تمام جوانان مورد توفیق الهی قرار گیرند و در جهت تعالی وتکامل دین اسلام پرورش یابند.

 17. خداوند به ماموستا وامثال ایشان توفیق خیر عطا بفرماید . راستی بسیارند مسلمانانی که سوالات زیادی دارند اما به دلایلی ازمطرح کردن آن خود داری می کنند .امااین بخش ازسایت بدون هیچ قید وبندی انشاء الله پاسخگوی همه عزیزان خواهد بود

  1. سایت “سوزی میحراب” ضمن تشکر از ماموستا سید مصطفی محمودیان از همه ماموستایان فرهیخته و خدمتگزار دیگر دعوت می نماید با ارسال مقاله ، فتوای شرعی ، شعر ، مناجات و…این سایت را همکاری و همفکری نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا