عمر رسول نژاد

نویسنده و مترجم آذربایجان غربی - سردشت شغل : خطیب و دعوتگر دینی
بستن