آمادگی برای مرگ

آمادگی برای مرگ
دعوت اسلامی

آمادگی برای مرگ

به نام خدایی که پایدار است و جز او، فانی و نابود شونده هستند، خدایی که قوی و قدرتمند است…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن