احمد دیدات

آشنایی با شخصیت نامی جهان اسلام، احمد دیدات
گفتگو

آشنایی با شخصیت نامی جهان اسلام، احمد دیدات

احمد دیدات، دعوت تا آخرین لحظات زندگی علامه احمد دیدات درتاریخ دعوت ودفاع ازاسلام وقرآن وپیامبراسلام راه جدیدی رابنیان گذاشت…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن