استعاذه پیامبران

استعاذه پیامبران و صالحان در قرآن
قرآن

استعاذه پیامبران و صالحان در قرآن

چون استعاذه و پناه بردن به الله سبب درست انجام دادن تکالیف و رستگاری و نیز باعث خشنودی پروردگار شده…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن