امروز

قربانی از روزگار کهن تا امروز (۲-۲)
اصول

قربانی از روزگار کهن تا امروز (۲-۲)

 دکتر حسین لسان   در مصر             هرودوت، مصریان را نخستین کسانی میداند که، بارای خدایان، قربانگاه و مجسمه و معبد…
قربانی از روزگار کهن تا امروز(۲-۱)
اصول

قربانی از روزگار کهن تا امروز(۲-۱)

 دکتر حسین لسان خلاصه: شرحی بر چگونگی و علل قربانی کردن از دورانهای قدیم، قربانی کردن انسان، قربانی در میان…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن