ایراد خطبه به زبان غیر عربی

نظرات فقها در باره ارائه خطبه جمعه به زبان غیرعربی
فقه

نظرات فقها در باره ارائه خطبه جمعه به زبان غیرعربی

مسلمانان غیر عرب زبان  در کشوری زندگی می کنند ؛ آیا صحیح است آنان با  زبان مادری و محلی خود…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن