بره عید

کودکان، در چه سنی می توانند صحنه ذبح حیوان را تماشا کنند؟!
جوانان

کودکان، در چه سنی می توانند صحنه ذبح حیوان را تماشا کنند؟!

مناسب ترین  سن برای اینکه فرزندان ما صحنه ذبح حیوان را ببینند چه سنی است؟ بازی با « بره عید»…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن