برکت

عُمر با برکت و عُمر بی برکت
اندیشه

عُمر با برکت و عُمر بی برکت

مردمان زیادی بوده اند که عمری طولانی زندگی کرده و سپس مرگ آنها را در خود پیچیده و هم اکنون…
هر جا بودی مبارک باش
اندیشه

هر جا بودی مبارک باش

وصفی عاشور ابوزید متاسفانه عدەای از مردم به بلنگوهایی بدل شدەاند کە مدام شکوه و ناله سر داده و تنها…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن