توانایی مالی

تاخیر بدون عُذر حج برای کسانی که توانایی دارند
اصول

تاخیر بدون عُذر حج برای کسانی که توانایی دارند

قول راجح در مورد کسی که توانایی انجام حج را دارد این است که باید فورا آن را انجام دهد…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن