دلایل

آمار و انگیزه های خودکشی در ایران و جهان
تاریخ

آمار و انگیزه های خودکشی در ایران و جهان

  آخرین آمار خودکشی در جامعه نشان می دهد که خودکشی در جامعه بیکاران، زنانه خانه دار، معلمان مدرسه و…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن