رابطه خیر و شر

رابطه خیر و شر با حکمت خدا
عقاید

رابطه خیر و شر با حکمت خدا

آورده اند : هنگامی که یک کشتی در وسط دریا بود، ناگهان طوفان شدیدی برپا شد و کشتی را غرق…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن