رفتار با همسایه

همسایه‌ات را چگونه به دینداری فرا می‌خوانی ؟؟
اندیشه

همسایه‌ات را چگونه به دینداری فرا می‌خوانی ؟؟

حمد و سپاس بیکران خداوندی را سزد که خالق یکتاست و هم اوست که دالّ بر خیر و نیکی است…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن