شبهات

تلفیق ورشکسته: نقد گفتمان محمد شُحرور (۹)
شبهات

تلفیق ورشکسته: نقد گفتمان محمد شُحرور (۹)

شحرور می‌گوید: «اما قرائت ما، بنابر این پیش‌فرض است که فهم قرآن ممکن نیست مگر در پرتو علوم و معارف معاصر»[۱] و بر اساس…
تلفیق ورشکسته: نقد گفتمان محمد شُحرور (۸)
شبهات

تلفیق ورشکسته: نقد گفتمان محمد شُحرور (۸)

منظومه‌های پنهان شایسته نیست که خواننده به شکل مبالغه‌آمیز به روش و منهج اعلام شده نزد بسیاری از نویسندگان اعتماد…
تلفیق ورشکسته: نقد گفتمان محمد شُحرور (۷)
شبهات

تلفیق ورشکسته: نقد گفتمان محمد شُحرور (۷)

دیدگاه شحرور دربارهٔ حلول خداوند در آفریده‌هایش نوشته‌های شحرور از روی تقلید وی از آثار فلسفی پر است از این…
تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۶)
شبهات

تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۶)

دیدگاه شحرور دربارهٔ علم پروردگار او می‌گوید: «علم پروردگار، علم به همهٔ احتمالات پیش از وقوع است، اما نه علمی حتمی…
تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۴)
شبهات

تلفیق ورشکسته؛ نقد گفتمان محمد شُحرور (۴)

موضع شحرور دربارهٔ کلام پروردگار محمد شحرور می‌گوید: «اگر نص قرآنی که خوانده یا نوشته می‌شود و هم‌اکنون در دستان…
تحقق حقیقت در بستر واقعیت
اندیشه

تحقق حقیقت در بستر واقعیت

بی شک استقرار دین الله بر این کره ی خاکی و این که بایستی خالقیت  و امریت  از آن خداوند…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن