عُمر بی برکت

عُمر با برکت و عُمر بی برکت
اندیشه

عُمر با برکت و عُمر بی برکت

مردمان زیادی بوده اند که عمری طولانی زندگی کرده و سپس مرگ آنها را در خود پیچیده و هم اکنون…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن