كهن

قربانی از روزگار کهن تا امروز(۲-۱)
اصول

قربانی از روزگار کهن تا امروز(۲-۱)

 دکتر حسین لسان خلاصه: شرحی بر چگونگی و علل قربانی کردن از دورانهای قدیم، قربانی کردن انسان، قربانی در میان…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن