مسجد حاج احمد

کوژانه‌وەی شەمێکی تر
خبرهای سوزی میحراب

کوژانه‌وەی شەمێکی تر

انا لله و انا الیه راجعون  له هه‌ر شینی عه‌زیزێ، ماته‌مێکه          پەژارەی هه‌وری شینه، یا ته‌مێکه…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن