چنگیز خان

پلید ترین انسان تاریخ!
گفتگو

پلید ترین انسان تاریخ!

  بی گمان اگر قرار بود چهره اهریمن را بکشند او را باید به شکل چنگیز خان می کشیدند. تنها…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن