کمک بە فقرا ؟!

کدام بهتر است؟ حج سنت یا کمک بە فقرا ؟!
شبهات

کدام بهتر است؟ حج سنت یا کمک بە فقرا ؟!

سؤال: برخی از مسلمانان ـ کە از مکنت مالی برخوردارند ـ  تصمیم گرفتەاند هر سال به حج تمتع مشرف شوند…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن