خانواده

این است راه من و این است تعهدات عملی من

تصویری از جهان بینی یک انسان مسلمان و فداکاری هایش در این راه
-معتقدم که سروری ورهبری تام وتدبیر کار و بار مخلوقات و نظارت بر احوال واوضاع آنها از آن خداوند است و سید وسالار ما محمد(ص) خاتم پیامبران می باشد که خداوند وی را برای جملگی مردمان فرستاده است.
-جزا و پاداش حق است.قرآن کتابی است از سوی خدا و اسلام قانونی است که نظام دنیا وآخرت را شامل می گردد.
-(لذا) متعهد می شوم که بخشی از قرآن کریم راحفظ نمایم و متمسک به سنت مطهر باشم و به تحقیق وخواندن ومداقه ی سیره ی پیامبر(ص) وتاریخ صحابه ی کرام(رض) بپردازم.
-معتقدم که صبر و استقامت،بخشندگی وسخاوت،علم ودانایی جزو ارکان اسلام بشمار می آیند.
– (بدین خاطر)تعهد می دهم که با خدای خویش صادق و روراست باشم ، عبادت ها را در وقت خود انجام دهم و از منکرات و پلشتی ها دوری گزینم. خود را باخوی واخلاق زیبا بیارایم واز اخلاق زشت دوری و بیزاری جویم و به اندازه ی وُسع وتوان به عبادات دینی بپردازم، وآنها را بردیگر امور ترجیح دهم.محبت ودوستی را برشکایت و دادخواهی برگزینم و جز به ناچاری نزد حاکم و قاضی نروم ، عزت را در واژه و شعائر اسلام بیابم و در میان طبقات امت اسلامی به نشرمعارف و علوم سودمند بپردازم.
-معتقدم از انسان مسلمان خواسته شده که به دنبال کسب وکار باشد و در مال و دارائیش حق و سهمی واجب(جز زکات) برای گدایان و بینوایان تهی دست در نظر گیرد.
-(از این رو) متعهد می شوم که برای امرار معاش خود کار کنم وجهت درآمد آینده ی خویش راهی میانه را پیشه سازم.زکات مالم را بپردازم و بخشی از درآمد دارائیم را برای کارهای خیر وپسندیده تخصیص دهم. و برهرقانون اقتصادی سودبخشی(مردم را) تشویق وتشجیع کنم ودر هیچ حالتی معاملات ربوی انجام ندهم ونسبت به پیشبرد تولیدات کشور و هم کیشان وهم میهنان خویش سعی وتلاش کنم و مافوق طاقت وتوان خود درورطه ی کمالیات غرق نشوم.
-باوردارم که انسان مسلمان در برابر خانواده ی خویش مسئول است و از جمله ی وظایفش این است که برصحت وتندرستی وهمچنین عقاید واخلاق خانوده محافظت نماید.
– (لذا)تعهد می دهم که طاقت ونیروی خویش را اعمال کنم وتعالیم اسلام را در میان فرد فردِ خانواده ی خویش زنده گردانم وفرزندانم را به آن مدرسه ای نفرستم که از عقایدواخلاق آنها محافظت نمی کند و باتمام روزنامه وکتاب ها وهیئات وگروه ها وانجمن هایی که با اسلام سر دشمنی دارند قطع ارتباط کنم.
– معتقدم که از جمله ی وظایف انسان مسلمان احیای مجد و بزرگی و عظمت اسلام با انگیزانندن ملت وبرگرداندن قانون دین می باشد و اینکه واجب است لوای اسلام بربشریت سیادت وسروری نمایدواز وظایف مسلمان تربیت عالم براساس قواعد اسلامی است.
-(به همین خاطر)تعهد می دهم تا زمانی که زنده ام در سبیل ادای این رسالت سعی وتلاش کنم و با تمام وجود در راهش خود را قربانی نمایم.
-معتقدم که مسلمانان همگی یک امت (واحده) هستند که عقیده ی اسلامی آنها را به هم پیوند می دهد واسلام پیروان خویش را به نیکی و احسان بسوی تمام مردم دستور می دهد
-(ازاینرو)متعهد می شوم که تمام جهدوتوان خویش رادراستحکام رابطه ی برادری در میان تمام مسلمانان و ازمیان بردن ظلم وستم واختلاف در میان طوائف وگروه های مسلمانان مبذول دارم.
-ومعتقدم که راز عقب اُفتادگی مسلمانان دوری آنها از دینشان می باشد و اساس اصلاح آنها،برگشت به سوی تعالیم واحکام اسلام است واین چیز ممکنی است اگر مسلمانان بدان عمل نمایند.
شهید حسن البنا ترجمه: اسمعیل ابراهیمیان 10/11/93

نمایش بیشتر

اسماعیل ابراهیمیان

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ فعال دینی و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا