آداب و فرهنگاندیشه

بەروزرسانی زندگی

انسان نسبت به فرآورده‌های تکنولوژی بسیار پیچیده تر و حساس تر است چون خالق و آفریدگار ابزار و ایده هاست.
اگر حس کنجکاوی و خلاقیت و بلندپروازی انسان در میان نبود هرگز ابزاری پیچیده چون رایانه و گوشی همراه و ماهواره و سفینه ها و بمب های اتمی متولد نمی‌شدند و مایه فخر و مباهات کشورهای صنعتی و تفاخر بر ملت‌های ستمدیده نمی گشت .

هرچه ابزارها پیچیده و رادار گریز و سریع السیر ترخلق شوندعظمت واسرار نهانی این موجود نیمه خاکی، بیشتر آشکار می‌شود و به طبع آن چهره عظمت خالق این موجود دو بعدی هم نمایان تر می شود.

مهندسین وخالقان ابزار هوشمند، بر این موضوع احاطه دارند که دستگاه‌ها و برنامه‌هایشان برای مدتی طراحی و نصب شده‌اند به همین منظور مدام در فکر بروزرسانی و آبدیت کردن برنامه ها و قطعات اصلی می باشند تا کاربران و مشتریان با خیالی آسوده بر روی آنها کار کنند و بر نیروی ذهن و مغز آنان درود بفرستند سپس پاداش مادی خود را کسب نمایند آنتی ویروس هایی برای آنها طراحی شده تاخللی در کار‌ها رخ ندهد.

دستگاه وجود بشری، با نهایت مهارت و کاردانی و آینده‌نگری خالق آسمان ،ساخته و پرداخته شده است سخت افزاری چون جسم بشر با کمک علم پزشکی و ورزش و مهارت و تغذیه مناسب، مدام در حال مبارزه با بیماری و ویروس های جسمی است که سلامتی و زندگی بشر را تهدید می نمایند.

وجود سرطان ها و سکته ها و ویروس های جدید وایدزوکویدهای نوخاسته و غیره پیشرفت و آرامش او را به خطر می‌اندازند در طول تاریخ توانستە تا حدودی بر مشکلات بزرگ فایق آید و دژی نیرومند، علیه آن بنا نهد تا بتواند عمر کوتاه خود را در آرامش سپری نماید.

ولی ذهن و معنویت و شخصیت انسان ، بسی وزین تر از جسم او می باشد کەمورد غفلت بشرمتمدن قرارگرفتەچه بسا آدم هایی که امروز به ظاهر در سلامت جسمی کامل به سر می‌برند ولی به درندگانی می مانند کەبه جان طبیعت و موجودات و حتی همنوعان خود افتاده‌اند و نه تنها همنوع خوری می کنند بلکه ،همه چیز خواری را از سر گرفتەاند و نیروی سیری ناپذیری در آنها فعال شده که مدام دهن می گشاید.

انسانی که نیروی خرد را بەروزرسانی نکند و تنها با همان برنامه‌ها و افکار سال های گذشته ودورازمطالعه، قافله زندگی را پیش براند قطعاً دچار آفت زدگی و ناکارآمدی می شودوبە بن بست منتهی می شود .
تجدید نیروی ایمان و انسانیت، چون واکسن وآنتی ویرووسی عمل می کند که ویروس های فعال در مغز آدمی را سرکوب می نماید تا بهتر وظیفەی خودراانجام دهد.
زندگی روزمره، گاهی آنقدر انسان را دچار غفلت و سرگردانی و عادات ناپسند می نماید که تنها گزیده‌ی ناچیزی از وظایف واقعی خود را انجام می‌دهد و از واقعیت زندگی فاصله می‌گیرد.

افتادن در باتلاق قدرت و ثروت و سرمایه داری و شهرت و علم زدگی، آفت هایی هستند که هر از چندگاهی در دستگاه عظمت انسان فعال می‌شوند و به روش های مختلفی دوباره خود را با زندگی نو سازگار می کنندوکارایی خودرا به دست می ٱورند که اگر کاربران و مهندسین زندگی، هوشیار نباشند سرمایه عمر وجود خود را به فنا می دهند ودر دام هکران معنوی گرفتار می شوند.
در این روزگار، ویروس های جسمی و ذهنی بیداد می کنند و فرعون مآبان، هرگز بستر زندگی بشر را ترک نخواهند کرد اگر چه مدت زمانی ناکارآمد می‌شوند ولی دوباره از غفلت بشری استفاده می‌کنند و با لباس مبدل و ماهرانه تر از قبل ،عمل می کنند وزندگی شرافتمندانە را بەلجن می کشند.

خداوند، بارها وجود این ویروس های نامیرای زندگی را هشدار داده و بنی آدم رابە وسیلە مهندسین خود، آگاه نموده است که نگذارید فعال شوند چون مهارکردن آنها کاری است دشوار وویرانگرو هزینه‌بر دار.
وجود تضاد ها( ویروس ها و آنتی ویروس ها) یکی از زیبایی‌های خلقت است تا بیش از این یکنواختی و بی حسی ناخودآگاه، بیرون بیاید و مدام با هوشیاری زندگی کند و به دام مرگ خاموش نیفتد.

برنامه های زندگی هرگز از وجود قابیلیان و بهانه تراشی های بنی اسرائیلیان و فرعونیان ،خالی نمی ماندمهم این است کە انسان بەسطحی از آگاهی برسد که تقوای حضور در جامعه را کسب کند همزمان در میان این ویروس ها باشد ولی اجازه ندهد بر دستگاه نازک وحساس فکر و ذهن او مسلط شود و آن را تحت سیطره خود درآورد. بایدمحافظی از ادب و نزاکت و امید و مردانگی را به دور خود پیچید تابه سلامت ره بدربرد چون سروری انسان را بەتمسخر می گیرند.

هر کدام از ما، باید پیامبری باشیم تا بتوانیم آنتی ویروس‌ها را فعال و به روزرسانی کنیم و زنده نگه داریم تا شاهرگ حیات فلج نشودو خون سرخ زندگی جریان همیشگی داشته باشدوانسانیت لگد مال نشود.

خردوهوشیاری برای انسان، چون مرکزفرماندهی پیامبری عمل می کند به نیروی خرد و قلب خود اعتماد داشته باشیم و باور و انسانیت خود را سالم و شاداب نگه داریم.

جهانگیربابایی ـ سردشت ـ دی ماه ۹۹

از طريق
جهانگیر بابایی
منبع
http://sozimihrab.org/
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا