خانواده

حقـــوق زن در اســـلام

خداوند می فرماید:

“یا ایهاالناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بث منها رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا” سوره النساء “۱”

ای مردم! از پروردگار تان پروا کنید، آن کس که شما را از یک نفس آفرید و همسرش را نیز (جنس) او آفرید و از آن دو، مردان و زنان را (درزمین) پراگنده ساخت و از خدای که (باسوگند) به از یکدیگر درخواست می کنید پروا کنید و (نسبت) به ارحام نیز تقوا پیشه کنید (و قطع رحم نکنید) که خداوند همواره مراقب شماست.

اسلام یگانه دینی است که بیشرین دخالت ها را در شئون زندگی انسان ها دارد، با اندرزها، امور، انسان ها را به مهر ورزی و برادری فرا می خواند.

زن نیز موجودی است مونس و همدم مرد و اسلام به این موجود گهر بار حقوق قایل شده است که در دیگر ادیان نظیر آن به چشم نمی خورد.

جستار حقوق زن بسا گسترده تر می باشد که تنها به نکات مهم آن اشاره شده است: 

۱: جایگاه زن.

۲: ارث و ملکیت زن.

۳: ازدواج.

۴: آزادی زن.

۵: خشونت علیه زنان.

۶: عوامل سد راه حقوق زنان.

۱: جایگاه زن

اسلام به زن جایگاه و مقام والای داده است مرد را مأمور تأمین نفقه و نیاز های آنها کرده است. طبیعت زن را گل، مرد را بلبل، زن را شمع، مرد را پروانه، مرد را طالب عشق و تقاضا، زن را مطلوب و معشوق آفریده است.

مردان حق ندارند حق زنان را پایمال و با آنها رفتار خشونت آمیز کنند و از آنها حق آزادی، ملکیت آنرا بگیرند.

قرآن حقوق و جایگاه زن را به شیوه پسندیده بیان نموده مردان و زنان را لباس یکدیگر شان میداند.

مردی از پیامبر اسلام پرش کرد بعد از خدا و پیامبرش چی کسی را دوست داشته باشم؟

پیامبر خدا گفت:

مادرت را.

مرد پرسید: بعد از آن چی کسی را؟

پیامبر پاسخ داد مادرت را.

مرد بار سوم پرسید: بعد از آن چی کسی را؟

پیامبر اسلام فرمود: مادرت را.

مرد با چهارم پرسید و پیامبر پاسخ داد پدرت را.

اینجاست که جایگاه مادر (زن) در اسلام بالاتر از مرد است.

و در قرآن خداوند فرموده است که به مادرو پدر های خود “اوف” نگویید که مجازات سنگین دارد.

۲: ارث و ملکیت زن

زنان پیش از اسلام حق ملکیت و ارث را نداشتند حتی آنان را به حیث انسان نمی شماریدند و بمانند کالا ها خرید و فروش می کردند.

در جزیره العرب تولد شدن دختر مایه شرم و عار بود حتی دختران را زنده به گور می کردند.

آنوقت زنان بازیچه، متاع مردان و خدمتگار آنان بودند و هیچگونه حق پسندیده به آنها داده نمی شد.

اسلام ظهور کرد و به زن حق ارث و ملکیت بخشید و آنان را مونس و همدم مردان گردانید.

 

چرا زنان نصف مردان ارث می برند؟

این پرسش نقدِ شده برای مخالفین اسلام و پریشانی شده برای مسلمانان که پرسش ارزشمندی است.

در پاسخ باید بگوییم که:

اسلام وقتی گفته است (للذکر مثل حظ الانثیین..) بر زن دیگر مکلفیت ها را واجب نگردانیده است. در ثانی زن یک حصه حق را از خانه پدر و حصه دوم را از شوهر خود به ارث می گیرد.

اسلام به زنان آزادی اقتصادی داده است وقتی خانمی برود کار کند و مزد خود را بگیرد، مرد حق ندارد مزد او را بگیرد.

“زن نصف مرد است” برخی بی خردانه از این آیت استنباط محض می کنند که زن نصف مرد است این حرف اینطور نیست، زن و مرد نشانه پایه های بقای انسان در زمین استند.

نه مرد بدون زن زندگی کرده می تواند و نه زن بدون مرد، لازم است زن وجود داشته باشد تا مرد زندگی کند و بر عکس آن.

 

ازدواج

ازدواج کلمه عربی است که به معنی جفت شدن را گویند و در اصطلاح دینی جفت شدن زن و مرد را زیر نام نکاح با داشتن شرایط خاص که دارد می گویند.

زن نیز به همان اندازه که مرد در مسایل ازدواج حق دارد، حق دارد و دادن مهر، مصارف ازدواج بر مرد واجب گردیده است و باید مرد آنرا بپردازد.

چرا مرد خواستگاری می کند؟

در اسلام به مرد امر شده است تا از زن خواستگاری کند، اگر پذیرفت با هم ازدواج می کنند.

دختران حق دارند تا همسران شان را انتخاب بکنند اگر پسر و دختر راضی باشند حق دارند ازدواج بکنند ازدواج یعنی نوع پذیرش دو جانبه می باشد.

حیاء و خود داری ظریفانه زن بخاطر اینست چرا که عزت و احترامشان وابسته به اینست:

به دنبال مردان نروند و خود را مبتذل نکنند

 

آزادی زن

در اسلام هیچ نوع قید و بند نا گوار برای زن وجود ندارد و زنان آزاد استند اما نه آن آزادی که دیگر ادیان به آن توجه دارند.

می گویند آزادی زنان در این است که برهنه شوند و برقصند تا دیگران از آنها استفاده سوء کنند.

این آزادی را اسلام منع نموده و آنرا قید و بند در زنجیر شهوات و هوس های انسانی می داند.

اسلام زن را آهن ربایی می داند اگر غلاف نداشته باشد همه آهن های خوب و خراب به آن بر چسب می خورند؛ حجاب را بالای زن ها واجب گردانیده تا از گزند مردان هوسباز در امان بمانند.

اگر زنی به حجاب خود رسیدگی نمی کند به این معنی نیست که از دایره اسلام خارج شده است و حکم کفرش را صادر کنیم او گناه کار است ولی نباید در موضوع کفر این قدر عجولانه و غیر خردمندانه، بدون دلیل قطعی فتوای صادر کنیم.

زن آزادی دارد حق انتخاب همسر از جمله آزادی های است که پیش از اسلام وجود نداشت و اسلام به او داده است.

 

خشونت علیه زنان

تاریخ خشونت بسیار قدیم بوده و در هر زمان گونه خشونت فرق می کند و در برخی موارد مشابه نیز می باشد.

زن موجود ظریفی است که هر گز نباید رفتار خشونت آمیز با آنها صورت بگیرد.

زنان بحر مهر و محبت اند با خشونت رفتار کردن مخالف دستور های قرآنی می باشد، خداوند هیچ خشونت را روا نداشته است.

برخی اسلام را نقد می کنند که دین خشونت است و حکم رجم را بر زنان روا داشته است.

در پاسخ باید گفت:

اسلام هر چند برای زنا حکم سنگسار را قرار داده است ولی شرایط بسیار سختی برای اثبات این جرم قرار داده است که اگر کسی به این شرایط توجه کند خواهد دید که جز در موارد بسیار نادر، قاضی نمی تواند حکم سنگسار را اجرا کند.

به عبارتی اسلام از یک طرف برای ترساندن افرادی که میخواهند به سراغ زنا بروند حکم سنگسار را قرار داده است ولی از طرف دیگر شرایطی برای این حکم قرار داده است که به راحتی نمی توان سنگسار را برای کسی اجرا کرد.

برای سنگسارکردن زنا کار چهار شاهد لازم است که در زمان عمل نا مشروع آنها را بالفعل دیده باشند، آیا این امکان دارد که کسی در هنگام انجام دادن کار ناروا بوده باشد و چهار نفر آنها را نظاره کنند؟

همچنان این حکم برای کسی است که شوهر داشته باشد و بدون شوهر اینطور نیست.

چی لازم است وقتی شوهرت را به بسیار مهر و محبت به نکاح گرفته باشی و با دیگر همخوابی داشته باشی؟

اینجاست که اسلام مجازات سنگین را تعین نموده تا کسی جرأت به کار نا روا نزند، اما می بینینم به اسلام و گفته هایش هیچ توجه نمی شود.

 

عوامل سد راه حقوق زنان

چیز های بسیاری وجود دارد که مانع رسیدن حقوق زنان به آنها می شود که به چندی از آنها اکتفاء می کنیم:

۱: درک نا درست از امور اسلام.

درک نادرست از امور اسلامی باعث از بین رفتن اکثریت حقوق زنان در جامعه اسلامی شده است که بسیار درد آور می باشد، بر ماست تا این وضعیت را التهام ببخشیم.

۲: افراطیت.

افراطیت با افکار کهنه شان که از جهل شان نشأت می گیرد بیشترین حقوق زنان را پایمال می کنند و خود را سردار زنان می پندارند.

بر ماست که میانه رو باشیم چنانچه پیامبر فرموده است: بهترین امور اوسط آنها است.

۳: رسوم و عنعنات نادرست.

رسم و عنعنه در زندگی بشر ناشی از عقاید آنها است، اگر خوب باشد دارای خرد سلیم می باشند و اگر بد باشد در خرد شان نقص وجود دارد و این باعث می شود که حقوق دیگران پایمال شود.

زنان در این گودال گیر مانده اند و برآمده نمی توانند، وقتی اسلام چیز های خلاف رسوم عنعنات گفت همه آنان را نقد و بر طرف نموده و این جای شرم است که خود ما به آن عمل نمی کنیم.

همچنان جنگ های خانمان سوز،فقر و بیکاری،جهل و نادانیهر یک سد راهی رسیدن حقوق زنان به آنها می شود.

در اخیر باید بگویم حقوق که اسلام به زن ها قایل است هیچ دینِ دیگری به آن نیستند و بر ماست تا دست از خشونت ها بر داریم، زن ها را احترام کنیم، با آنها با مهر و محبت و رفتار درست داشته باشبم.

وسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

“نوراحمد نوری”

خاوران(http://khawaran.com/مـــذهبـــی/حقـــوق-زن-در-اســـلام.html)

نمایش بیشتر

ســــۆزی میــــحڕاب

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن