اصول

داستان حضرت آدم (ع) قسمت دوم

حضرت آدم (ع) قسمت دوم
حضرت آدم و همسرش حوا به عنوان اولین موجودات بشری با شادی وخرمی در بهشت زندگی می نمودند و خوشحال از اینکه هستی پیدا نموده اند و می توانند زندگی کنند و لطف پرودگار شامل حالشان گشته و از جهان عدم وجود به دنیای هستی پا گذاشته اند.
بهشت مکانی بود وصف ناشدنی ؛ با انواع نعمات وخوشی ها؛ بدون کوچکترین ناراحتی ؛ بدون هیچ گونه نیاز برآورده نشده ؛ و چه خوب بود زندگی در میان وسعتی فراوان ار انواع نعمات هستی ؛ ولی شیطان، آن رانده شده از درگاه الهی به علت سجده نبردن به آدم ، عهد و پیمانی بسته بود با پروردگار که آدم و فرزندانش را گمراه کند و از داشتن حق اختیارشان در گزینش امور استفاده وبزرگترین ضربات را برآن ها وارد نماید.
خود را به آدم وحوا نزدیک و از در دوستی درآمد ، ابتدا  در باره گذرانشان پرسید؛ رضایت داشتند از الطاف بیکران خداوند؛ شیطان گفت بهتر است بدانید که شما جاودانه نیستید و فنا و نابودی عاقبت کار شماست!!
به یک دیگر نگاه کردند و به شیطان گفتند چاره در چیست ؟ ابلیس گفت : از میوه درخت آزمون بخورید تا جاودانه شوید! آدم سریع پاسخ داد حاشا از اینکه نافرمانی خدا کنیم؛ خدایمان دستور داده به درخت آزمون نزدیک نشویم؛ زیرا آن درختی است ممنوعه .
آن شیاد از خدا بی خبر گفت : به ذات مقدس پروردگار قسم که من ناصح شما هستم وجز نیکی برای شما چیزی نمی خواهم و چه چیز بهتر از آن که ما در میان این همه نعمات بهشت همگی جاودانه باشیم؟!

حوا وآدم که از سخنان ابلیس متاثر شده بودند به یکدیگر گفتند : او ذات پروردگار را قسم می خورد و با این سوگندش معلوم است او از ناصحان است؛ لذا هر دو دست در دست هم وغافل از فریب شیطان به سوی درخت آزمون رفتند! و شیطان چه آوازهای خوشایندی خواند تا رسیدند به درخت؛خوردند آنچه را که نمی بایست بخورند ؛ کردنند آنچه را که نمی بایست بکنند؛ چیشدند آنچه را که نمی بایست بچشند؛ دیدند آنچه را که نمی بایست ببینند ….

قهقهه شیطان بر افلاک بلند بود و خوشحال از فریب آدم وهمسرش ؛ تازه دانستند که فریب خورده اند ؛ به ناگاه بول و ادرار و آلت های تناسلی خود را مکشوف یافتند؛ بوی نامطبوعی بهشت را فراگرفت و آدم وحوا به هر سو گریزان وفراری از دست خود وبوی بدشان ؛ آرام و قرار نداشتند..
ندای پروردگار طنین انداز شد ؛ ای آدم مگر تو را از درخت آزمون نهی نکردم؟ حال که دستور مرا رعایت نکردی سنت من این است که نافرمانان از دستور را مجازات کنم و در سنت من دگرگونی راه ندارد وحال به دلیل این نافرمانی بایستی بهشت را ترک و بر زمین فرود آیی و سُلاله و فرزندان تو در روی زمین زندگی خواهند نمود و خواهند مرد و بعد در روز موعود همگی شما بر انگیخته خواهید شد . آدمیانی که از دستورات فرستادگان من وآیات همراهشان پیروی کنند اهل هدایت و رستگاری خواهند بود ودوباره به بهشت وارد خواهند شد و در نعمات بی شمار آن جاودانه خواهند بود.
شیطان در کمین فریب دوباره تو و فرزندانت خواهد بود و همیشه آنها را به سوی ممنوعه ها که هیچ سودی برایشان ندارد دعوت می کند و من پروردگار جهانیان شیطان و پیروانش را در آتش دوزخ خواهم انداخت تا در آن جاودانه بمانند.
ای آدم ؛ فرود آی و توبه کن .
آدم و همسرش بر روی زمین سقوط کردند و آدم دست نیایش به سوی پروردگارش بلند نمود و طلب توبه کرد : پروردگارم من با فریبی که خوردم به نفس خود ظلم نمودم ، تو خود از گناه و نا فرمانی من در گذر و خداوند توبه پذیر ورحیم است .
و آدم و همسرش در روی زمین………….

ادامه دارد

سیامند محمودی

بخش اول این مقاله

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا