ادبیات

دایک(شعر کوردی)

    دایک

روله ی شیرینم نوری چاوی من              ئه م ده رسه به رزه وه ربگره له من

کاتی نه خوشی یا خود ئیشی چاو             یا هه ر مه ینه تی بو تو بیته ناو

هه ر که س بوت ببی به هوی رزگاری          رزگارت بکا له ده رده داری

هه تا بمینی له سه ر روی جیهان              خزمه تی ئه که ی له سه ر روی جیهان

ده ی چون ئه گونجی که په روه ردگار        به حه ق نه ناسی ئه ی روله ی هوشیار

باوه رم وایه روله ی به مایه                  به دل موطیعی فه رمانی خوایه

چونکه به یاسای بیر هوش و فام            ئیطاعه ی فه رزه مه گه ر بو نه فام

به لکو نه فامیش حازره به ذات              له بو ته سبیحی خودای کائینات

سبح لله بخوینه ره وه                         له و ته سبیحاته ورد ببه ره وه

ئه مجار روله که م بینایی چاوم             روناکی دل و هیزی هه ناوم

که می بروانه به بیریکی پاک               له کویوه هاتی بو دنیای روناک

نازانی چه ن مانگ به ئیش و ئازار         بو دایک بوبوی به باری نابار

به پارانه وه به دوعا و نزا                    لیی که وتو یته خوار به جه ور و سزا

کاتی داکه و تی ئه ی روله ی شیرین       پارچه گوشتی بوی بی هیز و بی تین

دایکی به ره حمه ت به پیویستی دل         په روه رده ی کردی هه روه ک په ره ی گول

هه لیه په راندی له سه ر سینه و دل           تو بوبوی به گول ئه ویش به بولبول

شه وگار له گه لتا به تاقی ته نیا              له خوی تیک ئه دا له زه تی دنیا

ئه یگویزایته وه ئه م به رو ئه و به ر         جاری بو هه تاو جاری بو سیبه ر

به ئاوازی خوش به لایه لایه               ئه یکردیته خه و به روله ی دایه

له به ر به یانا به تاوی سینه                بوی گه رم ئه کردی ئاوی مه سینه 

له شی ئه شوردیت به ئاویکی پاک         ئه یکرده به رت پوشاکیکی چاک 

هیوای وه هابو که تو پی بگه ی             توزی ئاسایش به گیانی بده ی

ئیستا که بووی به داریکی به رز                 پاداشی دایکت له سه ر بووه فه رز

خزمه تی بکه به میهره بانی                      به هه ر شیوه یی باشی ئه زانی

نمی عاره قی ماندو بونی ئه و                   له به ر شه ونوخونی و ره نجی روژ و شه و

نرخی ئه گاته هه زار دلوپ خوین                 له له شی روله ی به شه رف و شوین

جا با تویش به رو سیبه رت هه بی                هوش و مه شره بی سه روه رت هه بی

ئه گینا مه لی خاوه ن نه ژادم                        یه له ره سه نی ئاده میزادم

فه رموده ی ره هبه ر به رز و بالایه               به هشت له ژیر پیی دایکی خوتایه

قه ت نه که ی بلیی دایکم به دخوه                   بوله بول که رو به دهم و رووه

گوی بگره برا کی بی له م دنیا                      که حه لوای گه زو نه چی به ده میا

مه رد ئه و مه رده یه کالی بکوژی                 بو شیفای ئازار تالی بچه ژی

لام وایه دایک سروشتی وایه                        ژین و مردنی له گه ل تودایه

توش له به ر خودا و توله ی زه نجی ئه و        هه ندی هه لبگره له مه ینه تی ئه و

ئه مه یه په ندی  ماموستای دلدار                  گول چینی ئه کا ئینسانی هوشیار

هوشیاری ته واو به نده ی خودایه                 که خزمه ت ئه کا به باب و دایه

نامی به م شیوه ئه گا به مه رام                    ئه چیته به هه شت باقی والسلام


 

له هونراوه کانی مه رحوم ماموستا عبدالکریمی موده ریس له کتیبی به هار و گولزار

 

 

 

نمایش بیشتر

ســــۆزی میــــحڕاب

سایت ســــۆزی میــــحڕاب در آذرماه 1392 با همت جمعی از اهل قلم خوشنام و گمنام تاسیس شد ســــۆزی میــــحڕاب بدون جنجال و در اوج عملگرایی به ترویج مبانی میانه روی می پردازد ســــۆزی میــــحڕاب با هیچ جریان و هیچ احدی درگیری ندارد ســــۆزی میــــحڕاب رسالتی جز همزیستی و دگرپذیری ندارد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا