حدیثزن

“زنی با دو پای چوبین”(حدیث نبوی)

امام مسلم رحمه الله در صحیح خود آورده که پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و سلم ) فرمود : در میان بنی اسرائیل زنی کوتاه قد بود که در بین دو زن قد بلند راه می رفت ، پس برای خود دو پا از چوب و نیز انگشتری از طلا تهیه کرد که سوراخی داشت میتوانست آنرا باز و بسته کند و در داخل آن عطری از مسک خوشبو جاسازی کرده بود ، آنگاه با پاهای چوبینش در بین آن دو زن براه افتاد و مردم وی را نشناختند و هر وقت بر مجلسی گذر می کرد انگشترش را تکان می داد تا بوی خوش از آن منتشر شود !

درس اول :

زنی اعرابی از باب نصیحت به دختر خود که قصد ازدواج داشت گفت : کاری کن که شوهرت تنها قشنگی هایت را ببیند و فقط بوی خوش از تو به مشامش برسد و این را بدان که خوشبوترین چیز آب است !

وصیت این مادر به دخترش پندی ارزشمند است که از تجربه سالیان متمادی او گزارش می کند ، آرایش مطلوب است و عطر نیز جزء لا ینفک آن می باشد ، زن بوسیله ی مواد خوشبو کننده می تواند حواس مرد  و حتی قلب وی را بسوی خود جذب کند ، هر چند عطر زدن در حدیث مذکور از باب ذم و نکوهش آن وارد شده ولی این نکوهش بخاطر ذات عطر زدن نیست بلکه به سبب نحوه بکار بردن آن و نیز مکان بکارگیری آن می باشد !

زیرا در اسلام ، زن سفارش شده که تنها برای شوهر و یا محارم خودش زینت های خود را آشکار سازد !

در حدیث شریف آمده : هر زنی که عطر استعمال کند و از خانه بیرون رود تا مردم بوی آن عطر به مشامشان برسد گویی با این کار عمل زنا انجام داده است !

البته که این فرموده ی نبی اکرم از باب هشدار و نیز زشت جلوه دادن آن عمل است و مقصود ایشان زنای موجب حد نمی باشد !

در اسلام باب عظیمی در خصوص پیشگیری قبل از وقوع جرائم وجود دارد بنام [ سد ذرائع ] زیرا اسلام منتظر نمی ماند تا اینکه آتش برپا شود آنگاه برای اطفای آن اقدام نماید ، بلکه از اول نمی گذارد آتشی بر پا گردد و هر آنچه به منکر می انجامد را نیز ، منکر قلمداد می کند !

درس دوم :

زن به ظاهر خود بیشتر توجه دارد ، به دو سبب :
یکی : زن ذاتا علاقمند است که جذاب واقع شود
دو : تمایل زن نسبت به مرد از تمایل مرد نسبت به زن بیشتر است
چنین تمایلی هم مایه ننگ زن نیست زیرا این ویژگی جزء فطرتیست که خداوند مردم را بر آن آفریده است و هر کدام از مخلوقات خدا اثری از ماده خلقت اولیه اش در وی باقی می ماند ، آدم [ مرد در کل ] از خاک بوجود آمده و بدین خاطر هم عاطفه اش نسبت به زن کمتر و تلاشش برای بهره گیری در زندگی از زن بیشتر می باشد ، حواء [ زن در کل ] از آدم خلق شده و در نتیجه هم تمایلش نسبت به وی بیشتر است !
علاقمندی و تمایل مرد نسبت به زن تمایل کل به جزء است ، ولی علاقه ی زن نسبت به مرد تمایل جزء به كل خویش می باشد !

بدین سبب است كه زن از اینكه در زیر سایه مرد باشد تا بدان توجه داشته و مهر ورزی کرده و مخارجش را تامین نماید احساس كمبود و تنگنا نمی کند ، زیرا که زن برای انجام دادن کارهای طاقت فرسا و تلاش و تکاپو برای تامین زندگی خلق نشده است ، در حالی که مرد ذاتا احساس حرج و تنگنا می کند از اینکه زنی سرپرستی وی را بر عهده گرفته و مخارجش را تامین کند و حتی در صورتی که بطور مشترک مخارج زندگی را تامین کنند بر وی سنگینی خواهد کرد تا چه رسد به اینکه او مصرف کننده ای بیش نباشد ، این هم نمونه ای از فطرت خداوندیست که مردم را بر آن آفریده است !

البته این ، بدین معنی نیست که مرد علاقه ای نسبت به زن ندارد و یا آرزوی رسیدن به زن را در دل خویش نمی پروراند ، بلکه کوته سخن اینکه امکان ندارد مردی زنی را کل زنگیش قرار دهد ولی ممکن است که زنی مردی را کل زندگی و منتهای آرزوهای خود تلقی کند !

درس سوم :

بر زن لازم است که نگذارد فطرتش بر دینش چیره گردد ، هر چند کنار گذاشتن فطرت هم امکان پذیر نیست و هدف دین هم نه سرکوب غرایز بلکه تهذیب و جهت دادن بدانها می باشد ، کما اینکه قبلا بیان شد خلقت و سرشت زن بگونه ای است که به مرد تمایل دارد ولی این بدین معنی نیست که خود را طعمه شهوت هر مردی کند ، اگر هم اسلام تعدد زوجات را برای مردان مشروع نموده بدین جهت است که خداوند حکیم ، هم از لحاظ جسدی و هم از جنبه معنوی مرد را بگونه ای خلقت بخشیده که توانایی تحمل این مسئولیت را داشته باشد ، با وجود اینکه نه مردان می توانند این ظرفیت مردانگی را برای زنان تشریح نمایند و آنان را به قناعت برسانند و نه زنان قادرند این توانایی و لیاقت مردان را آنطور که لازم است درک کنند ، ولی قدر مسلم اینکه خداوند زنان را بگونه ای فطرت بخشیده که به یک مرد به عنوان شوهر اکتفا کنند !

در صورتی که زن بتواند با مهارت و خبرگی ، شوهر خود را راضی کرده و شیفته خود گرداند و نیز کاری نکند که مردان دیگر را در دام شهوت شیطانی اندازد نزد خدا ماجور خواهد شد ولی در غیر این صورت گناهکار بوده و به دامی از دام های ابلیس مبدل می گردد ، در واقع زن و شوهر حقیقی و اسلامی باید این گونه باشند !

درس چهارم :

همانطور که مرد دوست دارد که تنها زیبایی های زنش را ببیند و فقط بوی خوش از جانب همسرش به مشام وی برسد و درصورتی که زن بتواند این خواسته ی شوهر خود را بجا آورد و موجب رضایت و عفت وی گردد نزد خداوند پاداش می گیرد ، زن نیز دوست دارد که از جانب شوهر خود تنها چیزهایی را ببیند و بشنود و بو کند که برایش خوشایند و پسندیده هستند و نیز آنزمان است که مرد هم نزد خدا ماجور خواهد شد !

ابن عباس ( رض ) گفته است : همانطور که همسرم خودش را برای من می آراید من نیز خودم را برای او آراسته می کنم !

تقصیر هر کدام از زن و مرد در حق دیگری نباید بهانه ای شود برای رویگردانی از او و روی آوردن به زنان و یا مردان دیگر از طریق نامشروع ، ولی ما موظفیم که دریچه های فساد را بسته و بدان راه ندهیم !

چرا باید مردان دیگر از تو آراسته تر باشند و همسرت بگوید : چرا شوهر من همانند این مردان به خود نمی رسد ؟!

و یا چرا باید زنان دیگر از تو مزین تر باشند که شوهرت حسرت بخورد و بگوید : چرا همسر من نیز بسان این زنان خودش را آراسته و پیراسته نمی کند ؟!

ازدواجی که زن و شوهر در آن به رضایت جنسی و عاطفی کامل می رسند ، تمامی مشکلات دیگر در نظرشان سهل و آسان جلوه می کند ، ولی ازدواجی که در آن زوجین به چنین اشباع جنسی و عاطفی نرسند مشکلاتی گریبانگیر آنان خواهد شد که در واقع نتیجه ی همان کمبود از لحاظ جنسی و عاطفی می باشد !

این را همانند یک قاعده از من بگیرید که با جرات میتوانم بگویم : بزرگترین مشکلات خانوادگی از تختخواب شروع میشوند !

درس پنجم :

کفش های پاشنه بلند امروزی در واقع همان پاهای چوبینند و عطرهای امروزی هم جذابیت کمتری از انگشتر عطراگین قدیم ندارند و چنین مردمانی در هر عصر و زمانی پیدا می شوند ، تنها چیزی که تغییر کرده وسائل مورد استفاده است !

چه راست فرمودند پیامبر اکرم ( ص ) آنجا که گفتند : [ لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو القذة بالقذة حتی اذا دخلوا حجر ضب دخلتموه ] درست از راه و روش پیشینیانتان پیروی میکنید و حتی اگر داخل لانه موش صحرایی شدند شما هم داخل میشوید !

اولین فتنه ای که بنی اسرائیل دچار آن شدند در مورد زنان بود !پس زنان در خصوص مردان تقوا پیشه کنند زیرا برای آنان شهوت برانگیزند !

مردان نیز در مورد زنان تقوا پیشه کنند زیرا که آنان همانطور که وظایفی در حق مردان دارند حقوقی هم بر مردان دارند !

وسایل آرایشی و عطر و سرمه و غیره در ذات خود حرام و نامشروع نیستند ، بلکه به نحوه ی استفاده از آنها و هدف و کیفیت بکارگیری آنها بستگی دارد ، شاید هر عطری در جای خودش موجب پاداش و هر سرمه ای نیز در غیر جای خودش باعث گناه و عذاب خداوندی گردد !حتی جماع اگر از راه حلال و مشروع صورت گیرد اجر و پاداش خواهد داشت !

مگر رسول اکرم ( ص ) نفرمود ؟ : [ و فی بضع احدکم صدقة ] كسیكه با همسر خود همبستری کند برای او صدقه محسوب خواهد شد ، اصحاب ( رض ) عرض کردند آیا اگر یکی از ما شهوت خود را اشباع کند ، این کار برای او اجر و پاداش دارد ؟
پیامبر ( ص ) پاسخ دادند : مگر نمی بینید اگر در راه حرام شهوت خود را بکار گیرد گناهکار بشمار می آید ؟ گفتند : آری ، آنگاه پیامبر ( ص ) فرمودند : همیطور اگر از راه حلال خود را اشباع کند ماجور خواهد شد !

نویسنده : ادهم شرقاوی
مترجم : امید سلیمانی ــ بانه

از طريق
امید سلیمانی
منبع
https://sozimihrab.org/
نمایش بیشتر

امید سلیمانی

# استان کردستان- بانه @@ فعال دینی و اجتماعی @@ نویسنده و مترجم

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا