اندیشه

سخنی با همسران دعوتگران

بیشتر زنان پاکدامن از سهیم شدنشان در اجر و پاداش شوهر دعوتگرشان اطلاع ندارند،فرصت طلایی جهت کسب پاداش اخروی و زمینه مناسبی برای تمرکزبر توانایی های جسمی و فکری وایجاد صبر و شجاعت در درون و قدرت تحمل سختی ها در راه دعوت به حق و فعالیت های خیر خواهانه برای خانم خانه دعوتگر پیش آمده که می تواند از همه این فرصت ها بهره ببرد.

این بی اطلاعی یا خود را به غفلت زدن احیاناٌ نتایج نامطلوبی را در روابط طرفین به بار می آورد و یا حتی موجب بروز گرفتاری هایی بر سر راه همسر دعوتگرشان در عرصه دعوت وزندگی خصوصی می شود.

از جمله این نتایج نامطلوب:

1-بیشتر شدن شکایات از طرف همسر و خانواده به علت دوربودن شوهر از منزل و یا کوتاهی در برآورده کردن خواسته های همسر.

2- بیشتر شدن خواست ها وانتظارات ومراعات نکردن زمان مناسب برای طرح خواست ها وبیان توقعات وانتظارات ازسوی همسر.

3- مقایسه ظاهری و ناشی ازغفلت بین شوهر خود و شوهران نزدیکان و دوستان و آشنایان در حالی که از اسرارزندگی خصوصی انان آگاه نیست، همچنین مقایسه منزل خود با منزل کسانی که در اصل زندگیشان پراست از ناامنی و تهدید و ضرب و شتم و دست درازی که از مصرف مخدرات و یا دیدن فیلم های ماهواره ای ناشی می شود.

4- ضعف وعدم موفقیت در تربیت فرزندان به دلیل بهانه قرار دادن مسولیت تربیت ونظارت برفرزندان واینکه ازوظایف شوهر میباشد درحالی که بر عهده همسر قرار گرفته است.

5- فقدان دلخوشی و لبخند زدن های زیبا و دلنشین به سبب تأخیر و یا کثرت مشغله در کارهای شوهر.

6- گذاشتن قرارهای خانوادگی بیجا با نزدیکان و فامیل و دوستان بدون توجه به امکانات زندگی شوهر.

7-متاثرشدن از صحبت های زنان دیگر و تصدیق کردن گفته های بی جای آنان.

8- زشت پنداشتن حسنات و عملکرد زیبای شوهر توسط همسر.

9- اهتمام به ظواهر و چشم و هم چشمی و تجملات بیهوده از طرف همسر.

10- شکست در مقابل سختی ها به دلیل تفاوت در ارزش ها: یکی در آسمان ها و دیگری در زمین، دعوتگر در منزل از ترک واجبات و وجود منکرات می نالد ولی همسرش از به خطا رفتن خیاط در دوخت لباس و جعبه آرایش و … سخن می گوید.

آنچه ازروی تجربه وعملا ثابت شده و برای زن دعوتگر و همسرش مطلوب است و بهتر است آن را انجام دهد ازاین قرارند:

1-چه حضوراٌ وچه درغیاب شوهر برایش دعای ثابت قدم بودن و استقامت بخواند چون اینگونه اراده اش را محکم تر و همزمان تکلیف سختی را هم متوجه خانم خانه نمی کند.

2- انجام دادن شئونات فرزندان و شاکی نبودن از آنان و در ارتباط بودن با شوهر و خبردار کردن پدر از احوال فرزندان. خوله (رض) می گوید: من از شوهرم فرزندانی دارم که اگر آنان را به او بچسبانم ضایع می شوند و اگر تنها آنان را به خود نزدیک کنم گرسنه میمانند. این جمله نشان از نقش اصلی زن در تربیت فرزندان دارد.

3- جمع کردن درخواست ها و منظم و هماهنگ کردنشان و در وقت مناسب آن ها را با شوهر بازگو کردن.

4- دائماٌ راه های خیررا به یاد شوهر بیاورد و در این راستا او را یاری دهد وتقویتش کند.

5- هرگاه ضعف وخستگی و شکایت را از شوهرش دید باید او را به صبر توصیه کند و به اجر و ثواب امیدوارو به تحمل بیشتر فرا بخواند و روحیه اش را تقویت کند.

6- تحمل تمام مشکلات منزل و مطلع نساختن شوهر از سختی های پیش آمده، تا از کار و وظیفه اش نا امید ودلسرد نشود.

7- کمک و یاری رساندن به شوهردرجمع آوری اطلاعات مفید و یا نوشتن موضوعات و افکار جدید در جهت یاری رساندن به امور دعوتی شوهر.

8- نزدیک شدن همسر به شوهرش هنگام وجود رغبت واشتیاق شوهر و سعی در تنها گذاشتن شوهرهنگام نیازاوبه خلوت و تنهایی.

9- عرضه نکردن خواسته ها درهنگام خستگی وآشفتگی فکری و یا هنگام لذت بردن از کنار هم بودن طرفین.

10- اهتمام به ظاهری آراسته و زیبا هنگام حضورایشان درمنزل.

11- فراهم نمودن جوی مناسب وراحت برای استراحت و خواب شوهر و دور کردن سروصدای اطفال از او.

12- تعویض و یا تغییر دکورمنزل، تا بدین وسیله شرایط آرامش روانی را برای شوهر ایجاد کرده باشد.

13- پرداختن به صله رحم و اطمینان از احوال فامیل ونزدیکان تا بدین وسیله وقت بیشتری را برای شوهر به دست آورد وهمزمان رضایت نزدیکان و فامیل را نیزبه دنبال داشته باشد.

14- استقبالی گرم و با صفا از مهمانان وکسب اجروثواب بیشتر در صورت تکریم آنان.

15- دوری کردن همسرازاسراف وتبذیردرتمام مصارف خانه وخانواده.

16- صبروعدم گلایه ازهرمشکل جسمی ومریضی وپشت بستن به دعا واستفاده ازداروهای موجود بدون اینکه زیاد به این داروها وابستگی پیدا کند.

ترجمه : محمود خالدی زاده

منبع:اسلام وب

نمایش بیشتر

محمود خالدی زاده

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : امام جماعت مسجد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا