دعوت اسلامیسیره نبوی

قضاوت در باره مردم!!

قضاوت در باره مردم!!

در باره این مرد، چگونه قضاوت می کنید؟

ترجمه: رسول رسولی کیا-دانشجوی دکترا

آنها نمی دانستند که بزودی یک درس بزرگ فراخواهند گرفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم نشسته بود و آنان پیرامونش گرد آمده بودند، همه چیز عادی پیش می رفت و هیچ چیز جدیدی از امور دنیا وجود نداشت و وحی نیز چیزی از امور دینی را فرود نیاورده بود! ناگهان مردی از کنار آنان گذشت و سلام کرد و گذشت…

پیامبر صلی الله علیه و سلم از کسانی که پیرامونش نشسته بودند پرسید: در باره این مرد چه می گویید؟!

پاسخ دادند: او مردی از اشراف است، این مرد، شایستگی دارد اگر از دختری خواستگاری کرد به نکاحش درآورند، اگر پادرمیانی کرد، وساطتش پذیرفته شود و اگر سخنی بر زبان راند به او گوش فرا داده شود! پیامبر صلی الله علیه و سلم سکوت کرد و چیزی نگفت، اندکی بعد، مردی از فقرای مسلمانان از آنجا گذشت، سلام کرد و رفت…

از کسانی که پیرامونش بودند پرسید: در باره این مرد چه می گویید؟

پاسخ دادند: این یکی از مسلمانان تنگ دست است، این مرد، بهتر است اگر از خانمی خواستگاری کرد به نکاحش درنیاورند، اگر پادرمیانی کرد وساطتش پذیرفته نشود و اگر سخنی بر زبان راند به او گوش فرا داده نشود!

آن حضرت فرمود: این مرد، هزار بار از آن یکی بهتر است!

مردم در هر عصری ، همان مردم اند، فریب ظاهر انسان ها را می خورند و قلب آنها از آنچه می بینند و می شنوند مسحور می شود، زیرا آن ها عادت گرفته اند که با چشم دنیا به دنیا بنگرند، در حالی که اگر با چشم آخرت به آن نگاه می کردند قضاوتهایشان متفاوت بود!

خوشتیپی و زیبایی امری مطلوب است، اما چه دانی شاید پشت این لباس خوشکل یک قلب متعفن قایم شده باشد و در ورای این لباس مارک دار قیمتی، روان بیماری پنهان شده باشد!

ثروتمندی چیز زیبایی است، اما چه دانی شاید پشت این دارایی، پول حرامی نهفته باشد که با کلاه برداری و ستم و رباخواری و خوردن مال مردم به ناحق اندوخته شده باشد!

زبان شیرین، فریبنده است، اما نمی دانی شاید پشت این سخن عسلی، گرگی فرصت طلب در کمین نشسته باشد و مار خالداری منتظر فرصتی باشد تا شما را نیش بزند!

درست است که به ما دستور داده شده است که درباره ظاهر آدم ها قضاوت کنیم و اسرار را به خداوند واگذاریم، اما این بدین معنا نیست که ساده باشیم و جز آنچه با چشمانمان می بینیم، را مشاهده نکنیم!

قهرمانی واقعی در بالابردن وزنه ها در باشگاه های ورزشی نیست، بلکه قهرمانی در بالا زدن پتوی گرم برای نماز فجر است!

زیبایی در لباس رسمی و جواهرات نیست، بلکه در صفای قلب، روان پاک و خیرخواه بودن برای مردم است!

بر مردم قضاوت کن بر اساس نزدیک بودنشان از خدا و دور بودنشان از وی و نیکوکار بودن و بدکار بودنشان با مردم!

قهرمان واقعی کسی است که در مقابل خط قرمزهای شریعت خدا توقف کند و بزدل کسی است که قوانین خدا را هتک کند، حتی اگر هر روز در نبرد پیروز شود!

جوانی، دختری را از پدرش خواستگاری کرد، پدر از وی نپرسید: چه شغلی دارد و با دخترش کجا زندگی می کند و حقوقش چند است؟! بلکه تنها از وی یک سؤال پرسید که باعث حیرتش شد و گفت: اذان صبح در چه ساعتی است؟ که پاسخ را ندانست! و در نتیجه به او گفت: دختری برای ازدواج نداریم!

از طريق
رسول رسولی کیا
منبع
https://sozimihrab.org/
نمایش بیشتر

رسول رسولی کیا

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : دبیر آموزش و پرورش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا