خانواده

مراحل پنج گانه خوشبختي زن و شوهر

مراحل پنجگانه جهت خوشبختي در  زندگي زناشويي

در زندگی زناشویی مراحل مشخصي هستند که هر زندگي مشترکي بناچار بايد ازآنها عبور کند، وهر يک از اين مراحل شامل نقاطيست که يا درگسترش رابطه ميان زوجين در مسير مثبت ياري مي‌کند، که نتيجتا رابطه زناشويي را تقويت کرده وبه ثبات مي­رساند و يا به شکاف و از هم گسستن اين رابطه مي­انجامد.

مرحله اول: سال اول ازدواج از احساساتي­که موجي از سعادت را در برگرفته رونمايي مي­شود و بر الفت و مودت ميان زوجين افزوده مي­گردد، بطوريکه هردو بصورت مساوي به آينده روشني که انتظار آن را مي­کشند فکر مي‌کنند، و اين احساسات خوب وپاک، هيچ فرصتي را به انرژيهاي منفي جهت بروزخود، نمي­دهند.  این مرحله به زوجين اين فرصت را مي­دهد که با آرامش و محبت هر چه بيشتر به بررسي نقاطي بپردازند که بيشترين حساسيت را دارند، ودر رأس اين نقاط، موارد مالي ومسائل مرتبط با آن قراردارند، وچگونگي دستيابي به آن جهت تقسيم اين مسئوليت ميان آنها در شرايطي­که سرشار از خوشبختي است که زوجين درسال اول مي‌گذرانند، وبه آنها کمک مي‌کند که بر بعضي مسائل پيش پا افتاده فائق آيند، مانند اينکه چه کسي کنترل تلویزيون و يا مسئوليت منزل وکارهاي مرتبطه راعهده دار شود؟

وممکن است مسائلي پيش بيايند که باعث شوند زندگي بصورت جدي دچار نقص گردد مانند اين که يکي از آنها افکار و اعتقاداتي متعلق به دوران قبل از ازدواج  را در ذهن داشته و با نقشي ويژه در شکل­دهي ارتباط آنها ظاهرگردد.

مرحله دوم: شروع دوران شکل گيري شناخت هر يک از زوجين نسبت به خوي و طبيعت ديگري است، و آن مرحله­ايست که در آن هريک به نقاط قوت وضعف موجود در شخصيت شريک خود پي مي‌برد.

دراين مرحله هر یک از زوجين اقدام به تهيه فهرستي از موارد مثبت و منفي مي‌کند که در وجود شريک خود مشاهده مي‌کند سپس هر دو تلاش مي‌کنند که به نقطه مشترکي دست يابند ، که اين امکان را مي‌دهد که با آرامش و اطمینان به مرحله بعد قدم بگذارند.

مرحله سوم:  با تولد کودک، همسر مستقيما از جايگاه دوست داشتن به مقام مادر ارتقا مي­یابد؛ اين مرحله يکي از مراحل پرچالش زندگي زناشويي مي‌باشد ، از اين جهت که دگرگونيهای رواني ومعيشتي جديدي در وجود زن را با خود همراه دارد.

اين مرحله­ايست که با تولد کودک شروع شده ، و زندگي زناشويي از قالب يک مرد و زن به حالت خانواده تغيير شکل مي‌دهد، که در آن اختلافات ميان زن و شوهر در رابطه با مسئوليتهاي مربوط به کودک وکارهاي ويژه منزل ازنو شروع مي‌شود.

واين برهه­ايست که با تسليم شدن زوجين در برابر مسافر دائمي (کودک) که وجود خود را برآنان تحميل کرده، تا در زندگي پرفراز و نشيب و مملو از چالش آنها به اولويت اول تبديل شود وانتها يابد.

ونقشي که در اين مقطع با وجود تربيت فرزندان ، از زوجين انتظار مي‌رود ، اين است که کانوني را با روابط قوي و سالم ميان اعضاي خانواده و مبتني بر محبت و دوست داشتن و ارج نهادن به يکديگر بنا کنند.

وچه بسا آنها را در دور نگه داشتن از افکار سابق ،در رابطه با تربيت فرزندان که ممکن است با وضعيت وکانون جديد متناسب نباشد ، ياري کند.

مرحله چهارم: سپس مرحله­اي سر مي‌رسد که درآن فرزندان بزرگ شده وهمسر(زن) به کارهاي سابق خود باز مي‌گردد و در امر اداره خانواده مانند شوهر شرکت مي‌کند. واين وضعيت پس از آن است که صرفا در رسيدگي به امور منزل وفرزندان فعاليت داشت ، وچه بسا  در  امور خود به موفقيت دست مي‌يابد، ويا همسر (شوهر) درمسائل ويژه خود بامشکلاتي مواجه گردد که منجر به کناره­گيري از آن شود. به اين خاطراست که اين مرحله داراي تغييرات وجابجائي­هاي غير منتظره ايست که هر دو بايد با نوعي شکل پذيري و خود تطبيقي همراه با گذر مسائل به استقبال آن بروند وگرنه درگير شدن باچيزي که  مي تواند زندگي آنان را  به جهنم تبديل کند اجتناب ناپذير مي‌باشد.

مرحله پنجم: وآن مرحله گذار وانتقال به عرصه جديدي است که فرزندان منزل را ترک مي‌کنند  و زن و مرد درآن چگونگي عبور از ناهمواريهاي را که در مسير زندگي تمرين کرده­اند تا شکوفا وپخته شوند مي‌پردازند ازاين رو ، اين امکان را دارند که بدون هيچ دغدغه ومسئوليت تربيتي از بودن با يکديگر لذت ببرند.

لذا توصيه من به آنها اين است که در اين مرحله با بهره گيري از کارداني خويش ، تا جاي ممکن از زندگي لذت ببرند و سستي و فتور را از رابطه في مابين دورکنند، و اين مرحله ايست که بيشترين لذت و بهره در زندگي کسب مي‌کنند  وآن بعد از پايان يافتن رسالت تربيت فرزندان مي‌باشد.

نویسنده : دکتر جاسم المطوع

مترجم : شفیع صادقی

نمایش بیشتر

شفیع صادقی

نویسنده و مترجم آذربایجان غربی ارومیه خطیب و دعوتگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا