اندیشهدعوت اسلامی

واکسیناسیونی برای جهالت

واکسیناسیون جهالت

قرن ۲۱ انفجار اطلاعات بود در هیچ جای دنیا نقطەی کوری برای آنتن دهی و گسترش آن وجود نداردوچون پرتو درخشان آن ،آسمان اندیشەها
را منورکرد.
داده‌های علمی، سیلاب آسا دره وتپه و قلەهای استوار جهان را در نوردیده است و تار و پود مغزها رادرچنبره ی خودگرفتەاست. مگر وجود مستبدینی که تاب و توان تنویر افکار مردم را نداشته باشند آنها با تمام توان وبه کارگیری هزاران ترفند و حیله می خواهند سدراه این موهبت الهی شوند.

با وجود ترک تازی های فرعون صفتان، بارقه‌های دانش از میان درزهای دیوار سنگی ومستحکم استبداد، عبور می نماید و به مغز و قلب علاقمندان رسوخ می یابد و کاخ پوشالی آنها را اندک اندک در هم فرو می ریزد.

متاسفانه گسترش و پهنای دانش و علم در این عصر به ظاهر متمدن، از آبشخورهای معتبر و دلسوز نمی جوشد و در لایه های زیرین آن ،اهدافی نامبارک و منحوس نهفته است.

قدرتمندان و صاحبان سرمایه و زر و زور، برای آن که زمام صدارت بر مردم را نگه دارند و به حاشیه رانده نشوندهر از چندگاهی به ترفندهای نوینی پناه می‌برند تاسواربرامواج، به اهداف خودنایل شوند.
حکومت ها و احزاب مافیای جهانی و اقلیت‌های زمام به دست، به یاری قدرت و سرمایه ای که در اختیار دارند مراکز علمی و رسانه ها و دانشگاه های معتبر جهان را تسخیر می نمایند و نخبه های حلقه به گوش را اجیر می کنند تا بهتر و هموارتر زمینه ی وابستگی و سرسپردگی ملت‌های خود را فراهم کنندوچون افعی زهرآلود طعمەی خودرا بی حس نمایند.

بالا بردن سطح علمی و داده های سیاسی و به ظاهر روشنفکر مآبانه اگر با اهداف استعمارگری وفرهنگی و سیاسی و فکری انجام پذیرد بسی خطرناک تر از لشکرکشی های نظامی است چون ملتی که تن به وابستگی دهد هرگز به آزادگی واقعی و استقلال فکری نمی اندیشد وگمان می کند رهایافته است حلقەی اسارت را عین آزادی قلمداد می نماید.

عدم مطالعه کافی و روشن گرانه، همانند سرطانی است که سراسر وجود یک ملت را فرا می گیرد و دیوار پایداری و مقاومت و ایستادگی او را درهم می کوبد.
جامعه، به تنی واحد و منسجم می‌ماند که نیازمند سلامت جسمی و روانی و ذهنی است صاحب دلسوزی می طلبد که چون پزشکی حاذق و مهربان زخم های بیرونی و اندرونی او را تیمار نماید تا مانع پیشرفت و سرشکستگی و ناامیدی او نشود.
مطالعەی کتب مفید و اندیشه ساز، صاحب ناتوان و سست اندیشەی خود را به معراج اندیشه ی پویا می کشاند و به درجەی انبیا و اولیای حق ارتقا می‌دهد و دیوارهای استبداد را فرو می‌ریزد مرداب های افکاراو را ازروزمرگی می رهاند .

فاصله گرفتن خاک نشینان فلک زده، از مطالعه و دانش عارفانه و روح نواز و مشغول شدن بە امورپوچ وبی مایه،سبب سرسپردگی و تنزل یافتن به صفت درندەخویان می شود.

قدرتمندان نوابغ صفت، همانند ویروس های کشنده عمل می‌کنند وجود و جسم زیردستان را مبتلا می نمایند تا هیچ وقت سلامت فکری و جسمی به دست نیاورند و همیشه مشغول و سرگرم باشند و نسبت به امور قدرت و سرمایه سرشار جهان غافل بمانند.
تلمبار اندوخته های علمی در این روزگار در فکر و مغز آدم ها، هرگز عطتش روحی و معنوی او را سیراب نخواهد کرد.

سرشت واقعی بشر، نیازمند علمی است که سبب شود فکر و اندیشه نارس او را به کمال برساند و جوانەی نو رسیدەی انسانیت او را شکوفا کند و کاری کند که دگرپذیری و همزیستی و دوستی، در قلب و فکر و درون او رسوخ یابد و به درختی تنومند مبدل شود.

کتاب و مطالعەی آن، واکسیناسیونی در مقابل جهالتی است که به صورت طبیعی و دست ساز، دامنگیر ابنای بشر شده است چون اختاپوسی با عضلات نیرومندوکشنده، طعمەی خودرادربرمی گیرد واوراازهرتحرک وجنبشی باز می داردجهان روشن را پیش چشمانش تاریک می کند.

انسان عصر جدید، برای نجات و رهایی از دست این غول بی شاخ ودم، چارەای ندارد جز اینکه قلب و فکر خود را با این معجون سحرآمیز، آغشته نماید و از هویت و آزادگی که خداوند مهربان به او عطا کرده است پاسداری کند.

مطالعەی سودمند و هدفدار، تنها داروی طبیعی و جهالت شکن است که شخصیت به تاراج رفتەی بشرکنونی را برمی گرداند وطلسم وشبه نابرابری را می گشایداو رابه قلەی آزادگی وسرافرازی ،
سوق می‌دهد.

جهانگیر بابایی . سردشت . ۲۶ بهمن ۱۳۹۹

از طريق
جهانگیر بابایی
منبع
https://sozimihrab.org/
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا