خانواده

چهل پیشنهاد برای آسان شدن ازدواج

عبدالکریم الترکی               

1.به کارگیری تصمیم  شورای دانشمندان بزرگ  به شماره (52)وتاریخ4/4/1397هجری که شامل  مرزبندی مهریه زنان ونظر بزرگواران دراین خصوص است.                                 

2- تلاش برای کم کردن مقدار مهریه وآسان کردن پرداخت آن وبرگذاری مراسم های ساده و سهل شدن کارهای مربوط به ازدواج وتعیین اندازه بهتربرای مهریه طوری که باوضعیت اقتصادی جوانان دراول زندگی شان هماهنگی داشته اشد.                                   
3-همکاری کارگذاران محلی واستانی وبزرگان قبائل واشخاص مطرح وسرشناس وتاجران برای گذاشتن چارچوبهای در امر ازدواج ومراسم های مربوط به آن جهت از میان برداشتن تکالیف گرانی  که هیچ نیازی به آن ها نیست؛ طوری که بزرگان قوم  وسرشناسان  جامعه در اجرای مراسم های ساده و بدور از تکلف، برای دیگران الگو باشند.
4-گذاشتن صندوق قرض الحسنه ویژه ازدواج، با شرایط پرداخت آسان، برای جوانانی که  عقد کرده اند و همچنین کمک به کسانی به دلیل مخارج ازدواج بدهکار شده اند
5- درست کردن سالن های شادی به کمک خیرین درتمامی شهرها و استانها که هزینه اجاره آنها تا جای که ممکن است کم باشد.

6.کمک کردن (به صورت نقدی یا تهیه ی مواد غذای و وسائل) به صندوق های خیریه مردمی برای پیشبرد ازدواج.
7-آگاهی دادن به مردم با اجرای برنامه های مربوط به ازدواج ازطریق رسانه های جمعی ( روزنامه و کتب وتلویزیون و رادیو و…) که باید وقت ونوع این برنامه ها تعیین شود تاطوری نباشد که مدتی دوام پیدا کند سپس قطع گردند؛ همچنین باید وزارت امور اسلامی با ارائه ی خطبه وسخنرانی وبیانیه های پی درپی در همه مناطق کشور و در طول سال، به تشویق مردم برای ازدواج آسان بپردازد و برای این کار می تواند از نقش فراگیر نظام تعلیم و تربیت استفاده کند.
8.آموزش نکات و موضوعات مربوط به ازدواج در یک هفته ازهفته ی پایانی قبل از تعطیلات تابستانی: درآن هفته باید به مشاوره وآگاهی دادن در رابطه با ازدواج آسان، ازطرف تمامی مسئولین حکومتی ومردمی تاکید شود و به منظور تشویق برای ازدواج زودهنگام و آسان ازچاپ رساله هاونامه ها ونوارها بهره گرفته شود.            

9-تاسیس جمعیت خیرین یاهیئت یاصندوقی برای ازدواج آسان که مسولیت نظارت وهماهنگی نسبت به آنچه به امرآسان گیری در ازدواج مربوط می شود را دارا باشد وتمامی فعالیت ها در زمینه ازدواج، در سراسر کشور،زیر نظارت آن نهاد باشند.
10-تلاش برای سرعت بخشیدن به استخدام جوانان و پیداکردن کارمناسب حال برای هرکدام از آنان چه دربخش خصوصی وچه دربخش دولتی، وکمک کردن به پروژه مبارک خوشبختی.

11.تشویق کردن برای تعدد ازدواج وروشن کردن فوائدآن برای جامعه، تا زنان بیوه و مطلقه بدون سرپرست نمانند و کسانی که شرایط شرعی تعدد را دارند آنها را به نکاح خود درآورند؛ تا زمینه پاک دامنی بیشتر جامعه را فراهم شود.

12- دادن کمک های ویژه برای ازدواج بازنان مطلقه وبیوه زنان وخانم های مسن و غیرآنان جهت تشویق برای ازدواج باآنان.  
13-گذاشتن قوانین و بنیاد نهادن مراکزمشاوره خیریه ای ، ومراکزی در دادگاه های شرعی و استفاده از افراد امین و متخصص و مصلح در این مراکز برای آشتی اجتماعی وخانوادگی وسازش میان دوطرف وکاستن ازآمارطلاق، که بصورت یک پدیده ناراحت کننده و مضر درآمده است.
13.تشویق ثروتمندان به صرف زکات برای ازداوج کنندگان نیازمند.    

14-تلاش جدی برایجاد اوقاف وخیریه دائمی که سودش برای کمک به ازدواج خرج شود.
15-تشویق وترغیب کردن پسران ودختران ودست اندرکاران در امر ازدواج زود هنگام چون سود همه جانبه همگان دراین کار است.                                  
16-جلوگیری کردن از مختلط شدن مردان وزنان به هرصورت وشیوه ای که باشدوداخل نشدن برزنان نامحرم درمراسمات ازدواج . 17.جلو گیری از فیلم برداری از مردان و زنان درمراسمات چون زیانها ومشکلات زیادی رابه همراه دارد.
19-جلوگیری از شب زنده داری کردن بعد ازساعت یازده شب درجشن های عروسی. 20. جلوگیری ازآوازخوانی با موزون مردان و زنان یا ضبط وباندهای صوتی .
21-منع کردن زنان ومردان آوازخوان درشادی عروسی وغیرآن.

22.دادن قرض الحسنه ازدواج  ازبانک اعتبارات به زوجین حتی برای کسانی که حقوق ماهیانه اشان ازیک میلیون ودویست هزاررتومان بیشترنباشد.  

23-اولویت دادن به پسران ودختران قبول شده در دانشگاه ها،که قصد ازدواج دارند؛ بعنوان یک امتیازتشویقی.
 24.اولویت دادن به دختران وپسران  که قصد ازدواج دارند برای کار در مشاغل و پست های بخش خصوصی یا دولتی

25-اولویت دادن به معلمان متعهد درجابجای های اختیاری.
26-دادن پاداش سالیانه ویژه ازدواج به کسانی که ازدواج کرده اند(خواه زن باشد خواه مرد).
 27.به هربچه ای که متولد می شود تا سن بیست سالگی کمک خرج ماهیانه داده شود.    

28.دادن یک قطعه زمین به جوانی که ازدواج می کند به شرطی که قبلا زمینی دریافت نکرده باشد.

29-متاهلین در گرفتن وام از صندوق ملکی بر مجردین مقدم باشند.
30-تاکید برهمه رسانه ها جهت پخش نکردن برنامه هایی که در آنها از ازدواج زود هنگام یاتعدد ازدواج انتقاد می شود؛ و تشویق رسانه برپخش برنامه های در خصوص مزایای ازدواج زودهنگام وتعدد ازدواج ؛ البته برای کسانی که توانایی دارند.

31-تجلیل ازکسانی که برای تحقق ازدواج های آسان در جامعه تلاش می کنند وکسانی که مراسم ازدواج را با خرج کم، طوری که به زوج فشارنیایدبرگذار می کنند و مسئولین در کمیته ها و منطقه که در راستای اصلاح امر ازدواج کوشش می کنند.

32. تعیین کیفر و مجازات برای کسی که باقواعد ودستور ات تصویب شده جهت  ازدواج آسان مخالفت کند.

33-تکلیف کردن از کمیته امربه معروف ونهی ازمنکر و جهاد امنیتی به نگهداری و پاسداری از قوانین مصوبه.
34-تشکیل انجمن، درهرشهر و استانی ازطرف امیر یا استاندار وکمیسیون و پلیس برای پیگیری اجرای دستورات ومناع شدن در برابرکسی که برمهریه تعیین شده زیاد کند.
35-سختگیری زیاد و گذاشتن شروط وقوانین لازم، در راستای کم کردن ازدواج ازخارج چون تاثیرات منفی زیادی بر زن و مرد و فرزندان وجامعه دارد وتجربه های کنونی بهترین گواه ودلیل بر مشکلات فراوان وضررهای این پدیده است، باوجود این متاسفانه دیده می شود ازدواج از خارج روبه زیادشدن است، علاوه برتاثیرات مضر فوق که ازدواج ازخارج ازخود بجای می گذارد ممکن است نهایتا منجر به طلاق و مشکلات خانوادگی واجتماعی و یا ستم در حق یک دیگر شود(ازطرف هریک از زوجین درحق طرف مقابل)وملاحظه می شودکه هرگاه انجام گناهان  واصراف و هدردادن مال در مراسم های ازدواج زیاد شد به همان نسبت شکست وطلاق وجدای زیاد می شود! پس باتوجه به آنچه در واقعیت دیده می شود، مانند قضیه ازدواج از خارج، خیلی نزدیک است که این وصلت درماههای اول به طلاق بیانجامد،اگر کسی پند گیرد! (   وبه این 99 نیفتد)ازخداوندهدایت وسلامتی رابرای همگان خواستارم .         
36-زندگی زیر یک سقف باپدر ومادر مجموعه ای ازخواهروبرادران مادام که منزل آن گنجایش را داشته باشد، باهم بودن همه اش خیروبرکت است و باعث صرف جویی زیادی در مخارج می شود علی الخصوص برای جوانانی قدرت مالی آن چنانی ندارند چون مبلغ زیادی که صرف اجاره مسکن ولوازم خانگی وخرجهای روزانه وبهای فیش آب، برق، و گاز و… می شود،در صورت زندگی با خانواده پدری پس انداز می شود،و تا تا چندی قبل اسکان گروهی چن خانور زیر یک سقف روش جا افتاده ای در جامعه بود. و با این کار گام اساسی در جهت بجای آوردن صله ی رحم وخدمت بیشتر به پدر و مادر و به هم خوگرفتن و ایجاد صمیمیت برداشته می شد.و کسی که قصد ازدواج دارد و توانایی تشکیل زندگی، مستقل و بدون کمک خانواده را ندارد نباید شرط زندگی مستقل را به عنوان یکی از شرایط ازدواج بپذیرد و این نه گفتن بهتر از مقروض شدن و به تنگنا افتادن است.

و سپاس برای خداوند ان شاء الله کسی رابرای ازدواج می یابد که او را برای زندگی کردن باپدرومادر تشویق می کند.و ازدواج نکردن با کسی که علاقه ای به خانوده ی طرف ندارد و تمایلی به خدمت به والدین زوجش ندارد بهتر است.

 37. اسراف نکردن در تهیه  مسکن و لوازم خانگی و اثاثیه های دیگر

اجاره خانه ای نقلی و تهیه اسباب  واثاثیه در حد توان و زندگی متواضعانه مایه ی ننگ نیست! وبخداقسم عیب نیست اگر ایشان در تهیه مایحتاج زندگی به ثروتمندتر از خودنگاه نکند واما عیب وکم خردی آن است که خود را مقروض به وامها و اقساطی کند که برگردنش سنگینی کنند؛ بر انسان واجب است به کسی نگاه کند که ازلحاظ دینی براوبرتری دارد و د ارتباط با امکانات دنیایی باید  به پایین ترازخودنگاه کند و ازادواج کردنش با این فروتنی بهتراست از ازواج نکردن یابردوش کشیدن قرض های که درتوان ندارد و آن هم فقط بخاطر تقلید ازدیگران!!..وخوشبختی زندگی مشترک وآسودگی روانی براین مظاهرفریبنده وزودگذر بنا نمی گردد و برانسان لازم است که از عقل سلیم تبعیت کند نه از عواطف وچشم مهم چشمی ونظرات نابخردانه دیگران.
 38-مطرح کردن ایده ازدواج دسته جمعی درداخل خانواده سپس روستاوقبیله  (  درراستای پایین آورون هزینه مراسم عروسی ودست درازنکردن برای دیگران وبرچیدن رسم غلط کادو گرفتن که سبب اصلی فساد درتلارها می باشد زیرا اگربخاطر آن مبلغ ناچیزنباشد؛ هرکس فقط اطرافین ودوستان درجه یک راعوت می کندوشایدبسیاری ازمردم مراسم رادرچندساعت درمنزل خود اجراکنند. به امید آن روز).                                        39-. راه اندازی پروژه های اسکان خیریه برای زیادکردن مسکن مناسب برای تازه ازدواج کرده های که مسکن ندارند؛ و پرداخت هزینه اجاره خانه برایشان مقدور نیست؛ تا وقتی وضعیت اقتصادیشان خوب شود ویازمینی جهت ساخت مسکن به آنان واگذار شود.                                            
40-تربیت هدفمند جوانان وعادت دادنشان به انجام وظایف خود ازکودکی، تا برای ازدواج زود هنگام تشویق شوند و از قبال مسئولیت های زندگی مشترک ازدواج برآیند چون در واقع تعداد زیادی ازجوانان رامی بینیم که از ازدواج و مسولیت های آن فرارمیکنند.

40. کارکردن در راستای اطلاع رسانی و تبلیغ برای آشکار کردن تمدن اسلامی وفکرآن برای مردم جهت رویاروی و مقابله باآنچه رسانه های دست جمعی از قبیل ماهواره ها پخش می کنندکه مردم را به برهنگی ومسخره گرفتن نظام خانواده وتعدد زنان وغیرآن فرامی خوانند!!.
ترجمه : علی اسلام نژاد

منبع: یاله من دین                       

 باتشکرازبرادرگرامی آقای رسولی کیا که مشوق اصلی بنده،در امر ترجمه، بودند.

نمایش بیشتر

علی اسلام نژاد

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : امام جماعت مسجد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا