اندیشهدعوت اسلامی

گواهان خدا در زمین!

گواهان خدا

نویسنده: ادهم شرقاوی

جلسه جالبی بود؛ چطور ممکن است اینگونه نباشد در حالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنجا بود و اصحب با نگاه به چهره آن حضرت بر چشم خود سرمه می کشیدند، خوش به شانسشان!

جنازه ای از آنجا عبور می کند… اصحاب به تمجید از وی لب می گشایند؛ شاید در تعریف وی گفتند: آن مرده، دوست با وفا، همسری عاشق، فرزندی نیکوکار، همسایه ای نیکوکاربود، او بین دعواکنندگان به میانجیگری می پرداخت، به فقرا کمک می کرد و در حق کسانی که با وی بدی می کردند چشمپوشی پیشه می کرد و قلبش همواره به مسجد معلق بود.

پیامبر صلی الله علیه و سلم در واکنش به ستایش اصحاب از آن مُرده فرمود: حتمی است.

سپس و اندکی بعد جنازه دیگری از آنجا عبور کرد و اصحاب شروع کردند به نکوهش آن جنازه! شاید آن روز در مذمت وی گفتند: او دوست خیانتکار، همسری پست، فرزندی نافرمان، همسایه ای موذی بود، به بزرگترها احترام نمی گذاست و با کوچکترها نیز مهربان نبود و نه راه مسجد او را می شناخت و نه او آن را بلد بود!

پیامبر صلی الله علیه و سلم در واکنش به سخنان مذمت آمیز اصحاب فرمود: حتمی است!

اصحاب پرسیدند: چه چیزی حتمی است ای پیامبر خدا؟

در پاسخ فرمود: کسی که از او تمجید کردید بهشتی بودنش حتمی است و کسی دم به نکوهش او گشودید دوزخی بونش قطعی است؛ شما گواهان خدا بر زمین هستید!

همه ما روزی بر شانه ها حمل می شویم و هر انسانی روزی مذه مرگ را می چشد و در واقع ما جنازه های موقتی بیشتر نیستیم، همانگونه که کعب بن زُهیر می گوید: تمامی فرزندان حوا اگر چه از سلامتی کامل هم برخوردار باشند بالاخره روزی بر روی دستگاه خمیده ای حمل خواهد شد.

آیا به این فکر کرده ایم روزی که در تابوت ها بارگیری می شویم، گواهان خدا بر روی زمین درباره ما چه می گویند؟!

هر شخصی که امروز با او سر و کار دارید روزی به نفع تو یا به ضررتو گواهی می دهد، این را بخاطر بسپارید وقتی که با مردم در می آمیزید و هر چیزی را که دوست داری انجام بده ولی فراموش نکن که که “حتمی است”!

پدر و مادرت در باره تو چی خواهند گفت؟ می گویند: خداوندا او را ببخشای که خوب فرزندی بود یا می گویند: پروردگارا تو می دانی او در حق ما چقدر نافرمانی می کرد؟

همسرت در باره تو چی خواهد گفت؟ خداوندا او بهترین همسر بود یا می گوید: خداوندا حق من را ار وی بگیر!

فرزندانت در باره تو چه خواهند گفت؟ خداوندا او پدر دادگری بود و در بین ما تبعیض قایل نبود یا می گویند: خداوندا! او به ما ستم کرد، تبعیض قایل شد، امانت ها را ضایع کرد و ما را به نیکی آموزش نداد!

همسایه هایت چه خواهند گفت؟ خداوندا او را در جوار خودت اسکان بده که او بهترین همسایه بود یا خواهند گفت: بالاخره از آزار و اذیت هایش راحت شدیم!

دوستانت پس از مرگ تو چه خواهند گفت؟ خداوندا او را مورد رحم قرار بده که او خوب بود و ما را نصیحت و همکاری می کرد یا خواهند گفت: خداوندا تو می دانی که او سخن چینی می کرد و قابل اعتماد نبود، اذیت می کرد و غیر قابل تحمل بود!

هر کمکی که به اهل لغزش کرده ای بدان که به نفع تو گواهی خواهد داد و هر اشکی که پاک کرده ای نیز به سودت گواهی می دهد. هر مستمندی که قبل از اینکه گرمای کمک مادی ات را ببیند گرمای لبخندت را مشاهده کرده به نفع تو گواهی خواهد داد.

هر فقیری که کمک کرده ای، هر گرسنه ای که غذا داده ای، هر سرگردانی که راهنمایی کرده ای و هر ستمدیده ای که یاری رسانده ای گواهانی به نفع تو خواهند بود. گواهانت را فزونی ببخش که جنازه های فردا امروز نفس می کشند!

ترجمه: رسول رسولی کیا

از طريق
رسول رسولی کیا
منبع
http://sozimihrab.org/
برچسب ها
نمایش بیشتر

رسول رسولی کیا

@نویسنده و مترجم @ آذزبایجان غربی - مهاباد @ شغل : دبیر آموزش و پرورش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن