حدیثشخصیت ها

گویا امام بخاری و امام مسلم حنفی مذهب بوده اند !

سوال : آیا صاحبان سُنن و مسانید حدیث مجتهد بودند یا مقلد ؟

از شیخ الاسلام سوال شد آیا امام بخاری و مسلم وابو داود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و ابو داود طیالسی و دارمی و بزار و دار قطنی و بیهقی و ابن خزیمه وابو یعلی موصلی ، هیچ کدام از این مجتهدان،از امامان صاحب مذهب تقلید کرده اند یا خیر؟ و آیا هیچ یک از آنان پیرو مذهب امام ابو حنیفه بوده اند ؟

پاسخ :

الحمدلله رب العالمین.
امام بخاری و ابوداود،هر دو در فقه امام و پیشوا و مجتهد بوده اند.

امام مسلم و ترمذی ونسائی و ابن ماجه وابن خزیمه وابو یعلی و بزار و امثال آنان بر مذهب اهل حدیث بوده اند و مقلد هیچ یک از ائمه مذاهب نبوده وبطور خاص مقلد یکی از از پیشوایان و امامان فقهی نبوده اند ؛ بلکه به دیدگاه های امامان حدیث – نه فقه – همچون امام شافعی واحمد واسحاق وابی عبید وامثال انان تمایل داشتند ؛ البته این بزرگواران مجتهد نیز نبوده اند

بعضی از این امامان در بخش فقه ، از امامان مشخصی پیروی می کردند ؛ برای مثال امام ابو داود و … از پیروان مذهب امام احمد بن حنبل بوده اند و

اینان به مذاهب اهل حجاز مانند امام مالک و غیره بیشتر رغبت داشته و متمایل تر بوده تا مذهب اهل حجاز مانند ابی حنیفه وثوری .

اما ابو داود طیالسی از همه این ها قدیمی تر بوده است ؛ آنان از جماعت یحیی بن سعید قطان و یزید بن هارون واسطی وعبدالله بن داود و وکیع بن جراح و عبدالله بن ادریس و معاذ بن معاذ وحفص بن غیاث وعبد الرحمن بن مهدی وامثال اینها از طبقه اساتید امام احمد بن حنبل هستند..

همه اینها سنت وحدیث را بزرگ می پنداشتند

بعضی از آنان نیز به مذهب اهل عراق مثل ابی حنیفه وثوری وامثال ایشان همچون وکیع ویحیی بن سعید تمایل داشته اند ..

وبعضی از آنان به نیز مذهب اهل مدینه رغبت داشتند مثل مالک وغیره همچون عبد الرحمن بن مهدی.

واما امام بیهقی بر مذهب امام شافعی بوده است و در عموم گفتار خود از ایشان یاری می گرفت.

دارقطنی نیز به مذهب امام شافعی و امامان سنت و حدیث رغبت داشته ولی در تقلید امام شافعی مانند بیهقی نبودند و باوجود اینکه امام بیهقی اجتهادات زیادی در مسائل دارد واجتهاد دارقطنی از بیهقی محکم تر است چون عالم تر و فقیه تر از بیهقی بوده است .

((مجموع الفتاوی))(20/39-41)

ترجمه و تهیه : رسول بایزیدی

از طريق
رسول بایزیدی
منبع
sozimihrab
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا