سیره نبویعباداتعقاید

مادامی که عجله نکند!

ترجمه: کریـم تاران

پروردگار بندەی سمج و مُصِرّ را دوست دارد، عایشەی مادرمان می فرماید: روزی پیامبر صلی الله علیه و سلّم دعا می کرد، هـی دعا کرد و دعا کرد!
(در دعا کردنش سمج و مصرّ بود).
در مورد دعا کردن پیامبر می فرماید:
به هر کدام از شما پاسخ داده می شود مگر اینکه عجله کند: می گوید: “من پروردگارم را صدا زدم، و او هیچ جوابی به من نداده است.”

امام قسطلانی در شرح این حدیث می فرماید: هرکس در دعا کردن خسته شود، دعایش قبول نمی شود، زیرا
دعا عبادتیست که گاهی قبول و گاهی قبول نمی شود! برای مسلمان جایز نیست که در عبادت خسته شود،
اگر خدا اجابت دعا را به تٲخیر می اندازد، چون وقتش نرسیده است، زیرا هر چیزی وقت خودش دارد.
یا اصلا در ٲزل مقدّر شده که دعایش در دنیا مستجاب نشود تا عوض آن را در آخرت بگیرد و یا قبول نمی گردد تا پافشاری بیشتری کند و در دعایش التماس بیشتری کند.
زیرا خداوند التماس کردن در وقت دعا را دوست دارد و هر کس دَری را زیاد بکوبد، مطمٱن است آن دَر به رویش باز خواهد شد.
گاهی سبب تٲخیر در اجابت دعا، گناه و معصیّتی است که مستلزم توبه است و تو هنوز آن توبه را انجام ندادەای؛ قبل از هرچیز باید بە نفس خویش رجوع کرد، زیرا برای اجابت دعا هیچ مانعی بزرگ تر از معصیت و گناه نیست!

روزی حضرت موسی با قوم بنی اسرائیل جهت انجام نمازباران از شهر خارج شد، نماز را گزاردند و باران نبارید، خداوند به موسی وحی کرد که فردِ گناهکاری در بین شما هست و هنوز توبه نکرده است! موسی این خبر را به مردم داد و خواست که آن فرد گناهکار از بینشان بیرون برود، علیرغم اینکه آن فرد عاصی از بین آنان خارج نشده بود، زیاد طول نکشید و باران شروع به باریدن کرد! موسی دلیل بارشِ باران را از خدایش خواست، پروردگار جواب داد که آن فرد بین خود و خدای خود بر گناه و عصیانش توبه کرده و پشیمان شده است!
موسی نام و مشخصات آن فرد را از خداوند خواست، خداوند فرمود: ای موسی، آن فرد در حالی که عاصی و گناهکار بود عیب او را پوشیدم، چطور او را در حالی که توبه کرده و؟پششیمان شده، رسوا و بدنام کنـم!
قومی به خاطر گناهـی از باریدن باران منع می شودند،پس یک شخص و نفر اولی تر است کە در بارەی گناە خویش مواخذه شود.

گاهی اوقات اجابت دعا تٲخیر می گردد، زیرا در آنچه که تو درخواست کردەای ضرری نهفته و تو نمیدانی،
مگر ندیدەای کە کودکی خردسال قرصهای رنگارنگ را می خواهد و برایشان گریه می کند! اما علیرغم گریەکردن کودک، پدر و مادر او را از این کار منع می کنند، و للەالمثل الاعلی…
شاید تو بمِثل آن کودک خردسال، بر اساس درک بشریِ ناقص و قاصر، گمان می بری آنچه را کە خواستەای “خیر” است؛ اما خداوند جهت “حمایت” از تو، آن را بر تو تحریم می کند!

دختری خردسال رو بە مادرش گفت: مامان، خداوند دعای من را می شنود؟
مادر گفت: بلە دخترم، خدا می شنود.
دخترک گفت: پس چرا آنچه را می خواهم به من نمی دهد؟ مادر گفت: “چون دکتر آن دارویی را که بدان محتاجیم به ما می دهد، نه آن دارویی که ما می خواهیـم”!

روایت است که یکی از تابعین بسیار دعای شرکت و حضور در غزوات را می کرد، اما خداوند برایش میسّر و مقدّر نکرد، آنگاه که عدم استجابت دعای خویش را عجیب و غریب شمرد، شبی در خواب دید که می گویند: اگر به غزا بروی اسیر می شوی و اگر اسیر شوی، (بر اثر شدت اذیت و شکنجه) از اسلام مرتدّ و مسیحـی می شوی!

همیشه باور داشته باش که “منعِ” خداوند، “عطا و بخشش” است!
گاهی اجابت دعا به تٲخیر می افتد، چون وقتش نرسیده است؛ گرانبهاترین ٲشیاء را اگر قبل از وقت خود بدست بیاری، آن را نابود کردەای!
خداوند این کو٘ن و هستی را با نظم و دقّت کنترل کرده است، خورشید را در وقت مقرّر خویش طلوع می دهد و نظام تغییر فصولِ سال را به طور تعجب برانگیزی بر ما جاری می دارد؛ پس او وقتِ بهتر و مناسب تر برای اجابت دعایت را می داند!

اصحاب پیامبر در شهر مکه برای اجازه و جواز جنگ و قتال بسیار دعا می کردند، اما اجازەی جنگ تا زمانی که خداوند بر آن اراده داشت، تٲخیر شد؛ خداوند در مرحلەی اول خواست این امّت را تربیت کند، چون شمشیری کە پشتوانەی آن باور و عقیدەی صحیح نباشد، ابزار و وسیلەی انتقام می شود؛ و خداوند جنگ و جهاد و شمشیر را وسیلەای در جهت پیشبرد اهداف دین قرار داده، نە ابزاری برای دنبال کردن هوا و آرزوی مسلمانان.

نویسنده: ٱدهـم شرقاوی

از طريق
کریم تاران
منبع
https://sozimihrab.org/
نمایش بیشتر

کریم تاران

استان آذربایجان غربی - میاندواب نویسنده و مترجم فعال دینی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا