خانواده

مادر به مثابه یک مدرسه

 

نکته اصلی تربیتی که لازم است پایه های یک خانواده مسلمان بر اساس آن استوار و شکل بگیرد، این است کە مادر؛ مانند خانه ای باشد که بچه ها در آن زندگی و تعامل می کنند. این همان مادریست کە معلومات و آگاهی های مورد نیاز آینده را به بچه ها انتقال داده و آنها را به شاهراه موفقیت می رساند.

بە ویژە زمانی کە در این زمینە آگاهی کافی داشتە باشد و بخواهد با ایمانی محکم و با بینشی اسلامی به خانواده اش نگاه کردە و بە آنها رسیدگی نماید. مادر و مدرسه باید همانند دو حلقه به هم وصل شده باشند واز همدیگر جدا نشوند.
مدرسه راه و روش اسلام را زیر سایه ی معلمان و مدیرانی روشن فکر و دانا، برایش ترسیم و جلو رویش قرار می دهد و مادر نیز با عمل و اخلاق و رفتار نیکویش، این راه و روش را در زندگی بچه ها محکم و استوار می گرداند. همچنین مادر، کم و کاستی هایی که از طرف مدرسه وجود دارند را جبران و درست می کند.
ولی خانواده ای که خانمی آن را ادارە کند کە تفکری دینی نداشته و آگاهی در این زمینه نداشته باشد، به جز تغییر رنگ و شکل صورت و قیافه اش، آن هم به شکلی زشت و ناپسند، چیزی از مفهوم زندگی نمی داند یا به گونه ای صحبت می کند که انگار می خواهد، توجه مردم را به طرف خود جلب کند کە این چنین تربیت ناصحیحی داشتە است؛ چنین مادری هیچ خیری برای فرزندانش ندارد، بلکه آنها را سرگردان و بدبخت می کند. آنها هیچ اطلاعات و آگاهی و شناسه ای نخواهند داشت و رگ مردانگی و توانایی حل مشکلات را نخواهند داشت ؛ سپس در آینده که سختی و مشکلات و موانع بزرگ بر دوششان گذاشتە می شود، ناتوان خواهند گشت.

اگر خدای نکرده چنین کسانی اختیار حکمرانی و رهبری در دولت را برعهده داشته باشند، به دست چنین کسانی ملت ها نابود و تمدن ها ویران خواهد شد؛ چرا که مادرشان همان شخصی بوده است که در چشم و هم چشمی کورکورانه، فرورفته و مردان نیز در ذلت و فرومایگی باقی می مانند.
ما به مادری محترم، روشنفکر و آگاه و ناظر نیاز داریم که هدف از زندگی را درک کرده باشد، بە ویژە امروزه که امت اسلامی، هر کدام بر راهی ناهموار و فرعی قرار گرفته و با در دست داشتن کیسه ای خالی از دووری راه شکوه می کنند و دارای خلاء هایی هستند.

این فاجعه ای بس بزرگ و مشکل می باشد کە در مقابل مادرانی دانا و هوشیار و آگاه قرار دارد و ما بە چنین مادرانی نیاز داریم که با آن مقابله نمایند.

منبع: کتاب (دایکیکی به سوزی دوینی ئه ورو کچانی ده دوینی-زینه ب غه زالی)

نویسندە: زینب غزالی
مترجم: مستانه ابراهیم پور
(حسن زادە)

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا