آموزش تراویح

اینگونه فرزندانمان را به نماز تراویح تشویق کنیم
عبادات

اینگونه فرزندانمان را به نماز تراویح تشویق کنیم

نویسنده : دکتر جاسم المطوع  زیر نظرداشتن فرزندان بزرگ یا کوچک ، در چگونگی انجام نماز کار ساده ای نیست…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن