آموزش فرزندان

پدر و مادرم عامل نفرت من از دین و دینداران!!
تربیت فرزندان

پدر و مادرم عامل نفرت من از دین و دینداران!!

نویسنده : دکتر جاسم المطوع  سخنش رااینگونه آغاز کرد که : از دین و دین داران متنفرم و از نماز…
دکمه بازگشت به بالا