ئیبنی سەلاحی شارەزووری

شێخ ئیبنی سەلاحی شارەزووری
شخصیت ها

شێخ ئیبنی سەلاحی شارەزووری

ناوی: ئیمامی زانا و شەیخولئیسلامی مەزن عوسمان کوڕی عەبدوڕڕەحمان کوڕی عوسمان کوڕی موسا کوڕی ئەبونەسر: ئەلنەسری، ئەلشەرخانی، شارەزووری، ئەلموسڵی، ئەلشافیعی،…
دکمه بازگشت به بالا