ابوذر

هرگاه عمل خوبی انجام داد، خوشحال می شود!
اصحاب

هرگاه عمل خوبی انجام داد، خوشحال می شود!

ترجمە: کریــم تاران فردی نزد ابوذر آمد و در بارەی ایمان از ایشان سوال کرد، کە در جواب آن فرد،…
تو مرد نادانی هستی!!
اصحاب

تو مرد نادانی هستی!!

ترجمه: رسول رسولی کیا بلال بن ابو رباح و ابوذرّ در باره یکی از مسایل دنیایی اختلاف نظر پیدا کردند،…
هرگاه عمل خوبی انجام داد، خوشحال می شود!
سیره نبوی

هرگاه عمل خوبی انجام داد، خوشحال می شود!

ترجمە: کریــم تاران فردی نزد ابوذر آمد و در بارەی ایمان از ایشان سوال کرد، کە در جواب آن فرد…
ابوذر غفاری رضی الله عنه (۲-۲)
تاریخ

ابوذر غفاری رضی الله عنه (۲-۲)

جایگاه ابوذر در دل صحابه از علی درباره ابوذر سؤال شد. گفت: علمی کسب کرده که دیگران از آن عاجزند،…
نمونه ای از عدالت عمری
تاریخ

نمونه ای از عدالت عمری

  دو جوان ، مردی را که در بیابان دستگیر کرده بودند به همراه خود نزد حضرت عمر (رض) پسر…
دکمه بازگشت به بالا