احترام می گذاریم

این انسان ها را دوست داریم و به آنان احترام می گذاریم
اندیشه

این انسان ها را دوست داریم و به آنان احترام می گذاریم

مردی، عبدالله بن عباس، صحابی بزرگوار پیامبر را فحش داد و نسبت به او بد زبانی کرد ! عبدالله در…
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن