اربعین

آثار اجتماعی و سیاسی زیارت اربعین
عقاید

آثار اجتماعی و سیاسی زیارت اربعین

مقدمه چند سالی که پیاده روی اربعین به یک حرکت بین المللی تبدیل شده است و مسلمانان از کشورهای مختلف…
دکمه بازگشت به بالا